Positionskalibrering av webbeditor (ID)

 • Starta OSM (https://www.openstreetmap.org)

 • Välj “Redigera” i toppmeny.

 • I höger kant öppna inställningar för “Kartdata”.

 • Avmarkera allt under “Datalager”. Nu ska endast bakgrundsbild visas.

 • I höger kant öppna inställningar för “Bakgrund”.

 • Under “Bakgrunder” välj önskad källa för bakgrund.

 • Under “Bakgrunder/Bildlager” välj “Trafikverkets vägnätverk”.

 • Nu ska vägar bli ritade.

 • Dra och zoom:a in på en rondell eller större korsning, så när som möjligt där nya objekt ska ritas.
  Tänk på att positionskalibreringen varierar beroende på var den görs, eftersom satellitbildens fel är beroende var bilden är tagen.

 • Om markerade vägar inte överensstämmer med bakgrundsbilden måste man göra korrigering:
  Välj Bakgrund/Bildkompensation i höger kant, dra i de grå fälten så att bild och vägar matchar.

 • Avmarkera “Trafikverkets vägnätvärk”.

 • I höger kant öppna inställningar för “Kartdata” igen, och markera “OpenStreetMap-data”.

(EDIT: förtydligande av texten)