Øyer i Oslofjorden er oppført som medlem i relasjon

Jeg har lagt merke til at innerst i Oslofjorden er det en del øyer (Bleikøya, Gressholmen etc.)som ikke rendres riktig i noen applikasjoner spesifikt geocaching.com sitt eget kart både på webside og i app, men også på en anne app jeg kjørte med kart fra openandromaps.

https://www.geocaching.com/map/#?ll=59.87791,10.72815&z=14

Noen øyer, så som Hovedøya og Lindøya, rendres riktig. Og på openstreetmap.org rendres alle riktig.

Jeg har kikket litt på de forskjelige øyene, og det ser ut til at de som har problemer har til felles at de er tagget som inner i relasjon med Bunnefjorden: https://www.openstreetmap.org/relation/6812187#map=11/59.8064/10.7206

Kan dette være årsaken til problemet? Og er det virkelig riktig å tagge øyer i havet med relasjon til et spesifikt havområde?

Dette er et kjent problem som tidligere har blitt diskutert på mailinglisten: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/2018-July/006501.html
Samme feil finner man også på Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Torget/Arkiv/2018/juli#Sunket_i_havet?

Det som sagt et kjent problem, og det er ikke bare i Oslofjorden. Den som ser litt nøye rundt om finner flere øyer som mangler pga. de ligger inne i bay eller fjord, eller lignende.

Øyene vises ikke i Mapbox heller.

Etter å ha lest diskusjonen skjønner jeg at dette er litt avhengig av kartmotoren, og at noen klarer det og andre ikke. Er det da så å forstå at taggingen er gjort riktig, og at det er kartmotorene som må forbedres?

Det er vel et definisjonsspørsmål. Det er sikkert mange meninger innafor OSM-samfunnet om hva som er “riktig” på hvert enkelt tag som brukes. Men bunnefjorden er helt klart mappet på en helt vanlig måte. Outers langs ytterkantene med inners rundt øyene.

Jeg har selv rapportert dette til Mapbox og de “skulle se på det”. :roll_eyes: