Outlines land, provincies en grote steden in SVG en lettertype

Wie wil er meehelpen om een verzameling SVG-bestanden te maken met de outlines van ons land, alle provincies en de grote steden? Het omzetten van deze vormen naar een lettertype wil ik wel voor mijn rekening nemen. Het exporteren vanuit OSM naar de outlines in SVG zoek ik iemand voor die dat makkelijk voor elkaar kan krijgen.

De staten van de Verenigde Staten zijn te vinden op https://propublica.github.io/stateface/ en zijn ook te gebruiken in Inkscape, zie https://github.com/Xaviju/inkscape-open-symbols

Eventueel kunnen ook de outlines van de eilanden in de Waddenzee en in het Caribisch gebied worden toegevoegd. Het lettertype kan ook gepubliceerd worden zoals bijvoorbeeld https://www.fontsquirrel.com/fonts/stateface Lettertypes kunnen worden gegenereerd in WOFF, SVG, TTF en OTF.