Place tag gemengd met landuse=residential (Weesp)

De closed way met place-tag van Weesp is 2 jaar geleden voorzien van landuse=residential. Ik begrijp dat de place-tag min of meer de administratieve lijn aangeeft en landuse=residential de bebouwing, dus mengen van de twee is niet goed. Nu denk ik ook dat daarna die closed-way is aangepast langs de bebouwing, derhalve de administratieve grens vernielend. Hoe kom ik nu weer aan de goede grenslijn?

De gemeentegrenzen en, waar beschikbaar, de woonplaatsgrenzen zijn de eigenlijke administratieve grenzen van plaatsen.

De place tag op een area zou wat mij betreft niet meer moeten aanduiden dan de oppervlakte van de plaats zelf, dus grofweg de bebouwde kom. Ik vermoed dus dat het in Weesp wel snor zit?

Oké, dan zit het snor op het grootste deel, maar dat is dan op z’n hoogst acceptabel; helemaal correct is het IMO niet en zeker niet op het eiland in de Vecht. Dat is slechts voor een deel residential, maar in z’n geheel place. En zeker het water eromheen is niet residential!

Oplossing 1) De place/residential combo langs de westkant van de Vecht laten lopen en dan via de brug met een uitstulping over het eiland, maar dan is het nog steeds niet meer dan acceptabel.

Oplossing 2) Een nieuwe way met place=town om Weesp heen trekken en dan de place=town van de bestaande combinatie verwijderen. (Mijn voorkeur)

Ik heb ook eens 's-Graveland bekeken en daar staat de value ‘town’ op de tag ‘boundary’, samen met landuse=residential op één closed-way en place=village op een node in het midden van de plaats. Wel jammer al die verscheidenheid aan oplossingen, maar ik weet er ook niet 1-2-3 een te bedenken, waar iedereen het zonder discussie mee eens zal zijn. :wink:

Hm, wat bedoel je met place? Ik denk dat je de administratieve grenzen bedoeld. Bij welke woonplaats een bepaald gebied hoort, dus welke woonplaats de eventuele verspreide huizen in dit gebied hebben.
Volgens mij is dit in het geval van Weesp de gehele gemeente weesp.
BTW. Als een gebied residential is getagd, mag er van mij best een watertje doorheen lopen. Vind ik een beetje vergelijkbaar met straten die erdoor heen lopen.