Polygon als selectieobject in overpass-turbo

Binnen uMaps maak ik gebruik van overpass-turbo. Daarbij ben ik nu zoekende naar de juiste syntax om met regelmatig gewijzigde polygoon een gebied te selecteren waar ‘building=church’ moet zijn. De ene keer beslaat mijn polygoon het gebied tussen Lille en Bazel en de andere keer het gebied tussen Hasselt en Eindhoven etc. etc.
De polygoon zou in de overpass-query als basis moeten gelden voor “bbox” of “area=poly XXX”
Wie kan mij verder helpen om dus de steeds wisselende polygoon als selectieobject te verwerken in mijn overpassquery?

Kijk eens naar 14 - Searching by polygon

Bedankt voor het meedenken!
Het is op zich wel iets wat past binnen de vraagstelling. Alleen… de aangedragen optie maakt alleen gebruik van een rechthoek . Wanneer je dit als uitgangspunt neemt bij het uitvoeren van de overpass query valt vaak of een deel van het te selecteren gebied weg of je maakt het te selecteren gebied te groot voor het uitvoeren van de query. Vaak heb ik maar een smalle strook nodig van ongeveer 1 km breed maar wel die nogal lang kan zijn. die lengte van zo’n 300 km (of meer) loopt dan ook nog eens diagonaal. Voorbeeld: de Frontlijnroute lopende vanuit Ieper (B) naar Bazel (CH). Ik ben dus op zoek naar een meer efficiënte selectiemogelijkheid voor zowel de Overpass-server als voor mij persoonlijk wanneer ik mogelijkerwijs te veel resultaat krijg waar ik zelf nog een selectie moet gaan uitvoeren.

Ik weet niet zeker of ik je vraag snap, maar als ik een hoekvormig polygon in de query stop krijg ik ook echt een hoekvormig resultaat:

way["landuse"](poly:"52.22795264983531 6.06965090735077 52.21888285672909 6.064114827944032 52.21633246530696 6.084113378359071 52.21954015036994 6.065809984041444");
out body;
>;
out skel qt;

Iets extremer voorbeeld: https://overpass-turbo.eu/s/1qSc
Je kunt elke denkbare polygoon gebruiken, maar meer hoekpunten betekent ook meer laadtijd.

Wellicht dat beelden meer aanspreken dan woorden, daarom even 2 screenshots.
Voorbeeld01 is datgene wat ik wil bereiken in de overpass-turbo query als het gaat om het te selecteren gebied waar ik de rest van de query op wil baseren.

De omvang van het gebied van Voorbeeld02 vormt het te selecteren gebied als ik gebruik maak van slechts één rechthoek zoals ik die ook binnen overpass-turbo kan maken. De query zal in dat geval naar alle waarschijnlijkheid afgebroken gaan worden maar bovenal te veel ongewenste resultaten opleveren. Er zal ook te veel worden gevraagd van de overpass-server.

De screenshots zijn overigens afkomstig uit https://extract.bbbike.org/


Sorry maar je bent echt extreem onduidelijk. Wat wil je precies bereiken?

Zover ik het interpreteer wil @pepperop2 alle building=chruch selecteren/downloaden binnen een zelf getekende polygoon in Overpass.

Hoewel ik met de vraag van Overpass niet echt kan helpen adviseer ik in ieder geval ook op amenity=place_of_worship / building=chapel etc. te zoeken.
Zeker in Nederland zijn nog behoorlijk veel kerken als building=yes getagged sinds de BAG import.

Mijn suggestie is dan eerder om te zoeken naar way[amenity=place_of_worship][religion=christian][building] binnen de gekozen polygon.

Dat betekent dat je de hoekpunten van deze polygoon als coördinaten in je Overpass query moet verwerken zoals in de voorbeelden van Tjuro en mij.

@Tjuro Sorry voor de onduidelijkheid maar in feite is het heel simpel (in mijn beleving). Ik probeer met mijn gebiedsafbakening de eerste selectieslag al toe te passen. Overpass moet niet gaan zoeken in heel Frankrijk en België maar alleen zoeken binnen het gebied wat door mijn polygoon wordt ingesloten. Als dat desbetreffende gebied duidelijk is voor de server, dan kunnen de overige criteria worden afgeleid zoals aminity of building-tags
Het punt is alleen de juiste definitie van mijn (multi)point polygoon in Overpass te krijgen.

De aangedragen oplossingen maken echter allemaal gebruik van een polygoon met maar 4 lat/lon-combinaties terwijl mijn polygoon uit wel 16 lat/lon-combinaties kan bestaan waarmee een gebied veel nauwkeuriger kan worden gedefinieerd in een polygoon.

Een heel verhaal maar ik hoop zo in andere woorden duidelijk te maken wat mijn vraag is.

Maak in jsom een lege laag aan, en maak daar je polygon:

Sla je bestand op als geojson en open in een text editor. Dan kan je zo je punten eruit halen:

Moet je wel zorgen dat je de juiste volgorde hebt en geen punten, haakjes enzo.

Omdat ik er toch niet helemaal goed mee uit kom heb ik het volgende alternatief gemaakt overpass turbo

Alle meedenkers bedankt voor de moeite.

1 Like

Als dat werkt, dan is het goed.

Dat kan ook prima met de oplossing die wij hebben aangedragen. Je voegt gewoon meer coördinaten toe, en dat worden vervolgens extra hoekpunten voor je polygoon. Je kunt er makkelijk 16 toevoegen, of zelfs drieduizend als je daar zin in hebt. Wij hebben er vier gekozen puur voor het voorbeeld.

Maar mocht het zo zijn dat je objecten wilt vinden in de omgeving van een bepaalde route, dan is het soms makkelijker om alles binnen een groot gebied te downloaden + je route, dat in QGIS te zetten en een buffergebied om je route heen te leggen om te kijken welke objecten daar binnen liggen.

Omdat dat soms niet lekker werkt op basis van naam, een naam kan meerdere aanduiden, kan je ook kiezen voor “admin_level” en “name”