Privaat bord, in combinatie met verkeersbord.

En dan?

Molenheide
twitter melding
twitter melding

Wordt daar nu een snorfiets staande gehouden? Heeft hij een bekeuring gekregen?
Bedoelen ze met motorvoertuig (snorfiets)

C1 met uitgezonderd fietsicoon, de verhouding tot het bord van Natuurmonumenten.
Ik neem even aan dat overal dezelfde NM borden hangen bij Molenheide (de layout lijkt het zelfde)

Welk bord is leidend?

Hier mogen ruiters niet in.

Het fietsicoon geldt ook voor de snorfiets.

Beide borden samen. Het is geen openbare weg, dus gelden daar gewoon de regels die bij de toegang aangekondigd zijn. Dat het onderbord strikt genomen ook voor snorfietsers geldt is niet zo relevant. Ze hadden het onderbord ook weg kunnen laten; de intentie van de bebording is namelijk helder (en daar gaat het om).

Die C1 hangt daar waarschijnlijk vooral voor de duidelijkheid voor gemotoriseerd verkeer, zodat je ook van een afstandje kan zien dat je daar geen toegang hebt. Het gele bord vult die informatie aan stelt letterlijk dat je alleen toegang hebt mits je de vijf opgesomde punten in acht neemt.

De bebording op privéterrein dient zich niet aan de RVV te houden.

Wel handig om dat toch te doen; zeker in het geval er sprake is van een geschil of rechtszaak.

Ook handig om de tekst niet in, bijvoorbeeld, slechts het Tsjechisch te doen; een overtreding houdt dan bij de rechter geen stand.

Op het gele bord staat zo veel wartaal dat ik het niet serieus zou nemen.
Blijft over dat andere bord met onderbord. Voertuigen mogen er niet in, (snor)fietsen uitgezonderd.
Ik denk dat die witte auto de overtreder is.

Hoezo staat daar wartaal? Ik begrijp perfect wat daar staat.
Het is privéeigendom en de eigenaar mag gewoon aangeven wat de gebruiksvoorwaarden zijn. Natuurlijk, we leven in een ik-ik-ik cultuur en er zijn mensen die vinden dat alles wat niet 100% juridisch is afgedekt ook 100% te negeren is, maar ik vind dat eigenlijk een irritante en vervelende houding. Er staat hier heel duidelijk wat wel en niet toegestaan is, je bent een piep als je dat negeert.

Er staat absoluut geen wartaal op dat bord.

Als de auto daar (in opdracht) van Natuurmonumenten rijdt is die niet in overtreding.

Dat weet je natuurlijk allemaal best, dus wat wil je nu eigenlijk voor constructiefs zeggen in je bericht?

Als jij het allemaal zo goed weet, waarom schrijf jij hier dan niet even op wat er gebeurd is en wie proces-verbalen heeft uitgedeeld aan wie? Heb je daar al voor gebeld?
De stelling “fietsers op aangegeven paden” heeft geen inhoud en een rechter zou daar gehakt van maken, net als van een bord opgesteld in Tsjechisch.
En dan de kleine lettertjes: “Overigens verboden toegang” is compleet belachelijk.

Dat betekent vrij vertaald: aan deze vijf punten moet je voldoen, zo niet, dan (voor al het overige) verboden toegang. Dat is gewoon Nederlands, zei het een beetje ambtelijk.

De rechter zal afhankelijk van de situatie oordelen of de fietser redelijkerwijs had kunnen weten dat hij/zij op de aangegeven paden hoorde te fietsen (en niet dwars door het bos), en bij een bord als deze zal de conclusie al vrij snel zijn dat dit duidelijk was. Met name omdat het een artikel 461 verboden toegang-melding betreft, waarbij de niet onredelijke uitzonderingen waarmee je wel toegang kan verkrijgen tot het privéterrein expliciet benoemd zijn. Daarbij zal het feit dat de meeste Nederlanders weten dat je niet dwars door een bos hoort te fietsen tenzij dat expliciet aangegeven is ook een rol spelen.

Niet dat zoiets ooit voor een rechter komt trouwens. De bon betalen is een stuk goedkoper.

Overigens heeft meerdere betekenissen, de bovenste komt het vaakst voor, de onderste is waar het hier om gaat:

  • Trouwens

  • Wat de rest betreft; Voor de rest

Als dit privé terrein is, wie is daar dan gemachtigd een boete uit te schrijven?

I rest my case.

De boswachter, die is BOA

Als een BOA gerechtigd is daar op te treden kan het ook niet als prive terrein gezien worden. Sterker nog, als je het terrein zonder meer op kunt is het volgens mij gewoon een openbare weg. En dan vraag ik me af wat de waarde van het bord van natuurmonumenten is.

boa’s (veelal boswachters op gebieden van natuurmonumenten) lopen veel rond, en bekeuren zeker.
Het hoeft zeker geen openbare weg te zijn, deze conclusie is wat voorbarig. De bordjes geven duidelijk aan dat het particuliere gronden zijn.

Artikel 1.1.b wegenverkeerswet 1994:

*In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
*
b.wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=1&artikel=1&z=2019-07-01&g=2019-07-01

Wil een boswachter een boete uitschrijven, dan kan dit alleen maar op een voor het openbaar verkeer openstaande weg omdat de WVW niet van toepassing is op privéterrein.

Een boswachter zal je ook niet beboeten op basis van de wegenverkeerswet. Zoals ik al zei, die C4 en dat onderbord zijn extra; dat gele bord is waar het om draait. Die heeft verder niets met de wegenverkeerswet te maken, maar (als ik me niet vergis) met het Wetboek van Strafrecht, artikel 461.

OK, dus als ik het goed begrijp heb je via artikel 461 geen toegang tot dit terrein, echter onder voorwaarden wordt je ontheffing verleend waarmee je wel toegang hebt.

Exact!

Om terug te komen op de topicstart; in de link naar Twitter is sprake van proces-verbalen en er staat een foto bij.
Ik denk dat de foto niks met de proces-verbalen te maken heeft.

Ik denk het niet.
De foto is alleen aankleding van het bericht.

Voor de tags zou ik van de borden overnemen
vehicle=no
bicycle=yes
access:conditional=no @ sunset-sunrise

Zou geen yes gebruiken, maar permissive. Dat past beter bij toegang over privegrond en natuurgebieden.