Poprawki podziału administracyjnego i wmiejscowości na Dolnym Śląsku

Witajcie,

do dodania posta na forum sprowokował mnie user maraf24, a mianowicie od pewnego czasu poprawiam pracowicie granice wg TERYT oraz węzły miejscowości - panuje tu okropny bałagan. Widziałem próby ucywilizowania sposobu mapowania granic, vide http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland/Podział_administracyjny. Moje zasadnicze pytanie brzmi: czy mamy gdzieś ustalony zestaw tagów, jakimi winne być opatrzone węzły miejscowości. Maraf24 pododawał do węzłów miejscowości tagi is_in:village, teryt:rm oraz teryt:simc, twierdząc że ich potrzebuje. Wg mnie właściwszym miejscem na tagi powiązane z TERYT są granice podziału administracyjnego. Czy moglibyśmy tu na forum ustalić wspólnie tzw. know-how jeżeli chodzi o mapowanie węzłów, tak aby uniknąć interpretacyjnej samowolki? Nie ukrywam, że sam dotychczas taką po trochu uprawiałem, jednak pragnę się nawrócić i współpracować w imię poprawy jakości danych z OSM. Moje zasługi? Dodane ręcznie granice wszystkich miejscowości na terenie województwa dolnośląskiego oraz wszystkie szczyty (dodane, nie zaimportowane). Teraz chciałbym poprawić granice jednostek niższego rzędu oraz węzły miejscowości, jednak trochę tego jest…

Moje pytania:

 1. co robimy z tagami website? Należą do relacji granicy czy do węzła?
 2. co robimy z adresami stron, ale nie będącymi oficjalną witryną danego obiektu, np. odnośniki do stron na portalu dolny-slask.org - tag “url”?
 3. co robimy z niemieckimi nazwami miejscowości, np. Breslau <-> Wrocław? Tag “old_name:de” czy “name:de”?
 4. tagi powiązane z informacjami z TERYT - granica czy węzeł miejscowości?
 5. tagi typu population pochodzące z 2012 r., jest sens dodawać takie dane, skoro później nikt nie dba o ich uaktualnianie?
 6. tagi typu is_in - jest sens je dodawać, skoro pełną informacje o przynależności węzła możemy wywnioskować z położenia względem relacji?
 7. tagi typu “name:adjective” - czy nie lepiej z nich zrezygnować, a zamiast tego podać odnośnik do odpowiedniej pozycji w rejestrze PRNG np. za pomocą “ref:prng”?

Zapraszam do dyskusji - proponuje, aby efektem końcowym było utworzenie “oficjalnych” polskich szablonów do edycji tagów np. miejscowości bądź granic przeznaczonych do JOSM - co o tym sądzicie? Zdecydowanie pomogłoby to w ujednoliceniu tagów.

is_in:village - nie ma sensu jeśli dana jednostka administracyjna ma zmapowane granice

teryt:rm - a co to? Czy chodzi o https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland/Podzia%C5%82_administracyjny#Mapowanie_typ.C3.B3w_miejscowo.C5.9Bci_TERYT_.28RM.29_na_tagi_OSM ?

teryt:simc - jednoznacznie identyfikuje miejscowość, oficjalny identyfikator, bardzo przydatny (chyba jest opisany na wiki?)

tak

Jeśli nadal używana - name:de. Sądząc po https://de.wikipedia.org/wiki/Breslau to name:de=Breslau

to nie zmienia się ostro a jest wykorzystywane przy ustalaniu ważności miejscowości na niektórych mapach

nie ma sensu

Co do obszar vs punkt - właśnie trwa ogólna dyskusja na https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Key:place#Verifiability_of_mapping_populated_places_as_areas z wynikami w https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:place#Usage

Utrzymywanie tych tagów w punktach ma sens, gdyż:

 • Nie trzeba używać granic. A nie każde narzędzie je przetwarza, poza tym łatwiej się operuje na węzłach.

 • Nie każda miejscowość w Polsce ma granice wyrysowane, co oznacza, dla nich te tagi muszą i tak być na węźle. Usuwanie ich z węzła po wyrysowaniu granic, jak robił to Rzezimierz, doprawadza do sytuacji w której:

 1. Mamy wszystkie potrzebne tagi na granicy, ale nie mamy wszystkich granic
 2. Mamy wszystkie potrzebne punktu miejscowości, ale nie mamy wszystkich potrzebnych tagów na części z nich
  Co oznacza, że każdy kto będzie chciał odczytać te tagi, będzie musiał obsłużyć oba rozwiązania. A nikt nie lubi dodatkowej roboty.

Ma sens, gdyż informacja to pochodzi z TERYT, a jakość zmapowania granic jest różna - niektóre są historyczne i powinny zostać z OSM usunięte.

name:de=Breslau, ale prosżę nie wnioskować o używalności nazwy na podstawie niemieckiej wikipedii. Polskiej zresztą też nie.

Jest to bardzo sensowne w przypadku place=hamlet.

Nie wiem, czy komuś było to do czegoś kiedykolwiek przydatne.

A co robimy z name i name:XX? Przenosimy na granicę i usuwamy z węzła? Szczególnie “zabawnie” to wygląda w przypadku Warszawy i Polski.

Przypomniało mi to problem sprzed paru miesięcy poruszany na tym forum - czy po utworzeniu relacji rzeki należy nazwę usunąć z jej poszczególnych odcinków. Oczywiście - nie.

Name nie należy przenosić na granice przede wszystkim z tego względu, że Nominatim ignoruje relacje, czyli wszystko, czemu nazwę przeniesiemy do relacji (rzeka, granica) zniknie z domyślnej wyszukiwarki.

IMO większość tagów (za wyjątkiem is_in:*) może być na obydwu obiektach - zarówno na relacji z granicą, jak i punkcie symbolizującym miejscowość.

Oraz przestanie się renderować na wielu mapach.
Ciekawe, że odwrotnie jest w przypadku addr:city w adresach - ten tag jest ignorowany i brana pod uwagę jest granica.

Tak by było, gdyby współrzędne wszystkich węzłów były prawidłowe, granice też prawidłowe i nikt przypadkowo by nie mógł przesunąć węzła. O ile w przypadku dużych jednostek jak miasta tego typu błędy są łatwo wykrywalne, to w przypadu place=hamlet jedynym w zasadzie sposobem na kontrolę jest posłużenie się is_in:village czy is_in:city i porównanie wartości tego tagu z granicą.
Miałem taki przypadek niedawno - place=hamlet, który wg TERYT był częścią miasta znajdował się tuż za jego granicą.

Cieszę się, że sprowokowałem ożywioną dyskusję. Odnośnie braku granic - istnieje możliwość częściowego zaimportowania ich z http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html, potrzebna jest jednak duża dawka ręcznego dopasowywania i dodawania tagów. Z minimalną pomocą jest to jak najbardziej wykonalne, a rozwiązałoby problem nie posiadania granicy dla danej relacji?

Odnośnie name:de - pytam, bo padł zarzut o stosowanie tego klucza, a osoba zarzucająca stwierdziła, że odpowiedniejszym byłby old_name:de - ja się z tym nie do końca zgadzam, przecież te nazwy nie zostały w żaden sposób urzędowo “anulowane”, a mogą stanowić dużą pomoc dla osób korzystających ze źródeł niemieckojęzycznych (łatwe ustalenie nazwy miejscowości).

Wydaje mi się, że stanowisko Zbigniewa_Czernika o duplikacji tych danych wydaje się w tym momencie najodpowiedniejsze, ale też fajnie by było zadać sobie pytanie: co w sytuacji, gdybyśmy mogli zagwarantować istnienie granic przynajmniej do miejscowości?

Posiadanie pewnej dozy informacji w relacji jest z punktu widzenia szarego użytkownika korzystniejsze, ponieważ to dane relacji domyślnie podpowiadają się w standardowej OSMowej szukajce, korzystającej m.in. z Nominatima.

Co zrobić z nazwami miejscowości, które się dublują?

Pierwszy przykład z brzegu: miasto Stronie Śląskie - https://pl.wikipedia.org/wiki/Stronie_Śląskie
wieś Stronie Śląskie - https://pl.wikipedia.org/wiki/Stronie_Śląskie_(gmina_Stronie_Śląskie)

Widziałem sporo przypadków, gdzie jest nazwa _____ (wieś), albo _____-Wieś
Sądzicie, że istnieje potrzeba takiego rozróżniania? Nominatim w momencie użycia frazy “Stronie Śląskie” nie widzi “Stronia Śląskiego-Wieś”

Stronie Śląskie-Wieś zostało wprowadzone chyba przez jakiegoś lokalsa i wygląd mi na to, że jest to nazwa powszechnie używana, choć zapisywana jest także jako “Stronie Śląskie Wieś” lub “Stronie Śląskie (wieś)”.
Tu przykład użycia w danych kontaktowych - http://domnawzgorzu.pl/kontakt

Dodatki postaci “(<rodzaj miejscowości>)” do nazw oficjalnych są w OSM stosowane na zasadzie wyjątków, więc jeśli je gdzieś widzisz, musi być ku temu jakiś powód. Najlepiej więc zająć się każdym przypadkiem z osobna, może niektóre są nieuzasadnione.

Dzisiejszy przypadek: https://www.openstreetmap.org/way/550715102
Wiele wsi w Polsce nie ma określonych granic, a tutaj mamy jeszcze mniejszą jednostkę. One w większości granic nie mają.
Skoro sam do tego wniosku tutaj doszedłeś, to po co ta fikcja w OSM?

Dodatkowo usuwasz sufiksy w nazwach miejscowości - https://www.openstreetmap.org/node/2690038218/history
mimo że one nie są żadnym wymysłem mapujących, ale pochodzą z gminy - http://milicz.e-mapa.net i są przez nią używane w adresach.

Dane lokalne są bardziej wiarygodne i mają pierwszeństwo nad tymi z TERYT. Wielokrotnie widziałem, jak “dziwne” nazwy z portali gminnych trafiały po jakimś czasie oficjalnie do TERYT.
A granice obszarów z EMUiA to są dane w dużej części historyczne, nieaktualne lub wręcz fikcyjne.

Przykład (na który w grudniu zwracałem Ci uwagę) - http://www.openstreetmap.org/relation/7788422
Widać, że ta granica Grędziny jest tu “palcem po mapie” rysowana. Dałeś jej aż admin_level=9, mimo że wiki wspomina o admin_level=10 dla przysiółków.
Dodatkowo ten przysiółek nie ma własnej adresacji -
http://www.openstreetmap.org/node/4216071668
W takiej sytuacji powinno być admin_level powyżej 10, pod warunkiem, że granica byłaby znana. A ta tutaj to fikcja.

Moim zdaniem te granice są do wyrzucenia.

Obie granice bez konieczności klikania:

Tworzymirki, urząd stosuje nazwę Tworzymirki-Gajówka

Przysiółek Grędzina

https://www.openstreetmap.org/way/550715102 - jeśli nie ma aktu prawnego wyznaczającego takiej granicy to na pewno nie jest to boundary=administrative

Czy https://www.openstreetmap.org/node/2690038218#map=19/51.58025/17.40529 nie wystarczy?

Odnośnie tych granic wskazanych przez marafa - to są obrysy wzięte z warstwy BDOT geoportalu Dolny Śląsk, też mi się one nie podobają, ale potraktowałem je jako placeholder - tj. dodajemy wszystko co jest, później wracamy i zastanawiamy się nad każdym przypadkiem. Nie uważam, że jest to skończona praca - z drugiej strony myślę, że stanowi to dobre pole do dywagacji nad prawdziwym kształtem granicy. Niestety, jest dużo takich przypadków dziwnych granic i innych tworów. Z tą Gajówką to wypadek przy pracy - zaraz to poprawię. Nie myli się ten, co nic nie robi - nie tak to brzmiało?