[Polska] Usunięcie nazw opisowych dla "Krzyż", "Kapliczka" i "Kaplica"

to jest mniej oczywiste - co z budynkami zbudowanymi jako plebanie które nie mają już tego zastosowania?

co z budynkami co są użyte jako plebanie a nie były w tym celu zbudowane?

1 Like

Dokładnie to oprócz budynków adresy mogą mieć jeszcze: “parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej” (źródło).

Sprawa wydaje się oczywista. Jeżeli budynek kiedyś był plebanią a teraz jest np. budynkiem mieszkalnym to adekwatnie do zmiany powinniśmy zmienić wartość building=*. Analogicznie jest w odwrotnej sytuacji, którą opisałeś. W OSM mapujemy stan rzeczywisty a nie historię.

@cedaros, chodzi o to, że według purystów building=* oznacza typ budynku, a nie jego obecne przeznaczenie. Do tego drugiego powstało building:use=*, tyle że mało kto go używa.

Konsekwentnie piszę o tym przekąsem, bo typ budynku to bardzo niejasne pojęcie. Często utożsamiamy to z pierwotną funkcją (p. budynki zbudowane jako w wypowiedzi @Mateusz_Konieczny), ale to chyba zbyt proste. Czy gruntownie rozbudowany i przebudowany budynek wciąż ma mieć building=* odpowiadające oryginalnej funkcji, nawet gdy w jego formie nic na to już nie wskazuje? czy należy wskazywać oryginalną funkcję, nawet gdy obecna funkcja utrzymuje się od kilkuset lat? Poza tym, typ czy oryginalna funkcja budynku są nieraz słabo weryfikowalne. Z oceną w miarę współczesnych obiektów sobie jeszcze radzimy, ale sklasyfikowanie budynków historycznych wymaga czasem szerokiej wiedzy z zakresu architektury albo historii lokalnej.

2 Likes

nie, bo w OSM mapujemy stan rzeczywisty a nie historię

Sprawa jest bardziej oczywista przy np. budynlu kościelnym używanym jako muzeum: to dalej jest building=church

Np. w Krakowie jest kilka budynków synagog które nie są używane jako miejsce kultu., ale building=synagogue jest jak najbardziej odpowiednie.

Wykonane, ostatecznie usunąłem wyłącznie błędne/niepełne adresy oraz użyłem tego query:

3 Likes