Popis stanovništva 2022 - uvoz

Ja nemam neki čvrst stav da li population tagovi treba da budu na place čvorovima ili na boundary=administrative relacijama (ili na oba mesta). Jedino što tražim je da budu konzistentni. U ovom (doduše prelaznom) trenutku su podaci na čvorovima rezultati popisa iz 2001, 2011 ili 2022, kako gde, dok je podatke na relacijama nedavno ažurirao Serbian OSM Lint bot.

Ako ih želimo na oba mesta (kako bismo dobili odgovarajući rendering, a što jeste bitno upravo zbog razloga koji si citirao), onda će i OSM Lint bot morati da napravi još jedan prolaz da ih poravna i na čvorovima, a u narednih 10-tak godina će se sigurno naći neki dobrodušni maper da ih “ažurira” (tj. razdesi).

I meni je bitno da su konzistentni, i da samo javim da bot može ovo da poravna kada budemo rekli da hoćemo.

Gotov mapathlon! :innocent:

Trebalo bi da sada svi čvorovi naseljenih mesta u Srbiji imaju referencu na svoju wikidata stranu. Koristio sam upit https://overpass-turbo.eu/s/1AHp (svi place čvorovi koji imaju upisanu population a nemaju wikidata), koji bi trebalo da je prazan (trenutno tamo ima nekoliko gradskih četvrti kojima je neko upisao population ne znam otkud, i par napuštenih zaselaka). Bio bi pouzdaniji upit koji kombinuje place koji jeste admin_centre neke relacije na admin_level=9, al to ne umem da napišem.

Ostaje sad da nečiji bot popuni i Wikidata podatke o stanovništvu, podatke o stanovništvu za OSM place čvorove i eventualno premesti wikidata tagove sa čvorova na relacije (oko ovog se i dalje dvoumim). Valjalo bi usput i proveriti validnost wikidata linkova, tj. da stranica predstavlja instance of:human settlement… ili tako nešto tj. da nije đubre.