Päällekkäiset viivat ja pisteet multipolygoneissa

OpenStreetMapissa voi määritellä ’reikäisiä’ alueita multipolygon-relaatioilla. Garmin tuntee vain reiättömät alueet, mutta mkgmap osaa useissa tapauksissa pilkkoa reikäiset alueet moneksi reiättömäksi.

Ongelmia aiheuttavat sellaiset multipolygonit, joissa on päällekkäisiä viivoja tai pisteitä:

http://www.openstreetmap.org/browse/relation/367049
http://www.openstreetmap.org/browse/relation/372975
http://www.openstreetmap.org/browse/relation/387793
http://www.openstreetmap.org/browse/relation/389976

Esimerkiksi tämä alue olisi minusta selkeintä jakaa kolmeen osaan:

http://www.openstreetmap.org/browse/relation/48542

Joskus lähekkäisetkin pisteet aiheuttavat ongelmia, jos pisteet ovatkin samat mkgmapin koordinaatistossa. Tässä on sellainen rakennus:

http://www.openstreetmap.org/browse/relation/4370

Taitaa olla helpompi korjata nuo muutamat mkgmapin algoritmille hankaluuksia aiheuttavat määritykset kuin miettiä viisaampaa algoritmia. Selvästi virheellisiä määrityksiä olenkin jo korjannut.

Yritän saada Garmin-karttaani järvet ja meret sinisiksi, mutta vielä se ei onnistu, koska merialueilla on virheellisiä alueita tai ne muuttuvat virheellisiksi, kun Geofabrikin leikatuissa alueissa ei kerrota rajoja.

Harmi, olisin taas mielelläni tehnyt mahdollisimman isoja kokonaisuuksia yhdellä ja samalla relaatiolla, että voi tarvittaessa muuttaa tagit mahdollisimman pienellä vaivalla isolle aluelle… :slight_smile: Ja tietysti tällä välttänyt myös editorissa näkyvät, mutta kartalla näkymättömät viivat.

Pitäisikö sopia joku suositus, mistä kohtaa multipolygonia lähteä pilkkomaan?
Vaikka esimerkkinä tämä: http://www.openstreetmap.org/browse/relation/372975
Olisivatko tiet loogisia leikkauspaikkoja eli että esim. Myrskyläntien länsi- ja itäpuolet omiksi pelloikseen jne?

Minulle on sama, piirretäänkö metsä- tai peltoalueet jatkumaan yhtenäisinä tiealueen yli. Kaupunkialueella minua kyllä häiritsee, jos pysäköintialue on piirretty ihan ajorataan tai kevyen liikenteen väylään kiinni, mutta maaseudulla sopii säästellä viivoja. :slight_smile:

Tuossa relaatiossa näyttää olevan sellainen vika, että polut 47068777 ja 47066824 ovat roolissa inner, vaikka ne ovat outer-alueen ulkopuolella. (Eihän alueesta voi leikata reikää, joka on jo alueen ulkopuolella.) Poistan ne relaatiosta ja korvaan landuse=wood määrityksellä landuse=forest. (Vai kuuluisiko olla natural=wood? Suomessa taitaa nykyään olla hyvin vähän luonnonvaraista metsää; lähes kaikki on talousmetsää.)

Näitä virheellisiä multipolygoneja on sen verran vähän, että voin korjata ne itse. Ajattelin vain mainita asiasta, ettei kukaan ihmettele, mitä olen tekemässä, eikä turhaan tee vastaavia virheitä. Multipolygon-tarkistuksia saisi kyllä olla JOSMissakin.

Ai joo, en ajatellut ihan loppuun asti tuon multipolygonin kanssa…

Mitenkäs tuon metsän määritelmän kanssa, kun jostain täältä foorumilta vai wikistäkö se oli, että forest meinaa nimenomaan istutettua ja kasvatettavaa metsää ja näkisin tämän lähinnä riviin istutettuina, samaan lajiin kuuluvien puiden alueelta. Toki mitään täysin luonnontilaistakaan tuolta tuskin löytyy.

Tosiaan, talousmetsää on monenlaista. Vuosikymmeniä sitten sieltä täältä harvennettu ja luontaisesti uudistettu metsä on ihan toisennäköistä kuin avohakkuun jälkeen istutettu puupelto. Jos tunnet alueen, niin katsopa eiliset muokkaukseni ja muuta natural=wood, jos se tuntuu sinusta oikeammalta kuin landuse=forest. Muutin ne vain siksi, koska landuse=wood ei ole määritelty wikissä, JOSMin värityssäännöissä eikä mkgmapin oletustyylissä. mkgmapin oletustyyli esittää natural=wood ja landuse=forest samalla tavalla.

Ehkä muuttelen koko alueen metsät vaan landuse=forestiksi. Eipä tuolla niin väliä ole, kunhan on linjassa muun maan kanssa. Jos joku vaikka joskus alkaa kartoittaa naapurikuntia :slight_smile: