Parkeringsregisteret

Parkeringsregisteret er et landsdekkende offentlig register over parkeringsområder med vilkårsparkering. I tillegg til parkering i gaten inneholder registeret ca. 3.300 parkeringshus og utendørs parkeringsområder. Statens Vegvesen administrerer registeret og gjør inneholdet tilgjengelig over et API. OpenStreetMap har tillatelse til å bruke disse dataene.

  • Link: Parkeringsregisteret

  • Det er laget et lite program her for å hente ut dataene og generere en OSM-fil: parking2osm

  • Det er produsert en ferdig OSM-fil som kan hentes her.

Jeg har gjort en test-import for Bærum og Oslo. Koordinatene og dataene for øvrig har vært gode der, så jeg kan anbefale dette for resten av landet. Det viste seg at det manglet mange parkeringshus og parkeringsplasser selv i dette sentrale området, så datasettet var egnet for å oppdage mangler i OSM. En fordel med å gjøre en slik import er at parkeringsplassene og parkeringshusene får navn, slik at man kan kjenne dem igjen i app’er og i navigasjonssystemer på biler når man skal velge destinasjon. En annen fordel er at tagging for forflytningshemmede og for lading kommer med.

Det er ikke planlagt noen organisert import, så det er bare å plukke fra dataene (men ta gjerne en hel kommune om gangen).

Her er noen tips (se også wiki):

  • Mange av navnene er bare adresser. Endre gjerne til et mer kjent navn om det finnes, f.eks. “Sjøfartsmuseet”.

  • Alle parkeringshus kommer tagget som parking=underground. Noen av dem må endres manuelt til parking=multi-storey.

  • Merk at parkeringshusene kommer tagget som amenity=parking_entrance. De skal knyttes sammen med en vei (i motsetning til utendørs parkeringsområder).

  • Noen av parkeringsområdene bør tegnes som flere separate arealer. De kan knyttes sammen med en multipolygon-relasjon, slik at navn og øvrig informasjon er samlet ett sted (i relasjonen).

  • Ta gjerne med taggen ref:pregister slik at informasjon om kapasitet etc kan oppdateres senere, f.eks. med programmet update2osm.

  • Sjekk gjerne om park_ride er med for innfartsparkeringer.

  • Parkeringsregisteret inneholder skiltplaner som viser detaljerte bilder og kart over hvert parkeringsområde. Det kan være til hjelp for mappingen. Eksempel: