plaatsnaam Meddo staat niet op de kaart

Wie is goed thuis in administratieve grenzen en kan deze plaatsnaam op de kaart zetten ?

https://www.openstreetmap.org/note/2963242#map=16/52.0100/6.7064&layers=N

En nog een oplettende A.noniem:

https://www.openstreetmap.org/note/2971106

Meddo ontbrak al meer dan een jaar van de kaart…
Ik heb de changeset gevonden en de node teruggezet met de daarbij behorende historie.
https://www.openstreetmap.org/node/44859832

Moet de node nog opgenomen worden in de administratieve grens?

Ik denk het wel.
Heb inmiddels ook het forum draadje gevonden:

https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=72482

Ja, met role label in de admin_level=10 woonplaatsgrens. Dat heeft o.a. als voordeel dat het als één plaats in Nominatim-zoekresultaten verschijnt.

Ik zou ook de naam-tags op elkaar afstemmen (bijv. name=“Meddo” official_name=“Winterswijk Meddo”).

Een korte check laat zien dat er door heel Nederland heen erg veel (allemaal?) admin_level=10 zijn zonder losse node in de relatie.
Als dit klopt, dan hebben we wel aardig wat meer te doen dan alleen Meddo.

Dat klopt.

Woonplaatsen hebben geen admin_centre, alleen gemeenten en provincies hebben dat, en is de plaats waar het gemeente/provinciehuis is gevestigd.

Ook dat klopt. Role label en role admin_centre zijn verschillende dingen.

Place nodes worden ook gerendered wanneer ze geen onderdeel zijn van een relatie. Het is m.i. onzinnig om 2501 woonplaatsen aan te passen om een label member toe te voegen, het is aan de renderer om te beslissen waar en wanneer de name tag te renderen.

Ook plaatsen die geen zelfstandige woonplaats zijn hebben niet meer dan een place node nodig om de naam op de kaart te krijgen.

Voor de kaartrendering maakt de koppeling via de label-rol inderdaad niet uit, voor tools als Nominatim wel.

Ik pas het ook toe bij wijken en buurten waar een grens van bekend is. Het geeft tools inderdaad de mogelijkheid om grenzen en node als één entiteit te zijn.

Voorbeeld: https://www.openstreetmap.org/search?query=hollanderwijk

Het ene zoekresultaat highlight de buurtgrens en het label als je hem aanklikt.

Bij de meeste entiteiten in OSM is een label role overbodig, maar juist bij plaatsen valt wat bewoners en andere betrokkenen als ‘middelpunt’ van hun plaats ervaren en verwachten niet samen met het berekende middelpunt van de grenzen ervan. Dat kan een algoritme nooit goed bepalen, omdat het vaak van historische factoren en sociale conventies afhankelijk is. Ook bij ongelukkig gevormde wijken en buurten is deze role een manier om de kaart meer context te geven.

Om dat goed te kunnen doen moet de renderer wel voldoende informatie hebben. Dat een grens en place-tag bij elkaar horen valt daar ook onder. Nominatim toont daar een voorbeeld van.

Ik zou het ook meer als een extra zien. Als iemand de place-node als label wil toevoegen, dan kan die dat doen, maar het hoeft niet.