Powtórne konsultacje ustawy o wykorzystaniu inf. publicznej

Link: https://mac.gov.pl/konsultacje/ponowne-wykorzystywanie-informacji-sektora-publicznego-re-use

Polecam uwadze.

Przegyrzłem się przez założenia do ustawy. Jeśli dobrze rozumiem - konsultacjom na razie podlegają same założenia do tworzenia ustawy, a nie treść ustawy. Co może jest wygodniejsze, bo jest to trochę mniej sformalizowane.

Pod kątem OSM, wydaje mi się, że powinniśmy zwrócić uwagę na:

  • w II.1, mówi się o przykładowym katalogu informacji publicznych - warto tu dodać zbiory danych geodezyjnych, takich jak granice, adresy, Numeryczny Model Terenu, obrysy budynków i inne takie
  • w II.7 jest mowa o formatach, wydaje mi się, że warto tu powtórzyć część (mniej techiczną) tego co pojawiło się przy CRIP (http://etherpad.wikimedia.org/p/CRIP_MAIC) - zwróciłbym uwagę na jednoznaczną identyfikację obiektów w katalogu, możliwość pobrania całego zbioru za pomocą jednego pliku oraz formaty geodezyjne (GML, ShapeFile, GeoJSON??). Tak by nam pasowało (nie mam doświadczeń z GML i ShapeFile)

To wydaje mi się, że tyle od nas.