Postcode zones in Belgie

Bestaat er een wms layer van postcode zones in Belgie , die men in JOSM kan voegen ? Want heb eens opgezocht naar de ‘grenszones’ van de verschillende postcode zones, doch, vind enkel maar een lullige site met verkeerde info, en die dan daar nog durft geld voor te vragen:roll_eyes:

Heb eens opgezocht over postcodes in Brussel en omgeving … pfffff … wat een zooi …

Als je dan die ‘adresvalidatietool’ gebruikt, en zoekt op postcode 1040 , dan geeft die wel Etterbeek aan, doch niet het gebied tussen de Beliardstraat en de Wetstraat zoals hier is aangegeven , welke door de stad Brussel is verschaft .

pffff … ‘moet er nog zand zijn’ … :roll_eyes:

Er is voor zover bekend nergens een open dataset.

Ik vond wel deze, die afgeleid zou zijn van de data van de post, maar geen idee over de kwaliteit van de dataset:
https://github.com/jief/zipcode-belgium

Ik heb ooit (2006) een database samengesteld met lat/lon van Belgische postcodes, echter ik vrees dat die niet geschikt zijn voor OSM (was wel vrij te vinden op internet destijds, maar onvoldoende “vrije data” voor OSM…)

De basis van die data zou dan zijn: http://www.bpost.be/site/nl/zoek-bpost-uw-buurt (?)

Er staat (natuurlijk) wel een © onderaan de site. Kortom de vraag is aan Bpost of die data vrij te gebruiken is voor OSM…

Groeten uit Nederland :wink:

Bedankt voor antwoord, doch ik denk dat dat dezelfde tool is als hierboven vermeld. :slight_smile:
In Brussel is het een hele ‘warboel’ daaromtrent .
voorbeelden ; op grens Sint-Pieters-Woluwe / Oudergem , Ambassade van Namibie ligt volgens Urbis in Oudergem met postcode 1160 , doch volgens de website van die ambassade ligt die in postcode 1150, en aldus in Sint-Pieters-Woluwe , eenzelfde probleem alhier … en zo zijn er talloze onduidelijkheden , zeker op grensgebieden … :roll_eyes: Ik begin stilaan te begrijpen dat er in Brussel eens ‘met de buren gepraat moet worden’ waar de correcte grenzen zijn … :stuck_out_tongue:
Nog zo’n voorbeeld ; de ‘basiliek van Koekelberg’ , een alombekende naam , heeft een adres ‘gekregen’ in Ganshoren in plaats van in Koekelberg … de logica ontbreekt me hier :stuck_out_tongue:

Discussies c.q. problemen zijn er vast wel vaker… maar is het motto “beter iets dan niets” van toepassing? Eventueel voor die gebieden die “disputed zijn” dat aangeven?

Uitgaande van ‘ground truth’ kan je in principe convexe omhullende maken, en ze niet tegen elkaar aansluiten. Dat beperkt in dat geval wel de foutenlast.

Uit de wiki:

hmmm …ik heb juist de websites van Action en Molenbeek Destock vergeleken met de Urbis gegevens, en blijkbaar (telkens weer) zijn er verschillen van adressen, zeker als het in omgeving grenzen is … allemaal verschillende info van adressen/etc. … is mijns inziens ‘slecht voor de business’ … :roll_eyes:
In Brussel zouden ze eens gewoonweg ‘recht voor de raap’ alle grenzen duidelijk leggen op bestaande straten/waterlopen/etc., zodat er geen ‘misverstanden’ zouden kunnen ontstaan → (Action EN Molenbeek Destock hebben beide zelfde adres, en bovendien, ligt volgens Urbis, Molenbeek Destock in Anderlecht en niet, zoals aangegeven op de website van Molenbeek Destock, in Sint-Jans-Molenbeek) … ‘verwarring alom’ in Brussel … :roll_eyes:

Blijkbaar, volgens de bpost , is er (meestal) een duidelijk verband tussen (deel)-gemeentengrenzen en hun postcode, aldus , is volgens mijne logica, de ‘grens’ van die (deel)-gemeenten dan toch duidelijk ? En dan ‘voortbordurend’ op dat, kan men(o.a. geopunt) met een wms-laag de deelgemeenten-grenzen(en aldus ook de postcodes) in kaart brengen ? Ik zie niet in, wat obstakel er zou kunnen zijn … :roll_eyes:

edit ; heb ook deze link gevonden, doch weet ni of die iets of wat ‘correct’ is …

Bij bpost zijn ze nog niet ‘up-to-date’ blijkbaar :stuck_out_tongue:

https://www.hbvl.be/cnt/blpth_04164165/post-niet-afgeleverd-op-juist-adres-van-pastoor

just asking … @Midgard ; why did you remove addr:postcode=* on this ? → https://www.openstreetmap.org/changeset/65924419#map=8/51.012/4.226 …because i am a bit ‘confused’ about this →

In Flanders, it is not needed to put addr:postcode on buildings or nodes, perhaps maybe for a weird number that does not fit in the area.

The Karlsruhe schema also has to work for countries with ZIP codes, which do not represent areas, that’s why they state that you have to put the postal code on the node

As for the ‘postal codes should match deelgemeenten’ argument - we can’t even formalize ‘deelgemeenten’… :roll_eyes:

But, when someone clicks on ‘Nabije objecten opvragen’ on main OSM map,to search for info on (for example) a building, there is no postcode to see then ? … :roll_eyes:

Tried around my own house. It’s not in ‘nearby’ objects, but in the ‘surrounding’ objects, the category below.

OK, tnx :wink: . But wouldn’t it be more user-friendly if , one clicks on (for example) on a building, that there was also a postcode to see ? … maybe something for the developers to ‘consider’ ?

OK, ook een vraag ; Zijn in Vlaanderen de postcode-grenzen ‘samenvallend’ met de ‘administratieve’ grenzen , of niet ?
Want als je op de zoek-site van bpost kijkt, blijkbaar wel … :roll_eyes:

The average ‘website user’ does not right-click to find the info, so I see little point in that argument. If there’s an OSM-based service offering to source address info like that, then they (as data users) need to figure out how to optimally present data to their end users.

As for your other question:
You may have noticed there’s no official source of any kind around, open or closed. I’d guess it’ll be a near-match, but I doubt it’d be a perfect one.

pffff …about time to make up their(government/geopunt/bpost/etc.) minds, because ‘confusing’ is the least you can say about that:roll_eyes:

On a sidenote: To what extent does a postal code become a requirement to ‘uniquely’ determine an adress?

The way I understand it, the dutch system adds a layer of redundancy to adresses: If you have the postal code, it’s understandable without the municipality name. If you have the municipality name, you should be fine without the postal code too. And we just try to avoid having the same street name within a postal code, which is not that hard if they more-or-less match the municipality borders.

It’s just a tool that makes work for the postal offices a bit easier, and a written postal code is probably easier to OCR-scan then a written out municipality name. Beyond that, please let us not exaggerate the value of what postal codes are or mean. If BPosts decides to have a messy system for themselves, but mail eventually gets where it needs to be - why fuss about it?