Parkeerplaatsen mappen

Hallo,

Ik weet dat dit een veel besproken topic is, maar ik kom er niet uit.
https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.92396/4.53434

Parkeerplaatsen bij grote kantoren mappen of niet? Het wordt access=private maar als die parkeerplaatsen niet worden ingetekend, dan kun je niet zien wat die kleine weggetjes naast het gebouw voor zijn. Als ze wel gemapt worden, dan worden er meteen zoveel.

Dillema. Mappen of toch niet?

Er zijn daar nou eenmaal veel parkeerplaatsen. Ik vind er niks mis mee om die allemaal in te tekenen. Het zijn bovendien niet zomaar wat losse enkele parkeerplaatsen, nee je kunt telkens grotere vlakken/rechthoeken tekenen. Dus wat mij betreft teken je de rest ook in.

Prima zo :slight_smile:

Er is historisch reeds een topic geweest in dit forum over het µ-mappen van parkeerplaatsen.

De consensus was min of meer:

  • het mappen van parkeerstroken langs een weg doen we niet; dit zijn immers geen parkeerplaatsen
  • kleine parkeerhavens etc. in woonwijken die vooral een privénut hebben voor bewoners en de visite mappen we ook niet. Enerzijds om beeldvervuiling te voorkomen, anderzijds omdat die mappen geen (navigatie)nut heeft.
    -grotere parkeerplaatsen waar je heen zou willen (winkelcentra, sportfaciliteiten etc.) kan je natuurlijk mappen
  • andere grote parkeerplaatsen op privéterrein (veilingen, industrieterrein etc.) kan je op basis van luchtfoto’s mappen; niet strikt noodzakelijk maar niets mis mee.

Beeldvervuiling? Jij wil mappen voor de renderer. Foei!
Ik map de grotere wel en de kleinere niet maar de wens is grazig euhh de grens is wazig.

Het gaat hier niet over wat mag en wat niet. Het gaat over consensus.

En er is een subtiel verschil tussen mappen voor de renderer en beeldvervuiling.

Zolang de standaardrenderer alle P’s weergeeft, heeft het geen zin om alle individuele parkeerplaatsjes als parking te mappen. Elk dorp en stad zou door een blauwe '“P-waas” overschaduwd worden.

En uiteindelijk is een kaart toch om naar te kijken en informatie aan te ontrekken.

De balans tussen theorie en praktijk doet er toe.

Helaas is consensus niet altijd te vinden, ook niet in dit forum

Dit onderwerp is zeker vaker ter sprake gekomen. Of uit eerdere topics een heldere consensus te filteren is weet ik niet.
Een verschil met ‘vroeger’ is dat de rendering van amenity=parking minder prominent is geworden op osm.org, en hoe je het wendt of keert… zoiets speelt toch mee.
Ik had in mijn eigen dorp de parkeerhavens eerst niet gemapt en later toch toegevoegd. Er zijn wel onderdelen van mijn lokale detail mappingsproject waarvan ik overweeg om ze weer weg te halen.

Overigens zou een onderscheid in rendering van type parkeerplaats een goede oplossing zijn. Dus bijv. dat je als mapper kunt kiezen tussen een tag voor een volwaardig en (met blauwe borden) gemarkeerd parkeerterrein en een tag voor een terrein / inham / strook ingericht voor parkeren doch zonder bebording.

Ik zou voor parkeerplekken op privé-terrein toch wel even een access=private zetten zodat die uitgefilterd kunnen worden als je zoekt op een (publiek toegankelijke) parkeerplek. Niet dat je bijvoorbeeld met je navigatie onderweg bent, je POI op een parkeerplaats hebt staan en dan blijkt dat je er niet op mag.

Er is geen consensus, zoals aangegeven. Er is wel veel van gedachte gewisseld.

Ik zal in de toekomst parkeerplaatsen, niet zijnde parkeerplaatsen op parkeergelegenheden (wettelijk, bord E4, Parkeergelegenheid) als vlak mappen. Om het topografisch aansluitend te krijgen.

Stroken langs een rijbaan, waar men parkeert zijn parkeerplaatsen.

Er zou een goed tagverschil moeten zijn tussen:
-Parkeerplaatsen op een E4, parkeergelegenheid, wellicht tag traffic_sign=NL:E04 meegeven. Dan hebben we in ieder geval al een onderscheid.
-overige parkeerplaatsen, hier zijn verschillende vormen van.

Nu al worden door verschillende mappers, want ze willen taggen wat ze zien, verschillende parkeerplaatsen ingetekend en omdat dan een algemene tag wordt gebruikt amenity=parking, lijkt alles op elkaar.
Mensen tekenen een vlak in, maar zetten geen tags op de routelijn, dit geeft aan hoe het logisch opgevat wordt.

Om renders de mogelijkheid te geven om hier een selectie in te kunnen maken, zou een goed schema gewenst zijn.

Ik worstel ook met de vraag, hoe het beste parkeerplaatsen vlak te taggen.

Kijkend naar:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:parking:lane
Een systeem, gebaseerd op om tags op de routelijn aan te geven, naast alle overige knippen in de weg.

Wiki en wat er bedoelt wordt, designated, is dat alleen het E4 bord?

Maar ook naar
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dparking_space
amenity=parking_space, wat eigenlijk de parkeerplaats aan geeft, met een default van 1 plaats. Waar meerdere mogelijk is.

Gedachtes zijn:
area:highway=service
service=parking_space zou eigenlijk met een extra s moeten, maar dit kan gemakkelijk weer voor verwarring zorgen. Om aan te geven dat meerdere parkeerplaatsen aanwezig zijn.
parking_space=residential
Het verschil tussen residential en residents. Residents, alleen toegestaan voor de bewoners. Is dan gedeelteijk bruikbaar, alleen bij een bord.

Nee, belijning e.d. op straat is ook een vorm van designaten.
Ik zou denken dat de data user zelf kan bekijken hoe groot een parkeerplaats is en dan is het aan hem/haar wat hij/zij er mee doet.
@Maarten: ik zet bijna altijd de tag access=private er bij. Bijvoorbeeld vrijwel alle parkings op bedrijventerreinen liggen op eigen terrein en krijgen van mij die tag.

Private, hoe is dat te zien?

Er is namelijk ook:

amenity=parking + access=private for private parking, such as company employees
Op bedrijventerreinen staan vaak hekken om het terrein van zo’n bedrijf.
Natuurlijk zou ik toestemming krijgen mijn auto daar te parkeren als ik dat vraag, maar het is niet de bedoeling dat iedere wandelaar daar zijn auto / scootmobiel / fiets neerpleurt.
Zelfs het supermarktcomplex bij mij in de buurt heeft overal bordjes “verboden toegang” opgehangen. Hun parkeerplaats heb ik ook als private getagd.

Zijn die parkeerplaatsen bij de supermarkt voor klanten bedoeld? Of echt alleen voor supermarktpersoneel?
Als het voor klanten is, zou ik access=customers gebruiken ipv private.
En als het terrein alleen open is als de winkel open is, ook een opening_hours erop.

Ik heb net nog gekeken, bij ieder voetpad dat er heen loopt staat VERBODEN TOEGANG.
Bij de toegangwegen staat hetzelfde maar met toevoeging “tussen 22:00 en 08:00”.
Blijkbaar willen ze alleen auto’s toelaten.
Heb er access=customers van gemaakt.