overpass API - granice administracyjne

wrzucam tu, bo zginie w mrokach dziejów. Zapytanie bierze pod uwagę, że granice mogą nie mieć relacji.

pobranie wszystkich granic administracyjnych w PL (+ trochę ościennych, stąd duże rozmiary plików)

grubo ponad 300 MB XML - mi JOSM tego nie chce otworzyć ;(

<osm-script timeout="86400">
 <union into="_">
  <query into="_" type="relation">
   <has-kv k="boundary" modv="" v="administrative"/>
   <bbox-query into="_" s="49.0" w="14.0" n="54.5" e="24.00" />
  </query>

  <query into="_" type="way">
   <has-kv k="boundary" modv="" v="administrative"/>
   <bbox-query into="_" s="49.0" w="14.0" n="54.5" e="24.00" />
  </query>
 </union>
 <union into="_">
  <item set="_"/>
  <recurse from="_" into="_" type="relation-way"/>
  <recurse from="_" into="_" type="relation-node"/>
 </union>
 <print from="_" limit="" mode="meta" order="id"/>
</osm-script>

pobranie granic o zadanym admin_level (tutaj akurat admin_level=4)

<osm-script timeout="86400">
 <union into="_">
  <query into="_" type="relation">
   <has-kv k="boundary" modv="" v="administrative"/>
   <has-kv k="admin_level" modv="" v="4"/>
   <bbox-query into="_" s="49.0" w="14.0" n="54.5" e="24.00" />
  </query>

  <query into="_" type="way">
   <has-kv k="boundary" modv="" v="administrative"/>
   <has-kv k="admin_level" modv="" v="4"/>
   <bbox-query into="_" s="49.0" w="14.0" n="54.5" e="24.00" />
  </query>
 </union>
 <union into="_">
  <item set="_"/>
  <recurse from="_" into="_" type="relation-way"/>
  <recurse from="_" into="_" type="relation-node"/>
 </union>
 <print from="_" limit="" mode="meta" order="id"/>
</osm-script>

Szukałem, ale nie znalazłem - czy w overpass da się pobrać obiekty leżące wewnątrz jakiejś granicy ale w żaden sposób do niej nie przypisane? Chciałbym pobrać wszystkie granice leżące w ramach relacji “Polska”, ale jak wiadomo formalnego związku w bazie danych pomiędzy nimi nie ma.