Policzmy się - OSMowy spis powszechny

Koleżanki i Koledzy
Obecny zarząd Stowarzyszenia OSM Polska działa już od lutego jednak dopiero teraz udało się na tyle uporządkować sprawy, że możliwe jest ruszenie tematu deklaracji i składek członkowskich. Wszystkie wcześniejsze działania skupione były na uporządkowaniu spraw w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym oraz w banku. Jednocześnie zarząd aktywnie działał w temacie propagowania idei open source - odbyło się spotkanie z Głównym Geodetą Kraju zakończone deklaracją zacieśnienia współpracy i podpisania listu intencyjnego, nawiązaliśmy współpracę z przyrodnikami z Łodzi (inwentaryzacja form ochrony przyrody), Polskim Towarzystwem Geografów, wzięliśmy udział w dwudniowym spotkaniu Qgis w Poznaniu, zorganizowaliśmy kilka mniej lub bardziej formalnych spotkań twórców i sympatyków projektu itd. To tylko fragment działań. O pozostałych możecie na bieżąco dowiadywać się na facebook.com/osmpolska, oraz na stronie stowarzyszenia (openstreetmap.org.pl).
W bieżącym tygodniu dopełnione zostały ostatnie formalności bankowe, które umożliwiły uruchomienie konta stowarzyszenia i możliwe będzie regulowanie składek członkowskich.
Do każdego z Was przesłany zostanie mail z informacją o stanie konta - ile składek zostało opłaconych i ile zalega oraz z nową deklaracją do wypełnienia (zmiany w przepisach RODO). Osoba, która nadal chce być członkiem Stowarzyszenia poproszona będzie o wpłacenie składki za rok 2019 w wysokości 30,00. Składki zaległe prosimy uregulować w miarę możliwości - uznajmy je za dobrowolne datki.
Składki są o tyle istotne, że stowarzyszenie ma stałe wydatki takie jak utrzymanie serwerów i domen oraz składki członkowskie do ZLOP (Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych) dzięki którym można przekazywać nam 1% podatku. Poza tymi wydatkami mamy wiele innych pomysłów do realizacji - chcielibyśmy dalej aktywnie promować projekt, organizować warsztaty, szkolenia, spotkania, wygłaszać prelekcje na konferencjach - niestety cała ta działalność niesie za sobą koszty które musimy ponieść. Obiecujemy, że dołożymy starań aby w przyszłości koszty te były pokrywane z innych źródeł, w tym roku dopiero zaczynamy i tego jeszcze nie zdążyliśmy zrobić…
Wszyscy wiemy, że fundusze są ważne, nie mniej od samych funduszy ważniejsze jest co innego - Wy sami. To Wasze wsparcie daje nam energię do działania, a zaufanie którego nam udzieliliście uwiarygodnia nas, ale żeby stowarzyszenie było traktowane poważnie i miało szansę pozyskiwania partnerów i funduszy musimy mieć kogo reprezentować… słowem - potrzebujemy Was.
Mamy nadzieję, że przez ostatnie miesiące pokazaliśmy, że chcemy działać i przekonaliśmy Was, że warto pozostać/zostać członkiem Stowarzyszenia OSM Polska. Jeśli pomożecie to będzie się dużo działo…
Liczymy na Was - nie zawiedźcie

Pięknie.
Powodzenia i czekamy na maile (✯ᴗ✯)

Fajnie, że się udało ten temat ruszyć. Czekamy na maila w sprawie.

Szanowni Koledzy, członkowie Stowarzyszenia OSM Polska,
Nieubłaganie zbliża się koniec kadencji bieżącego zarządu. Ze względu na wynikającą ze statutu Stowarzyszenia konieczność zwołania walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, zależy nam na zamknięciu tematu aktualizacji deklaracji oraz stanu płatności składek.
Dlatego ustaliliśmy, że skorygować deklarację oraz opłacić składkę za 2019 rok (30,00 zł) należy w terminie do 15 grudnia 2019 !!!
Możliwe jest też wypełnienie druku Aktualizacja danych osobowych (przesłany pocztą, jeżeli ktoś nie dostał a potrzebuje, proszę o kontakt) który również spełnia wymogi RODO.
Osoby dopiero przystępujące do Stowarzyszenia obowiązuje nowa deklaracja.
Tych, którzy nie dopełnią formalności we wskazanym terminie, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia będziemy musieli skreślić z listy członków.
Apelujemy o spełnienie tego drobnego wymogu formalnego oraz pozostanie i dalsze działanie w Stowarzyszeniu OSM!