Overpeinzingen: mappen van de werkelijkheid

Overwegingen, overpeinzingen…

Ik ga zoveel mogelijk alleen mappen wat ik zie, de werkelijkheid.

Kansloos, onmogelijk!

Perceptie heeft als gevolg dat we zien wat we verwachten te zien.
Waarneming is dermate subjectief dat objectieve waarneming nauwelijks mogelijk lijkt te zijn. Vergelijk de getuigenverklaringen van een misdrijf of aanrijding. Of vergelijk met OSM. We zijn het bijna nergens 100% over eens.

Voorbeelden…

[Groenekade](http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid= 380502#p380502)
Bij ons tweede bezoek zie ik hetzelfde verbodsbord (verboden voor fietsen) als de eerste keer. Pas veel later blijkt er een nieuw bord te staan waarbij een “streepje” aan de tekst is toegevoegd waardoor het bord een volledig andere betekenis krijgt.
Allroads refereert vervolgens aan het nieuwe bord met “Groengele bord Groenkade”. Dit maakt mijn waarneming nog slechter, want ik had het verschil in kleur moeten zien (het oude was groen) en moeten bedenken dat dit een nieuw bord is.
Maar… het bord is niet groengeel. Het bord is, nog steeds, groen. Groengeel is de perceptie van het fototoestel in combinatie met de laagstaande zon.

[Plankenwanbuis](http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid= 376993#p376993)
Ik zie een hek: verboden voor fietsen.
Maar wat is nu de werkelijkheid? Alleen dit hek is verboden voor fietsers? Het enige dat ik zeker weet. Of ook de weg direct achter het hek? Of het hele gebied? En waar eindigt dan het “hele gebied”?

Vele mappers (vooral de AND import) zien in elk weiland een track lopen.
Ik zie die niet. Ik zie alleen in sommige periodes van het jaar sporen in het gras waar de tractor vanaf de brug het land is opgereden. Zodra het gras/maïs/koren/graan tot uitwas komt zie ik echter geen track meer.
Soms denk ik: ik haal al die stukjes doodlopende track weg. Scheelt tientallen “fout”-meldingen (“track without tracktype”) op Keep Right! en het zou best kunnen dat de kaart vervolgens ook beter/sneller routeert.

Vele mappers beschouwen alleen “roads for agricultural use” en “forest tracks” als track. Zij zien blijkbaar niet het woordje “ect.” dat er achter staat.
Ik zie bij de tracks waar wij al koffiedrinkend pauzeren alle soorten weggebruikers langs komen (30% fietsers, 25% wandelaars, 10% paarden, 10% auto’s zonder caravan, 20% auto’s met caravan, 1% de boswachter) maar géén tractor of landbouwvoertuig of bosbouwvoertuig. Ook sporen onderzoek, op mijn knieën door het zand, bevestigt dat er in ieder geval vandaag geen sporen van terrein- of tractorbanden zijn te ontdekken. Natuurlijk overdrijf ik nu want we zijn in al die weken wel degelijk één landbouwtractor op een track tegengekomen.
Stelling: 80% van de tracks die wij afgelopen twee jaar tijdens onze rondjes Nederland en Duitsland hebben gereden zijn geen “roads for agricultural use” of “forest tracks”. Of zijn dat niet meer. Of zijn dat alleen in de tijd dat het productiebos wordt gekapt. Het zijn “tourist_roads” of “recreational_roads” of “useless_roads” of “unimportant_roads” of “unpaved_roads”.
En ik vraag me nog wekelijks af: wat zijn de juiste tags voor de weg die naar die boerderij loopt? Service + driveway? Track? Residential? Unclassified? De consensus op dit punt is verwaarloosbaar. Ik heb er niets te zoeken, dus denk ik: service (=alleen bedoelt gerelateerd aan het doel, alleen als je er iets te zoeken hebt).

Het beruchte C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) bord.
Tot mijn verbazing en ergernis zien sommige mappers hier nu toch echt een fietspad.
Ik niet. Ik zie alleen een overheid/wegbeheerder/recreatieschap die heeft nagedacht en bedacht dat fietsers en wandelaars hier gelijkwaardig zijn (dus juist géén fietspad of voetpad). Bijvoorbeeld op het Pieterpad.

Het beruchte C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) bord.
Toch, als wij doorfietsen, zie ik woonhuizen waarbij een auto op de oprijlaan staat.
Dus “uitgezonderd bestemmingsverkeer” vergeten?!
Oké, dus klopt C12 zonder uitzondering niet. En ik zie iets anders dan de werkelijkheid: ofwel ik zie helemaal geen C12 (ontkenningsfase) ofwel ik bedenk er zelf de tekst “uitgezonderd bestemmingsverkeer” bij (rijke fantasie in combinatie met waandenkbeelden).
Dus: [motor_vehicle=destination]. Maar dat is niet overeenkomstig de werkelijkheid.

Sommige mappers mappen een onverhard path op zandgrond altijd als [surface=sand].
Ik zie dat niet. Ik zie toch echt duidelijk [surface=ground]. Immers zand is in mijn ogen per definitie “los” en dit path is dermate “stevig” dat het prima te fietsen is, terwijl zand dat meestal niet is. Voorbeeld: Grebbelinie (fiets)paden.
Off topic: jammer dat dit soort informatie aanwezig is in OSM maar niet beschikbaar op OFM. Als ik mijn route goed voorbereid moet ik de route ook vanuit JOSM bekijken om te zien hoe onverhard dat onverhard is. Zou het - voor de renderer - mogelijk zijn om de kenmerken van een path, track of cycleway aan de naam toe te voegen: “Kerkepad [fg-mtb0-w0.5]” (fine_gravel + mtb_scale=0 + width=0.5). En dan alleen indien relevant, dus niet voor [surface=asphalt].

Sommige mappers die twee gaten in de weg tegenkomen vertalen dit naar [smoothness=bad]. Ligfietser zet er dan meteen een heuse gevarendriehoek op OFM bij. Vermijden dus die weg!
Ik zie dat niet, ik zie alleen maar redelijk asfalt daar waar ik rijd. Toegegeven: ik rijd niet door de gaten in weg… Pas als de gaten in het fietspad niet te vermijden zijn ga ik [smoothness=bad] overwegen.
Of kijk ik op de GPS om te zien of ik nog langs een paar gaten in de weg moet sturen?

De borden C2 en C3 (eenrichtingsweg) zouden aan beide zijden moeten zijn voorzien van de toevoeging “uitgezonderd fietsers” (indien van toepassing).
Maar er bestaan in Nederland méér [C3 + uitgezonderd fietsers] dan [C2 + uitgezonderd fietsers] verkeersborden. De werkelijkheid verschilt afhankelijk van het perspectief.

Fietsend over het fietspad langs een kanaal ergens in het noordoosten van Nederland valt mij op:
Iedere kruising van het fietspad met een track wordt ingeleid met het bord “einde fietspad” en afgesloten met het bord “fietspad”.
Goed? Of overdreven? Ga ik dat mappen? Niet “mijn” gebied, dus niet… :confused:
Bovendien kruist het fietspad en de track op OSM elkaar in één node. Lastig om de tag [highway=cycleway] op één node te verwijderen.

En andere niet meer bestaande werkelijkheid zie ik nou juist weer wel (kijkend naar de lijnen in het landschap) en zie die ook graag op de GPS: hier loopt het tracé van een niet meer bestaande spoorlijn.

Zelf denk ik dat ik iets goed gemapt heb als de volgende mapper mijn tags ongewijzigd laat maar er wel iets aan toevoegt. Bijvoorbeeld: [lit=yes], [surface=asphalt], [width=*].
Trouwens wel het voordeel van een tandem: de twijfelachtige tags worden meestal door twee fietsers beoordeeld. Soms zijn we het met elkaar eens. Dan zal het wel objectief juist zijn :sunglasses:
Maar Anke levert ook regelmatig de kritiek dat de werkelijkheid volgens OSM afwijkt van haar werkelijkheid. Of de werkelijkheid van dat moment…

Ik zou de “regel” map wat je ziet, de werkelijkheid willen vervangen door:
Map zo veel mogelijk overeenkomstig de werkelijkheid maar houd hierbij altijd rekening met de intentie, subjectieve waarneming en de - meestal niet beschikbare - “memorie van toelichting”.
Jammer: zo wordt het nog moeilijker dan het al is.
Terwijl ik het juist makkelijker wil maken: volg soms ook je gevoel en niet altijd 100% van de letter (van de regel).
Of maak de afweging: is OSM doel of is OSM een middel om het doel te bereiken?
Of is goed mappen mogelijk op basis van de WIKI en de werkelijkheid zonder een visie te hebben die antwoord geeft op de vraag: wat is goed mappen?

Bij mijn zoektochten naar het antwoord op mijn vraag: hoe map ik de werkelijkheid enigszins correct, kwam ik nog deze twee linkjes tegen:

How to map A

10 Mappingtipps für Fortgeschrittene (oder: Wie ärgere ich meine Mitmapper)
P.S.: Die oben stehenden Tipps bitte nicht ernst nehmen. Das hier sind nicht nicht die typischen Anfängerfehler (wie z.B. unverbundene Wege). Alle Punkte habe ich schonbei langjährigen Mappern gesehen, die diese Fehler mehr oder weniger absichtlich gemacht haben. Das alles führt zu falschen oder schwer zu bearbeitenden Daten.

Dat is mogelijk, zoiets dergelijks doet de maker van Openmtb/Velomaps, ik vind het maar niks dus je kan zijn kaarten gebruiken (of je eigen AnkEric Fietsmap maken). :wink:

Ik zie liever helemaal geen straatnamen op de kaart. Overdaad aan informatie die schaadt en het overzicht vertroebelt. Zeker op het GPS scherm (al zie ik dat natuurlijk bijna nooit).
OpenMTB map heb ik jaren geleden gebruikt en inderdaad: ik vind het maar niks. We waren meer met de kaart bezig dan met de werkelijkheid om ons heen.

Wat ik zou willen is dat ik die informatie zichtbaar kan maken tijdens het Mouseover Event. Net als bij de hoogtelijnen. Ga boven een hoogtelijn ‘hangen’ en je ziet de hoogte.
Ga boven een fietspad hangen en je ziet de gewenste detail informatie.

Of: doorklikken, zoals bij een POI. Eerst zie je alleen de naam, daarna ook het adres.

Of moet ik dan behalve een eigen AnkEric Fietskaart óók een AnkEric FietsGPS gaan maken?

Eric, er is voor (fiets)paden net zo’n beeld archief nodig als voor highways om de tagging van de paden correct te maken. En dan nog, hoe was het ook al weer zoals jezelf ook signaleerde. Live tagging met een online verbinding maakt het eenvoudiger maar mijn abonnement laat dat net toe.
Maar het gaat al mis bij sand versus ground, het laatste is bij mij zwarte grond een pad door een weiland en zand heeft een zandkleur als pad tussen de weilanden. De losse zandpaden zijn bv slechts dan niet te berijden als het hoog zomer is.
taggen blijft hoe dan ook een subjectief gegeven. Kijkend naar de paden over de Rijndijk die ik ooit gereden heb staat er gravel grade 2 bij. De werkelijkheid was een grindbed met nog net geen vuistgrote grindjes, veel zal er niet veranderd zijn. Andere paden onderaan de dijk waren Europees breed en verhard.
Persoonlijk lette ik niet op breedte en smoothness, er kan gefietst worden maar met de discussie over brede fietsen in gedachten moet ik als het minder is dan 0,75 misschien wel op breedte gaan letten. Terwijl ik zelf nagenoeg alle paden, als de kortste verbinding, goed genoeg vindt.
Maar de mix tussen OSM en OFM vind ik persoonlijk lastig, het is mi niet van belang wat OFM met OSM doet. Het is tenslotte een renderer toch ?
Straatnamen op een afdruk of uitsnede zie ik bv wel weer als een aanknopingspunt en ja de GPS valt ook wel eens uit ondanks de extra batterijen.

Grebbeliniepaden zijn bruin van kleur. Dus: :wink:
En surface wordt zeker niet bepaald door waar het pad loopt.

Dat is dan correct gemapt: gravel is bijna niet te fietsen. Anders is het fine_gravel.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:surface

O, ook weer - bijna - achterhaald:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Key:surface
gravel, fine_gravel, compacted_gravel, loose_gravel. Zucht, zo kom ik toch niet meer aan fietsen toe?

Zou ik zeker doen. Wij vinden het pas echt leuk worden als het minder dan 0.5 is (let op Hendrikklaas: decimaal scheidingsteken op OSM is een punt!), maar anderen gaan dan juist lopen. Voor beide groepen is het dus relevante informatie. Maar ja, wel informatie die niet wordt gerenderd. Waarmee mijn motivatie om dit soort details te mappen niet wordt gestimuleerd.

Mappen wat niet gerenderd wordt is net zo zinvol als vuistgrote grindjes in het water gooien. Hooguit kun je zeggen dat JOSM óók een renderer is, dus het is mogelijk om deze informatie te ontsluiten.
Maar als fietser (klant, gebruiker, consument) vind ik dat juist de voor een fietser relevante informatie ook op de OFM beschikbaar zou moeten zijn.

De meeste straatnamen op de OFM kan je gewoon uitzetten op je Garmin, behalve de namen van wegen waarvan Garmin denkt dat het geen wegen zijn (lees niet routerende lijnen met een fietsverbod). Die labels kan je ook nog eens mbv de typ file editor onzichtbaar maken.

Probleem met de Garmin is dat wat je allemaal in Mapsource ziet (knooppunt note, naam LF route, straatnaam etc) niet allemaal op de GPS krijgt te zien. Dus ja je moet of je eigen GPS maken of zoeken naar een Android smartphone app die dat allemaal wel laat zien (evt in combinatie met een Garmin Monterra).

Ja hallo, net een GPS met kaart gekocht en dan nu een nieuwe dure Android met abo kopen of nemen ? Dan maar een oude kaart, zoek ik het zelf wel uit. En dankzij Garmin zit ik hier, dus zo slecht kan die club nu ook weer niet zijn of toch ?

Garmin is bij gebrek aan beter ok, en heeft zo zijn beperkingen, dat wat Eric precies wilt kan niet of moeilijk (ga boven een fietspad hangen en je ziet de gewenste detail informatie). Dan moet je alle aanwezige tags naast de name tag proppen zoals openmtb dat doet (en dan ook nog eens onzichtbaar maken anders vervuilt het de kaart). Dat wil ik niet, dus als Eric dat wil kan hij toch gewoon zijn eigen kaart maken?

Leuke overpeinzing Eric. Toch blijf ik proberen om de stelling “Ik ga zoveel mogelijk alleen mappen wat ik zie, de werkelijkheid” te eren :wink:

Er staat gelukkig ook in “zoveel mogelijk”. Als het niet anders kan … dan niet. Je kunt je ook afvragen of je mag taggen wat je niet ziet. Ik ben nog steeds erg blij met de gemeente/provincie en landsgrenzen al zie ik die niet (of nauwelijks). Met dat wat we wel zien en willen taggen moeten we overeenstemming zien te vinden met elkaar over hoe en wat. Daar zal altijd wel iets subjectiefs in zitten. En als een renderer dat dan vertaalt naar iets dat mij niet aanstaat moet ik mijn rug recht zien te houden en het niet gaan aanpassen zodat het me wel goed uitkomt. Dat valt niet altijd mee want de belangen zijn verschillend :wink:

Zo heb ik af en toe ook medelijden met Ligfietser die telkens maar verzoekjes krijgt om zijn OFM zo aan te passen dat een ander krijgt wat ie wil. Ook dat gaat nooit helemaal lukken want zijn belang is misschien wel eens anders dat dat van sommigen van zijn gebruikers :wink: .

Ik ben zelf wel steeds meer aan het opschuiven naar “taggen wat we zien” en minder gaan interpreteren wat dan voor OSM tags zouden moeten/kunnen zijn laat staan wat de consequenties voor renderers/routers zou betekenen. De purist zal zeggen “tag het verkeersbod dan als een node” en de pragmaticus zal zeggen “tag dan de weg want dat is wat de wetgever bedoelt”. Tja… het leven van een mapper gaat niet altijd over rozen :laughing:

Even voor de duidelijkheid. Een beetje Android phone is echt niet duurder dan een Garmin GPS (maar meestal niet waterdicht, goed afleesbaar en lange batterijduur) maar Android heeft wel erg veel mogelijkheden. Een abo heb je ook al niet nodig als je met bv Osmand aan de slag wilt.

@PeeWee.

Als ik mijn overpeinzingen goed begrijp dan zeg ik:

 1. De werkelijkheid is niet altijd wat ik zie.
  Perceptie, slechte waarneming, tijdstip van survey. Dat maakt het lastig.

Voorbeeld: http://www.actueelnieuwsnederland.nl/artikel/100011763/gemeente-oudewater-zoekt-getuigen-vandalisme-papekop.html
In de even weken dat wij daar fietsen moet ik dus mappen: cycleway + [motor_vehicle=no].
In de oneven weken: cycleway + [motor_vehicle=yes].

Maar het is geen discussie of je nu wel of niet de werkelijkheid zou moeten proberen te mappen. Dat lijkt me evident.

 1. Soms worden er zaken wel gemapt die ik niet zie. Zie mijn voorbeelden.

Zoek eens op [highway=cycleway] + [motor_vehicle=yes/permissive/destination]. Zonder verkeersbord en zonder - in mijn ogen - noodzakelijke uitzonderingspositie.
Dat er soms een auto over het fietspad rijdt (overmacht, nood breekt wet) lijkt me logisch. Ik fiets om dezelfde reden ook wel eens daar waar ik niet mag fietsen.
Maar uitzonderingen ga je niet mappen!
De uitzondering bevestigt de regel

 1. Soms worden er zaken niet gemapt die ik toch echt wel zie. Zie mijn voorbeelden.

 2. Soms is de werkelijkheid in strijd met zichzelf.

Nogmaals, bijvoorbeeld:
A. Het bord C12 - expliciete werkelijkheid - dat zegt: gesloten voor alle motorvoertuigen.
B. De - impliciete - werkelijkheid is echter dat dit verbod - blijkbaar en zonder enige twijfel - niet geldt voor bestemmingsverkeer.
Wat zie ik nu? Zie ik A? Of zie ik B? En wat ga ik dan mappen?

Jouw kort door de bocht “taggen wat we zien” om “de werkelijkheid te eren” geeft voor mij geen praktisch toepasbare richtlijn.
Maar het beperkt mij wel in de mogelijkheden die ik heb om conflicten met mezelf en met de werkelijkheid pragmatisch op te lossen. Ik moet C12 mappen. Zonder uitzondering.
Maar ik vind dat buitengewoon onjuist.

Terwijl we in feite niet van mening verschillen over wat de criteria zouden moeten zijn.

Mag ik:

 • [motor_vehicle=yes/permissive/destination] verwijderen op een cycleway als ik daar geen goede rechtvaardiging (in de werkelijkheid) voor zie?
 • al die stukjes doodlopende track verwijderen zodra ik ze een keer niet zie?
  Simpele vraag, simpel antwoord: ja of nee.

Ik denk dat we inderdaad niet echt van mening verschillen. Als ik deze situatie tegen zou komen maar nergens een bordje zie dat er een uitzondering is voor bestemmingsverkeer dan zou ik het denk ik toch niet weghalen. Kan zijn dat het bordje net door vandalisme verwijderd is of dat ik het over het hoofd zie. Ik zou me ook afvragen… wat is de consequentie? Als dat niet iets heel vervelends op zal leveren (ja ja … dat is persoonlijk en dus subjectief) dan is de noodzaak van wijzigen ook minder. In dit geval zal ik het ws niet belangrijk genoeg vinden om te wijzigen maar andere mappers zullen/kunnen er anders over denken.

Als er geen noodzaak te bekennen is en ook geen bordje dat er op duidt waarom zou je het dan niet weghalen. Als je het niet belangrijk vindt dan niet en anders wel.

Als het echt niet aanwezig is ja dan mag je het gewoon weghalen. Of je het belangrijk vindt bepaal je uiteraard zelf.

Als je het probleem simplificeert blijft er een open deur over. Natuurlijk mag ik iets verwijderen dat echt niet aanwezig is.

Op een Engelstalig forum heb ik een keer gelezen dat het mappen van tracks zou moeten beginen met de vraag: heeft het zin om dit op de kaart te zetten? Zo niet, overweeg dan om het niet op de kaart te zetten.
Dus: de werkelijkheid staat alleen dan op OSM als dit bijdraagt aan het doel van OSM. En ik moet de eerste landbouwer nog tegenkomen die in zijn eigen weiland is verdwaald en alleen dankzij een GPS de weg naar huis heeft weten te vinden.
Of we gaan het mappen als: [highway=track] + [tracktype=grade5] + [surface=grass] + [area=yes] + [access=private] ? Want dat is de werkelijke werkelijkheid :sunglasses:

De vraag of ik het belangrijk vind is niet relevant. De vraag is of het belangrijk is voor OSM.
Ik denk het wel:

 1. Het aantal “fout”-meldingen (“track without tracktype”) op Keep Right! wordt verminderd (al krijg je er weer een andere voor terug: een losse brug wordt door de validators ook niet gewaardeerd)
 2. Het zou best kunnen dat de kaart vervolgens ook beter/sneller routeert. Er hoeven minder alternatieven te worden doorgerekend.
 3. Als je op de GPS naar een alternatief zoekt, moet je ook zelf elke track beoordelen: uitzoomen, schuiven naar het eind van de track, terug naar de huidige positie, volgende track beoordelen. Een arbeidsintensieve en zinloze bezigheid in het geval van niet relevante, nauwelijks zichtbare, doodlopende, niet toegankelijke tracks. Anke heeft zojuist bij het ontbijt nog even een aantal voorbeelden gememoreerd, onder het motto: jij hebt geen idee wat ik onderweg af en toe moet doen zodra wij van jouw route moeten of willen afwijken :confused:

Hi AnkEric

Maar zonder track wekt niet slechts de brug maar ook het hek verwondering bij KR.

Tja, de meeste landbouwers weten als er geploegd moet worden soms beter met de GPS om te gaan dan de gemiddelde burger. Als je langs de sloot / grens blijft rijden kom je zonder GPS altijd aan het eind van het land en langs een hek. Access = private is de goede want de loonwerker mag het land wel op, maar een willekeurige burger niet.

Dan is het wél overeenkomstig de werkelijkheid, maar komt het (misschien) niet overeen met wat men zou mogen doen.

Dat komt constant voor (d.w.z. men gaat zijn gang ondanks de borden). Brommers/snorfietsers over onverplichte fietspaden (NL:G13), bijvoorbeeld. Fietsers over een voetpad (NL:G7). Auto’s tegen het verkeer in (NL:C3). Enz. Ik geef zelfs toe weleens zelf te zondigen tegen de regels.

En dan nog, borden worden niet altijd goed geplaatst (of ontvreemd, of vergeten).

Wij doen als OSMer wat we kunnen; wij mappen wat (we denken dat) er in werkelijkheid wordt bedoeld. :slight_smile:

Het zal niet altijd goed gaan. :roll_eyes: Life goes on.

Edit:
Of men heeft een ontheffing aangevraagd (en gekregen).
Dat hoeven we niet in OSM op te nemen; dus ik zou gewoon taggen naar de borden en basta.

Zo zie ik het ook. Vandaag nog een voorbeeld gezien. Vanaf de ene kant van het fietspad staat er een bord (G11). Vanaf de andere kant helemaal geen bord te bekennen. Toch zet ik em op G11. Is dat goed of fout? Ja… zeg het maar.

+1

Dat maakt goed mappen nog moeilijker!
Woerden en Reeuwijk zijn natuurlijk model gemeentes (bovendien is Woerden dé doorsnee gemeente en daarmee representatief voor heel Nederland) en hier zie ik dat de aanwezigheid van ontheffingen (het hele Reeuwijkse Plassen gebied) óók met borden is aangegeven. Dat is ongetwijfeld gedaan met het oog op OSM. :sunglasses:
Als ik “wij mappen wat (we denken dat) er in werkelijkheid wordt bedoeld” vertaal naar een oplossing, dan denk ik:
[motor_vehicle=destination] is het “meest” correct indien:

 • bord uitgezonderd bestemmingsverkeer;
 • bord uitgezonderd ontheffingen;
 • óf de feitelijke constatering dat hier ontheffingen/uitzonderingen van toepassing zijn.
  Ik heb het wel eens gemeld bij de gemeente dat een bord ontbrak. De reactie was bijna geïrriteerd. Dat is toch duidelijk? Moeten wij nu echt voor die twee huizen waar gemiddeld drie keer per dag een auto rijdt een bord gaan plaatsen? Zucht… (niet mijn zucht in dit geval). Het bord staat er overigens nu wel. Want als burgers zeuren dan moet je als overheid… zucht!

Als ik ooit mijn eigen Fietsmap ga maken dan vind ik [motor_vehicle=destination] belangrijk. Wegen waar je auto’s kunt verwachten zou ik anders renderen dan wegen waar je geen motor_vehicles zou moeten verwachten.

Geen spoor van twijfel: goed.
Bovendien als fietser (gebruiker dus) stel ik dat op prijs. In Engeland hebben wij ooit kilometers lang een Jaagpad gereden. OSM zei: fietspad! (of in ieder geval: bicycle=yes]. Maar ik zag geen borden en de wandelaars waren daar ook niet heel veel fietsers gewend, was mijn indruk. Pas aan het eind stond het bord. Hierbij was OSM dus mijn enige houwvast, steun en toeverlaat. Als onze collega dat niet juist zou hebben gemapt was de alternatieve route niet leuk geweest.

JA!

NEEN!
De mensen waar het om gaat, weten het wel.
Wij hoeven (moeten) die uitzonderingen niet te mappen.

Het is ook onjuist om =destination te taggen als het gaat om individueel uitgegeven ontheffingen.
Bestemmingsverkeer wordt (kennelijk) niet uitgezonderd (alleen iemand die daar woont/werkt en er om heeft gevraagd).

Anders hadden ze een bord neergezet, toch?
:slight_smile:

Volgens mij vat je het goed samen. Alleen mappen wat er is. Als iets er is, ook al is dit een doodlopende weg,dan hoort die gewoon in OSM. Als je de access op private zet dan zal dit de routering ook niet in de weg zitten. Als mensen dus verkeersborden toevoegen die er niet zijn dan kunnen die dus ook gewoon worden verwijderd. Ik vind dat je wel heel erg vanuit het perspectief van de fietser hierna zit te kijken. OSM is voor iedereen, dus wat mij betreft ook voor de wandelaar die de tracks prima als herkenningspunt kan gebruiken.