Pomjeranje granice Republike Srpske

(Nadam se da je ovo dovoljno senzacionalan naslov da se konačno neko javi, lijeni ste ko guzica:P)

Zahvaljujući podacima koje je nekad prije sto godina obezbijedio korisnik Ahmed Vila, ucrtao sam mjesne zajednice u Opštini Novo Sarajevo.

Tri mjesne zajednice sada ulaze u teritoriju RS-a:
http://www.openstreetmap.org/relation/6969259
http://www.openstreetmap.org/relation/6969258
http://www.openstreetmap.org/relation/6969257

Mislim da bi ovo trebalo što prije ispraviti. Meni se čini logično da je granica RS-a (i Opštine Novo Sarajevo) na granici mjesnih zajednica, tj. nešto južnije. Entitetska granica u tim mjestima je ucrtana kao skoro potpuno prava linija (što je česta pojava u pustinjama, ali djeluje neobično u ovoliko brdovitom terenu sa nasumično razbacanim naseljima, putevima itd.). Takođe, za očekivati je da su granice mjesnih zajednica obrađene puno detaljnije, jer treba uzimati u obzir pojedinačne ulice, parcele itd. Trenutno nemam baš načina da provjerim, tako da za sada ništa nisam dirao. Ako neko imate potrebno znanje ili imate kontakte u nadležnim institucijama, slobodno precrtajte kako treba.

(Naravno, jasno mi je da je moguće da se radi o nekom starom sporu o položaju granice koji samo meni nije poznat. U tom slučaju se izvinjavam na lažnoj uzbuni, kao da ništa nisam rekao, carry on, nothing to see here.)

Zdravo michalfabik,

Hvala puno na ucrtanim mapama.
Granice MZ-ova sam dobio kao sliku od Opcine Novo Sarajevo kada sam radio na njihovoj web stranici, a koje sam onda mapirao na koordinate. Kako sam i pretpostavio, iste nisu u potpunosti tacne i kose se sa granicama ili drugih opcina ili entiteta.

Svakako cu kontaktirati Opcinu ovim povodom.

Naprotiv, meni se čine prilično tačne, vidi se da granice MZ kopiraju oblik ulica, zaobilaze dijelove naselja kako treba (umjesto da vode kroz sredinu kuće i sl.), a nepreciznosti su u okviru greške GPS-a. Trebalo bi provjeriti koliko je precizno ucrtana entitetska granica u tom mjestu. Nažalost, nisam baš siguran kome da se obratim po tom pitanju.

Evo sam dobio od Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina Opcine Novo Sarajevo ovo:
Granice MZ-va, DXF: https://drive.google.com/file/d/0BygQN6Yrn3wpc21GLXl6cVU5THhxU3J6dkgxYkxZTmdVZjlV/view
Granice opcine, KML: https://drive.google.com/file/d/0BygQN6Yrn3wpQUN1R2FlYmFvUUQwVEdWbHhtSEpHU1o3YThz/view

Kako se moze vidjeti, granice opcine prate liniju entiteta.
Sa druge strane, koordinate koje sam obezbjedio sam bas i trejsao po ulicama jer ovaj DXF nije precizan tu.