Participatie "HeatMap" stad, gepersonaliseerd

Eerder gepost in Help, werd mij geadviserd naar het Forum te verhuizen.

In’t Nederlands mag dus ook zie ik :wink:

Ik ben nieuw bij OSM. Ik wil het volgende doen:

Ik ben druk bezig met het organiseren van een groot participatie project in mijn stad en ik wil graag een lokale map creeeren waar:

  • Ik op straat-niveau kan aangeven hoeveel mensen in een straat (percentage) mee doen met het project
  • Ik evenementen & foto’s kan toevoegen
  • Ik sommige profielen van mensen kan uitlichten

informatie waar niet persé de hele wereld geinteresseerd in is, dus ik wil het graag - wel openbaar - op een gepersonaliseerde kaart van mijn stad en daar OSM voor gebruiken zo mogelijk.

Kan iemand mij een beetje op gang helpen ?


Oude post in help:
https://help.openstreetmap.org/questions/75366/creating-a-participation-event-heatmap

Welkom op het forum Stef…

Even ter verduidelijking je eigen changeset hier.
https://www.openstreetmap.org/changeset/86810713

en achavi
https://overpass-api.de/achavi/?changeset=86810713

Zelf heb ik m’n twijfels of dit in de data van OSM thuishoort. … maar het is goed dat je het hier aan de orde stelt.

Er zijn tal van mogelijkheden om de kaart van osm te gebruiken als achtergrond en daar je eigen info aan toe te voegen.

Denk alleen al aan Leaflet
https://leafletjs.com/examples.html

Eggie

Dag Stef,

Ik zou dat zeker niet op OSM toe gaan voegen maar een uitstekend alternatief is uMap, waarop je met OSM als achtergrond alles kunt plaaatsen waar je maar zin in hebt.
Zie hier mijn voorbeeld uit Vught.
Bekijk eens voor jezelf wat je met uMap kunt doen. Hulp vragen kan altijd hier…

Ik begin het te begrijpen. Waar ik in de veronderstelling was dat je via OSM verschillende kaarten kon creeren, is OSM eigenlijk een optimale wereldkaart, waar dmv de hele wereld een meer dan optimale kaart wordt gemaakt. EN DIE data kan je dan weer gebruiken met externe software.

Thanks Mark! Ik ga uMap eens bekijken! (EN uiteraard kan mijn ingediende verzoek dan ook op delete eggie!)

Yep… Je area is van de kaart verdwenen :slight_smile:
reverted on request by changeset #86830741

… maar alles wat je toevoegt staat ook daadwerkelijk direct in OSM… Niemand in OSM heeft een goedkeuringsknopje!

Welkom alhier, @Stef. Het is erg correct om uw eigen actie alhier te melden, en u open te stellen voor kritiek. Tot op zekere hoogte kan men OSM vergelijken met wikipedia: eenieder draagt een steentje bij om te komen tot een enkele omvattende en samenhangende verzameling van informatie.

Verder op de vermelding “DIE data kan je dan weer gebruiken met externe software”: ja inderdaad, en dat wordt ook volop gedaan. Bv. de routeplanner graphhopper baseert op data uit OSM. Om zelf zoiets op te zetten kan men bv. queries lanceren op overpass, dat werkt vlotjes ook al zijn de servers soms zwaar belast waardoor er al wel eens een time-out kan optreden.

@Marc (sic!): uMap was mij onbekend maar zou me wel eens heel goed kunnen bevallen, dank voor de tip!