POI nodes binnen en buiten gebouw. Zichtbaar en info popup

Wanneer er binnen en buiten een gebouw services worden aangeboden.
Word er een node gezet met de service. Deze kunnen we met een marker zichtbaar maken op een scherm.
Bij meerdere services, waarom meerdere nodes, anders vallen de markers op elkaar.
Adresgegevens en webpagedeel horende bij die service, zouden als popup op marker zichtbaar moeten zijn.
Er is maar een adres met pandnummer.

Nu kijkend naar
associatedAdress
Net als associatedStreet wordt dit nauwelijks toegepast en is deze manier nauwelijks gerendeerd in de verschillend programma’s, mijn inziens.

De simpelste rendering is als alle gegevens op de node staan.
Renderings complexiteit.
Relaties maken zaken complexer.
Binnen een object, maken zaken complexer.

Naar aanleiding van deze quote:

Dit houd in dat “het adres” gegevens “meervoudig” in OSM staan, is dit zo erg.

Ik zou er nu voor kiezen om “meervoudig” te taggen.
Om simpele rendering een kans te geven.

One building with one address, multiple POIs inside

"This one is also solvable without a relation. The individual POIs don’t have the address information tagged to them. It can be determinated by the boundaries of the surrounding building which has an address tagged on to it. "

Heeft er iemand een voorbeeld waarbij de adres gegevens in een popup, zo gerendeert wordt getoond.
En hoe zou zo’n stukje script er dan uit zien.

Ik ben er zelf niet zo gelukkig met iets “twee keer” taggen, want:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/One_feature,_one_OSM_element

Nog nergens eens website gezien die “in-building” geometrie voor een adres gebruikt. Ook Nominatim herkent dit niet. Dus voorlopig dupliceer ik het adres maar.

Nu Bag address gegevens op een node wordt gezet en niet op de building.

Vraag ik mij af hoe het werkt met een poi binnen een gebouw en een node met address gegevens binnen datzelfde gebouw.
Waarbij de poi zelf geen address gegevens heeft.
Met deze tag situatie.
Ik zocht naar een site waarop je op de poi drukt een popup naar voren komt met de address gegevens.

Er is al eens geschreven als de poi binnen het gebouw ligt, de render, dit kan overnemen in de poipopup.

Maar ik heb nog nergens een werkend voorbeeld gezien.

Iemand??!!!

Laat staan dat binnen het gebouw een adressnode is en de poi en de render het voor elkaar krijgt binnen het gebouw de gegevens van de adressnode te verwerken in de popup van de poinode.
Ook nog geen praktisch mapvoorbeeld van deze combinatie gezien.

Is dan nog steeds het advies** “alle info”** toch ook maar op de poinode te taggen??

naam adres verwijzingen openingstijden fee etc.
meerdere node poi amenity=* binnen een gebouw.

Ik denk dat de renders in de wereld er niet klaar voor zijn om associated te gebruiken