Podczas wyszukiwania miejscowości wyskakuje błąd na openstreetmap.org

Podczas wyszukiwania miejscowości wyskakuje błąd na openstreetmap.org

Error contacting nominatim.openstreetmap.org: #<RuntimeError: attempted adding second root element to document> /usr/lib/ruby/1.8/rexml/document.rb:92:in <<' /usr/lib/ruby/1.8/rexml/element.rb:869:in add’ /usr/lib/ruby/1.8/rexml/child.rb:21:in initialize' /usr/lib/ruby/1.8/rexml/parent.rb:13:in initialize’ /usr/lib/ruby/1.8/rexml/element.rb:59:in initialize' /usr/lib/ruby/1.8/rexml/element.rb:867:in new’ /usr/lib/ruby/1.8/rexml/element.rb:867:in add' /usr/lib/ruby/1.8/rexml/element.rb:297:in add_element’ /usr/lib/ruby/1.8/rexml/document.rb:99:in add_element' /usr/lib/ruby/1.8/rexml/parsers/treeparser.rb:33:in parse’ /usr/lib/ruby/1.8/rexml/document.rb:228:in build' /usr/lib/ruby/1.8/rexml/document.rb:43:in initialize’ /home/rails/app/controllers/geocoder_controller.rb:404:in new' /home/rails/app/controllers/geocoder_controller.rb:404:in fetch_xml’ /home/rails/app/controllers/geocoder_controller.rb:237:in search_osm_nominatim' /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/base.rb:1331:in send’ /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/base.rb:1331:in perform_action_without_filters' /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/filters.rb:617:in call_filters’ /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/filters.rb:610:in perform_action_without_benchmark' /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/benchmarking.rb:68:in perform_action_without_rescue’ /var/lib/gems/1.8/gems/activesupport-2.3.8/lib/active_support/core_ext/benchmark.rb:17:in ms' /usr/lib/ruby/1.8/benchmark.rb:308:in realtime’ /var/lib/gems/1.8/gems/activesupport-2.3.8/lib/active_support/core_ext/benchmark.rb:17:in ms' /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/benchmarking.rb:68:in perform_action_without_rescue’ /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/rescue.rb:160:in perform_action_without_flash' /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/flash.rb:151:in perform_action’ /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/base.rb:532:in send' /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/base.rb:532:in process_without_filters’ /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/filters.rb:606:in process' /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/base.rb:391:in process’ /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/base.rb:386:in call' /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/routing/route_set.rb:438:in call’ /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/dispatcher.rb:87:in dispatch' /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/dispatcher.rb:121:in _call’ /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/dispatcher.rb:130 /var/lib/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.8/lib/active_record/query_cache.rb:29:in call' /var/lib/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.8/lib/active_record/query_cache.rb:29:in call’ /var/lib/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.8/lib/active_record/connection_adapters/abstract/query_cache.rb:34:in cache' /var/lib/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.8/lib/active_record/query_cache.rb:9:in cache’ /var/lib/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.8/lib/active_record/query_cache.rb:28:in call' /var/lib/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.8/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:361:in call’ /home/rails/config/initializers/memory_limits.rb:17:in call' /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/string_coercion.rb:25:in call’ /usr/lib/ruby/1.8/rack/head.rb:9:in call' /usr/lib/ruby/1.8/rack/methodoverride.rb:24:in call’ /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/params_parser.rb:15:in call' /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/session/abstract_store.rb:128:in call’ /var/lib/gems/1.8/gems/activesupport-2.3.8/lib/active_support/cache/strategy/local_cache.rb:25:in call' /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/failsafe.rb:26:in call’ /usr/lib/ruby/1.8/rack/lock.rb:11:in call' /usr/lib/ruby/1.8/rack/lock.rb:11:in synchronize’ /usr/lib/ruby/1.8/rack/lock.rb:11:in call' /var/lib/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.8/lib/action_controller/dispatcher.rb:106:in call’ /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/rack/request_handler.rb:96:in process_request' /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_request_handler.rb:513:in accept_and_process_next_request’ /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_request_handler.rb:274:in main_loop' /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/classic_rails/application_spawner.rb:321:in start_request_handler’ /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/classic_rails/application_spawner.rb:275:in send' /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/classic_rails/application_spawner.rb:275:in handle_spawn_application’ /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/utils.rb:479:in safe_fork' /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/classic_rails/application_spawner.rb:270:in handle_spawn_application’ /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:357:in __send__' /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:357:in server_main_loop’ /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:206:in start_synchronously' /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:180:in start’ /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/classic_rails/application_spawner.rb:149:in start' /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/spawn_manager.rb:219:in spawn_rails_application’ /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server_collection.rb:132:in lookup_or_add' /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/spawn_manager.rb:214:in spawn_rails_application’ /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server_collection.rb:82:in synchronize' /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server_collection.rb:79:in synchronize’ /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/spawn_manager.rb:213:in spawn_rails_application' /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/spawn_manager.rb:132:in spawn_application’ /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/spawn_manager.rb:275:in handle_spawn_application' /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:357:in send’ /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:357:in server_main_loop' /usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:206:in start_synchronously’ /usr/share/phusion-passenger/helper-scripts/passenger-spawn-server:99 … attempted adding second root element to document Line: Position: Last 80 unconsumed characters: function.pg-connect]: Unable to connect to PostgreSQL server: could not conne

Widzę że wszystko wraca do normy.
Błędu już przy wyszukiwaniu nie ma ale zaraz po wejściu na mapę mam Error i dopiero działa poprawnie po wyszukaniu miejscowości.