Prijevod learnosm na hrvatski

Trenutno nas dvoje prtevodi uputstva na hrvatski.
Čim završimo osnovna uputstva stavit ćemo službeni link na hrvatski(bar se nadam), a do onda:
http://learnosm.org/hr/
Pogledajte i ako uočite greške javite da ispravimo.