Pitch. Hvor er den?

Hva er stemningen for pitch i Norge?

Tegne den hele veien ut på det grønne utenfor eller stoppe på “sport-arealet”? Her er det fotball, men andre sporter påvirkes jo også. Rent personlig ser jeg for meg at det riktigste er å bare tegne langs strekene for fotball og ha landuse=grass utenfor. For tennis ville det ikke funke like bra å gjøre det slik, men… jeg tenkte bare lufte dette :slight_smile:


Jeg ville tatt med alt - ikke bare selve den offisielle spilleflaten. (Dette har jeg praktisert for f.eks. sandvolleyball.)

Man kan jo argumentere for at hele den grønne / oransje / sandflaten er pitchen. Jeg tror jeg har gjort begge deler.

Men det er litt lettere å sette faktisk størrelse hvis man holder seg til de opptegnede linjene. Det er jo som regel standardisert.

Keep it simple. Marker alt som er grønt som pitch og gå videre er mitt innspill :smiley:

Keep it simple er fair enough, men også keep it entydig :slight_smile: Det blir jo gjerne at man gjør ulikt på ulike steder og det kommer an på hvordan det ser ut på utsiden.

Jeg ville bare høre fra andre hva man syns om situasjonen.

Jeg bruker å ta med hele det grønne arealet (1. bilde). Ingen sterke oppfatninger …