Primary en secondary wegen in Eindhoven

Hallo allemaal,

Mijn eerste vraag op dit forum. Voor mijn gevoel zijn er een aantal wegen tussen snelweg en binnenring in Eindhoven die niet de juiste “kleur” hebben voor hun functie. Ik heb het dan over:

Meerenakkerweg: Is nu Tertiary, moet voor mijn gevoel Secondary zijn
Karel de Grotelaan: is nu Secondary, moet voor mijn gevoel Primary zijn
Aalsterweg: is nu Primary, moet voor mijn gevoel Secondary zijn

Er is de afgelopen jaren best wat geklust aan de wegen in Eindhoven, en daarom denk ik dat de classificatie nu niet meer overeenkomt omdat de functie van deze wegen licht verschoven is. Maar ik wil de beslissing om het aan te passen graag even aan de forumdeelnemers hier voorleggen, omdat ik de voorgeschiedenis niet ken en niet weet wie er ooit heeft bepaald wat de huidige classificatie is.

Ik heb de wiki uiteraard gelezen, en voor mijn gevoel kunnen we op deze wegen de bovengenoemde indeling toepassen, maar ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken?

Bedankt voor de input in ieder geval alvast!

Overigens zou het verlengde van de Karel de Grotelaan richting westen (de Kempenbaan) ook best wel als Primary gezien kunnen worden gezien de grootte en drukte van de weg. Ik kan me voorstellen dat dat ook helpt bij routering richting het hele industrieterrein dat die weg bedient. Daar gaat de komende jaren sowieso nog verbouwd worden met een extra afslag aan de A67, zie ook de Zilverbaan die daar aangelegd wordt. Dus wellicht is het ook goed om te wachten tot dat zo ver is.

Late edit: Ik had bedoeld om dit plaatje toe te voegen om het duidelijk te maken: https://imgur.com/NjIMwnY

Allereerst een disclaimer dat ik al heel lang niet in Eindhoven ben geweest. Maar ik denk dat het wel goede punten zijn. Ik vind deze pagina altijd wel fijn bij het classificeren. Al blijft er altijd wat subjectiviteit een rol spelen, dus deze discussie lijkt mij nuttig. :slight_smile:

De Meerenakkerweg/Beemdstraat en de Karel de Grotelaan/Meerveldhovenseweg zijn beiden verbindingen tussen de ring en de A2/N2, en liggen bij elkaar in de buurt. De Karel de Grotelaan lijkt meer voor de doorvoer bedoeld dan de Meerenakkerweg, want de laatste heeft een hoop zijstraten. Ik denk dat deze twee wegen respectievelijk als primary en secondary kunnen worden getagd, tussen de ring en de snelweg dan.

Ik denk dat de rol van de weg, naast de capaciteit, belangrijk is voor het classificeren. Een verbinding naar de snelweg kan net dat verschil zijn tussen secondair en primair.

De Aalsterweg vind ik moeilijk. Aan de ene kant is het het verlengde van een N-weg, aan de andere kant heeft de weg een lage capaciteit (ongescheiden rijbanen, 1 baan per richting) en ligt er een andere primaire weg (Leenderweg) vlakbij.

Mooi, dan heb ik die punten in ieder geval al te pakken :slight_smile:

Inderdaad hebben beide wegen twee delen met andere straatnaam, daar ben ik in mijn enthousiasme in mijn eerste bericht overheen gestapt. Ik bedoel inderdaad het hele stuk tussen snelweg en ring, zoals ook op het plaatje aangegeven dat ik heb toegevoegd aan mijn eerste bericht. En dan dus inderdaad Meerenakkerweg/Beemdstraat als Secondary en de Karel de Grotelaan/Meerveldhovenseweg als Primary.

De rol van de Aalsterweg is denk ik wat hier bepalend moet zijn, zoals je ook al suggereert. De capaciteit van deze weg is verkleind ergens in de afgelopen jaren, de hele weg is opnieuw ingericht. Inderdaad het is wel het verlengde van de N69 richting Eindhoven. Maar hij telt niet meer mee als N69, dus ik denk dat dat niet te zwaar hoeft te wegen. De N69 wordt ontsloten op de A2/N2 voordat die overgaat in de Aalsterweg.

Daarnaast heb je dan inderdaad ook de Leenderweg die als primary telt. Qua capaciteit ridicuul eigenlijk, want het is eigenlijk knap waardeloos die weg, en niet breder dan de Aalsterweg. Maar helaas wel de enige manier om richting het Zuiden Eindhoven uit te kunnen, en dus op zich wel in die richting de belangrijkste en dus primary weg naar de Ring. En dat is ook echt de meest gebruikte route naar het Zuiden, de Aalsterweg gebruik je alleen als je richting Valkenswaard en verder wil. En daarom denk ik ook dat secondary goed is voor de Aalsterweg.

Heb je naar het verkeerscirculatieplan van de Gemeente Eindhoven gezocht?
Elke gemeente heeft een plan, waarin beschreven staat en gevisualiseerd wordt welke functie een weg heeft.
Ik lees nu allerlei gedachtes van ik vind dit en ik vind dat, maar dat is eigenlijk niet zo spannend, het gaat erom wat de Gemeente er van vindt en uiteraard eventueel hogere overheden zoals de Provincie en het Rijk.

Helemaal niet. Het gaat er om wat de plaatselijke mapper er van vindt.
Map what’s on the ground, niet wat in de gemeentelijke plantekening staat.

Ik heb een uurtje zitten googlen om een verkeersplan van de gemeente Eindhoven boven water te krijgen, maar helaas zonder succes. Als iemand een tip heeft daarvoor dan houd ik me aanbevolen.

Om dan toch maar een inschatting van de mening van de gemeente Eindhoven te maken, ik denk dat die best wel overeenkomt met het beeld dat ik eerder al geschetst heb. Er is denk ik geen op/afrit aan de snelweg onaangeroerd gebleven in de afgelopen 10 jaar, en de wegen die ik genoemd heb zijn ook aangepast bij deze wijzigingen. Allemaal natuurlijk grotendeels ten gevolge van de aanleg van de randweg N2 en de hele herstructurering van het wegennet die daarbij gepaard ging. De verkeersstromen zijn daadwerkelijk anders dan 10 jaar geleden.

Ik ben voorstander van goed onderzoek en goede motivatie voor het aanbrengen van grote wijzigingen, vandaar dat ik dit topic ook gestart heb. Maar 100 % objectief lijkt hier niet mogelijk te zijn, dus zoals al eerder genoemd zit er ook enige mate van subjectiviteit in, al is dat uiteindelijk wel degelijk gebaseerd op de werkelijkheid op straat. Ik proef dat daar best wel mee te leven is, als er maar goed over nagedacht wordt. Mag ik die conclusie trekken?

@Luxus8:
Ik deel je beeld.

Als er een (voldoende recent) verkeersplan is, dan is dat zeker goed en belangrijk om in de analyse te betrekken, maar anderzijds zegt dat ook zeker weer niet alles:
soms komt er in zo’n plan een ander label aan een weg te hangen zonder dat dat nou echt iets zegt over *feitelijk *gebruik / rol in het netwerk / inrichting en is het vooral een administratieve werkelijkheid.
En ook blijven er altijd rafelrandjes tussen de gebruikte “duurzaam veilig”'-terminologie en OSM-indelingen , ook daarbij blijft nadenken en inschatten door de mapper van belang.

Het zit een beetje verstopt in Eindhoven.
Maar op deze pagina vind je van allerlei beleidsstukken: https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/beleid/visies-plannen-en-verordeningen
In het Handboek Openbare Ruimte wordt ook het verkeer behandeld.

Interessant document, dank voor de tip! Daar zit zeker wat nuttige informatie in. Zeker op bladzijde 19, waar een overzicht gepresenteerd wordt van de stroomwegen (auto(snel)weg), gebiedsontsluitingswegen (ring en belangrijkste radialen) en de wijk/buurtontsluitingswegen. Dus daar kunnen we wat mee! Op bladzijde 21 zien we vervolgens de primaire en secundaire hoofdroutes zoals ze bepaald zijn voor hulpdiensten in geval van calamiteiten. Dat is zeker niet per definitie hetzelfde als waar normaal gesproken de reguliere verkeersstromen zullen rijden en dus moeten we voorzichtig zijn met het gebruiken van deze kaart, maar wellicht kan het wel aanvullende informatie bieden bij het classificeren van wegen.

Maar, al deze informatie geeft geen hard uitsluitsel over mijn originele stelling. En dat komt omdat OSM de mogelijkheid biedt om veel meer detail aan te brengen in de classificering. Een stuk meer dan eigenlijk dan de meeste andere vrij beschikbare kaarten. En dus moeten we toch weer zelf een interpretatie maken en daarmee bepalen hoe we de wegen in OSM uiteindelijk classificeren.

In ieder geval ben ik op basis van deze informatie nog steeds van mening dat er een aantal wegen anders geclassificeerd kunnen worden dan ze nu zijn. Het lastige is alleen dat ik door de kaart van de gemeente Eindhoven denk dat er nog meer wegen in aanmerking komen om anders geclassificeerd te worden. Als ik snel even naar andere grote steden in Nederland kijk dan lijkt dat op zich ook niet zo gek. Wat ik zal doen is een overzicht proberen te maken en dat hier nog een keer presenteren.

Dat vond ik persoonlijk ook even wennen. Zeker in Vlaanderen, waar de termen Primaire weg (in het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen) en Secundaire weg (in de Provinciale ruimtelijke structuurplannen) ook een betekenis kennen.
Vanuit die achtergrond had ik ook de neiging op de naam van de tags voort te bouwen, en de redenering door te trekken…
(tertiary zouden dan de lokale wegen type I en II worden)

Dat strookt inderdaad niet altijd met ‘map what’s on the ground’.
Omgekeerd is een leidraad die verwijst naar bvb de N-nummers (is bij ons ook zo!) vaak ook niet de heel correcte maatstaf, ook de R-nummers stroken niet altijd perfect met de eigenlijk categorie uit de eerder vermelde documenten…

In alle eerlijkheid vind ik het soms wat een ‘rommeltje’ en erg interpretatiegevoelig, maar anderzijds heb ik ook geen pasklare oplossing met volledig beschikbare databronnen die bovendien nog binnen gebruikslicentie vallen…

Plan van aanpak: Ik ga wijk voor wijk Eindhoven door, en van alle grotere wegen evalueren of de classificatie in OSM een goede weergave is van de werkelijkheid. Bronnen die ik daarbij dan zal gebruiken is de kaart van de gemeente, de huidige classificatie in OSM, en lokale kennis en waar nodig surveys. Als naar mijn idee de classificatie niet klopt, dan pas ik die aan. Ik zal zorgen dat ik elke weg in een losse changeset aanpas, en er uiteraard even bij zet wat ik gedaan heb. Dan kunnen we het ook weer terugdraaien als dat nodig is. Maar uiteraard maak ik alleen gerichte aanpassingen en denk ik er bij elke weg opnieuw over na, dus ik ga er vanuit dat dat niet nodig zal zijn.

Wat betreft de primary wegen in Eindhoven, stel ik voor om de volgende wegen als zodanig te classificeren:

  • De volledige binnenring (is al primary)

  • De Boschdijk (is al primary)

  • De Kennedylaan (is al primary)

  • De N270 (is al primary)

  • De Leenderweg (is al primary)

  • De Karel de Grotelaan / Meerveldhovenseweg (is nu secondary)

Alle overige grotere wegen in Eindhoven zullen dan secondary worden (waaronder dus ook de Aalsterweg die nu als primary erin staat), en tertiary voor de lokale ontsluitingswegen.