Potlatch Undo: Z en escape

Wanneer je in Potlatch wil kontroleren of twee nodes nu echt aan elkaar vast zitten en het is niet te zien bij maximale zoom, dan verschuif je 1 node om te kijken of de andere meebeweegt. Vervolgens drukte ik op de Z om mijn verplaatsing weer ongedaan te maken zonder eerst er naast te hebben geklikt (gesaved). Echter dan toch komt de wijziging in de historie! Ik heb de keyboard shortcuts van de wiki (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch/Keyboard_shortcuts) erop nageslagen en de escape toets geeft ook een undo functie. Dat heb ik getest en dát is dus de goede in dit geval! Wat is eigenlijk het wezenlijke verschil of functie van die twee undo-opties?