Poprawność nazw cieków wodnych w PRNG?

Ostatnio wykorzystuję tę warstwę w JOSM do uzupełniania nazw jezior i strumieni. Jednak mam coraz większe wątpliwości co do jakości danych w niej zawartych. Wiele jezior ma zupełnie inne nazwy niż np. w opisówce przebiegu szlaku turystycznego idącego w okolicy. To samo ze strumieniami. Np. właśnie chciałem nadać nazwę strumieniowi, a tu coś takiego: Maleńc według PRNG, a Maleniec według wszystkiego innego.

Być może obie nazwy są poprawne, wielokrotnie widziałem podwójne (różne) nazwy. Czy mniejszy strumień, jezioro, skała, tym częściej to się zdarza.

To może od razu drugą nazwę wrzucać do tagu alt_name? Poprawi to na pewno wyszukiwanie.

W udostępnionym zbiorze danych PRNG (np. arkusz XLS) jest kolumna na uwagi. Warto tam zajrzeć w razie wątpliwości. Jest też podane źródło nazwy geograficznej.