osmconvert i relations / ways

Witam wszystkich serdecznie,

Przepraszam, jeżeli piszę w złym temacie/dziale.

Mam pytanie.

Pobrałem z tego adresu http://ftp.snt.utwente.nl/pub/misc/openstreetmap/ pliczek planet-latest.osm.pbf.

Konwertuję jego do formatu OSM za pomocą programu osmconverter http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmconvert.

Program zapisuje mi jednak do pliku rekordy w stylu:

<node id="77875" lat="28.5997871" lon="-80.6180003" version="2" timestamp="2009-07-08T20:52:45Z" changeset="1776041" uid="131476" user="DMaximus"/>
	<node id="77880" lat="28.5986783" lon="-80.6172974" version="3" timestamp="2012-09-02T11:28:39Z" changeset="12952606" uid="12671" user="sladen"/>
	<node id="77881" lat="28.598095" lon="-80.6172775" version="3" timestamp="2012-09-02T11:28:40Z" changeset="12952606" uid="12671" user="sladen"/>
	<node id="77883" lat="28.5975267" lon="-80.6173966" version="4" timestamp="2012-09-02T11:28:39Z" changeset="12952606" uid="12671" user="sladen"/>
	<node id="77885" lat="28.5975867" lon="-80.6176797" version="4" timestamp="2012-09-07T18:01:06Z" changeset="13025963" uid="12671" user="sladen"/>
	<node id="77886" lat="28.5977078" lon="-80.617646" version="3" timestamp="2012-09-02T11:28:40Z" changeset="12952606" uid="12671" user="sladen"/>
	<node id="77887" lat="28.5979011" lon="-80.6176043" version="4" timestamp="2012-09-07T18:01:06Z" changeset="13025963" uid="12671" user="sladen"/>

Są to informacje o węzłach z ich współrzędnymi. Te dane jednak wydają mi się niekompletne z mojego punktu widzenia…

Sprawa wygląda tak, że planuję wykorzystać bazę OpenStreetMap we własnym programie, który ma wyznaczać optymalną trasę od jednego punktu na mapie do drugiego. Do tego potrzebuję jednak nie tylko wierzchołków (tutaj nazwanych nodes - węzły) i ich lokalizacji ale także tego z jakimi innymi wierzchołkami się łączą (w grafie są to krawędzie).

Gdzieś w pliku są te dane zaszyte?

Z góry dziękuję za pomoc.

Najpierw w pliku są punkty (node), potem linie (way) i na koniec relacje (relation).
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_XML

Witam wszystkich,

Mam pewien problem. Wykorzystuję osmconvert do konwersji do formatu CSV. O ile w przypadku wyciągania informacji o nodes nie ma problemu - uzyskuję wszystko za pomocą:

./osmconvert europe-latest.osm.pbf --out-csv --csv="@id @lat @lon"

to idea się sypie jeżeli chodzi o relations i ways…

Relations są wyświetlane następująco:

relation  3903876   
relation  3903985   
relation  3903986   
relation  3903987   
relation  3903988   
relation  3903989   
relation  3903990

Co niestety nic mi nie mówi… Co jest w relacji z czym? W XML’u ładnie to widać a w CSV nie ma po spacji kolenych wartości…

Jest jakiś sposób aby wyeksportować to do CSV?

Osmconvert robi to, co mu zleciłeś - generuje csv z 3 polami. Relacja nie ma pozycji, więc dostajesz tylko ID.

Postanowiłem skorzystać z bazy danych - tak będzie chyba najwygodniej. Wygenerowałem bazę danych MySQL dla Cypru.

Mam jednak pytanie: w tabeli way_nodes mam ~935,100 rekordów, a w tabeli way_tags już tylko ~165,547.

Wynika z tego, że nie do wszystkich way’s (way_nodes) przypisane są tagi (way_tags). To prawda? Ja potrzebuję głównie przyporządkowanego do drogi jej rodzaju. Możliwe, że aż w tylku przypadkach jest on nie określony? Jak traktować takie drogi? Czy po prostu coś przerwało mi import bazy i nie mam wszystkich rekordów?

Edit. Ehhh… Chyba rozumiem. W way_nodes jeden way może zajmować kilka rekordów przecież i dlatego tak jest. Pytanie jednak czy wszystkie way muszą mieć określony highway?

Jeśli masz tam wszystkie way z bazy OSM, to zdecydowanie nie. Np. obrys budynku jest również “way” w OSM - tyle, że to linia zamknięta. Podobnie dla bardzo wielu innych obiektów. Drogę (w sensie ulicy, chodnika, ścieżki) masz wtedy, gdy way ma określony tag highway, który ma wartość z interesującego Cię zbioru:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway

Ok. Dzięki za pomoc. Już rozumiem.

Teraz mam kolejne pytanie. Muszę wiedzieć, o danym nodzie z jakimi innymi nodami się łączy. Jak to z bazy wyciągnąć? Wiem, że trzeba wykorzystać tabele way i way_nodes.

W way_nodes mam jednak następujące informacje (struktura rekordu):

way_id 	node_id 	version 	sequence_id

Dla przykładu dwa way’e:

4732025 	3402632	25	5
4732025 	3402633	25	7
4732025 	3402635	25	8
4732025 	3402637	25	10
158002925	3402637	3	1
158002925	3402638	3	4
158002925	3402640	3	7
158002925	3402642	3	8
158002925	3402644	3	10
158002925	3402646	3	11
158002925	3402647	3	12
158002925	3402648	3	13
158002925	3402649	3	14
158002925	3402650	3	15
158002925	3402651	3	16
158002925	3402654	3	20

Mam rozumieć, że wygląda to następująco:

Wyciągamy interesujące nas way’e i sortujemy je dla pewności po polu sequence_id (powyżej już w bazie były posortowane).

Następnie widzimy pierwszy way (4732025) i pierwszy node to: 3402632. Node 3402632 łączy się z 3402633 (ponieważ jest kolejny), a ten łączy się z 3402635. Natomiast 3402635 łączy się z 3402637 i jest to koniec tego way’a. Koniec way’a ale node 3402637 łączy się także z nodem z innego waya (następny w powyższym kodzie - way: 158002925 node: 3402637) i lecimy tak dalej…

Robię gdzieś błąd myślowy?

Pewnie dobrze rozumujesz. Ale Twoje przykłady nie są już danymi w formacie OSM ale jakimiś przetworzonymi rekordami, których nie znam, więc trudno to zweryfikować.

Najłatwiej będzie Ci sprawdzić, co mówi interfejs OSM.

Możesz otworzyć linka w postaci: http://www.osm.org/{typ}/{id} (np. http://www.openstreetmap.org/way/4732025)) i dostaniesz wizualizację konkretnego obiektu, wraz z informacjami, z jakich elementów się składa. Myślę, że to ułatwi Ci weryfikację Twoich hipotez.

Witam wszystkich serdecznie,

Pobrałem najnowszego osmosis’a i mam poniższy schmat bazy danych MySQL:

-- MySQL Administrator dump 1.4
--
-- ------------------------------------------------------
-- Server version	5.0.77


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;


--
-- Create schema liechtenstein
--

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS liechtenstein
 DEFAULT CHARACTER SET utf8
 DEFAULT COLLATE utf8_bin;
USE liechtenstein;

--
-- Definition of table `liechtenstein`.`acls`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`acls`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`acls` (
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `address` int(10) unsigned NOT NULL,
 `netmask` int(10) unsigned NOT NULL,
 `k` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL,
 `v` varchar(255) default NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `acls_k_idx` (`k`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`acls`
--

/*!40000 ALTER TABLE `acls` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `acls` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `acls` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`changeset_tags`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`changeset_tags`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`changeset_tags` (
 `changeset_id` bigint(64) NOT NULL,
 `k` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL default '',
 `v` varchar(255) NOT NULL default '',
 KEY `changeset_tags_id_idx` (`changeset_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`changeset_tags`
--

/*!40000 ALTER TABLE `changeset_tags` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `changeset_tags` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `changeset_tags` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`changesets`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`changesets`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`changesets` (
 `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
 `user_id` bigint(20) NOT NULL,
 `created_at` datetime NOT NULL,
 `min_lat` int(11) default NULL,
 `max_lat` int(11) default NULL,
 `min_lon` int(11) default NULL,
 `max_lon` int(11) default NULL,
 `closed_at` datetime NOT NULL,
 `num_changes` int(11) NOT NULL default '0',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`changesets`
--

/*!40000 ALTER TABLE `changesets` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `changesets` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `changesets` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`current_node_tags`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`current_node_tags`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`current_node_tags` (
 `node_id` bigint(64) NOT NULL,
 `k` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL default '',
 `v` varchar(255) NOT NULL default '',
 PRIMARY KEY (`node_id`,`k`),
 CONSTRAINT `current_node_tags_ibfk_1` FOREIGN KEY (`node_id`) REFERENCES `current_nodes` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`current_node_tags`
--

/*!40000 ALTER TABLE `current_node_tags` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `current_node_tags` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `current_node_tags` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`current_nodes`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`current_nodes`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`current_nodes` (
 `id` bigint(64) NOT NULL auto_increment,
 `latitude` int(11) NOT NULL,
 `longitude` int(11) NOT NULL,
 `changeset_id` bigint(20) NOT NULL,
 `visible` tinyint(1) NOT NULL,
 `timestamp` datetime NOT NULL,
 `tile` int(10) unsigned default NULL,
 `version` bigint(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `current_nodes_timestamp_idx` (`timestamp`),
 KEY `current_nodes_tile_idx` (`tile`),
 KEY `changeset_id` (`changeset_id`),
 CONSTRAINT `current_nodes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`changeset_id`) REFERENCES `changesets` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`current_nodes`
--

/*!40000 ALTER TABLE `current_nodes` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `current_nodes` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `current_nodes` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`current_relation_members`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`current_relation_members`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`current_relation_members` (
 `relation_id` bigint(64) NOT NULL,
 `member_type` enum('Node','Way','Relation') NOT NULL default 'Node',
 `member_id` bigint(11) NOT NULL,
 `member_role` varchar(255) NOT NULL default '',
 `sequence_id` int(11) NOT NULL default '0',
 PRIMARY KEY (`relation_id`,`member_type`,`member_id`,`member_role`,`sequence_id`),
 KEY `current_relation_members_member_idx` (`member_type`,`member_id`),
 CONSTRAINT `current_relation_members_ibfk_1` FOREIGN KEY (`relation_id`) REFERENCES `current_relations` (`relation_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`current_relation_members`
--

/*!40000 ALTER TABLE `current_relation_members` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `current_relation_members` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `current_relation_members` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`current_relation_tags`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`current_relation_tags`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`current_relation_tags` (
 `id` bigint(64) NOT NULL,
 `k` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL default '',
 `v` varchar(255) NOT NULL default '',
 PRIMARY KEY (`id`,`k`),
 CONSTRAINT `current_relation_tags_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES `current_relations` (`relation_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`current_relation_tags`
--

/*!40000 ALTER TABLE `current_relation_tags` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `current_relation_tags` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `current_relation_tags` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`current_relations`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`current_relations`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`current_relations` (
 `relation_id` bigint(64) NOT NULL auto_increment,
 `changeset_id` bigint(20) NOT NULL,
 `timestamp` datetime NOT NULL,
 `visible` tinyint(1) NOT NULL,
 `version` bigint(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`relation_id`),
 KEY `current_relations_timestamp_idx` (`timestamp`),
 KEY `changeset_id` (`changeset_id`),
 CONSTRAINT `current_relations_ibfk_1` FOREIGN KEY (`changeset_id`) REFERENCES `changesets` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`current_relations`
--

/*!40000 ALTER TABLE `current_relations` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `current_relations` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `current_relations` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`current_way_nodes`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`current_way_nodes`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`current_way_nodes` (
 `id` bigint(64) NOT NULL,
 `node_id` bigint(64) NOT NULL,
 `sequence_id` bigint(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`,`sequence_id`),
 KEY `current_way_nodes_node_idx` (`node_id`),
 CONSTRAINT `current_way_nodes_ibfk_2` FOREIGN KEY (`node_id`) REFERENCES `current_nodes` (`id`),
 CONSTRAINT `current_way_nodes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES `current_ways` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`current_way_nodes`
--

/*!40000 ALTER TABLE `current_way_nodes` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `current_way_nodes` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `current_way_nodes` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`current_way_tags`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`current_way_tags`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`current_way_tags` (
 `way_id` bigint(64) NOT NULL,
 `k` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL default '',
 `v` varchar(255) NOT NULL default '',
 PRIMARY KEY (`way_id`,`k`),
 CONSTRAINT `current_way_tags_ibfk_1` FOREIGN KEY (`way_id`) REFERENCES `current_ways` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`current_way_tags`
--

/*!40000 ALTER TABLE `current_way_tags` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `current_way_tags` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `current_way_tags` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`current_ways`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`current_ways`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`current_ways` (
 `id` bigint(64) NOT NULL auto_increment,
 `changeset_id` bigint(20) NOT NULL,
 `timestamp` datetime NOT NULL,
 `visible` tinyint(1) NOT NULL,
 `version` bigint(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `current_ways_timestamp_idx` (`timestamp`),
 KEY `changeset_id` (`changeset_id`),
 CONSTRAINT `current_ways_ibfk_1` FOREIGN KEY (`changeset_id`) REFERENCES `changesets` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`current_ways`
--

/*!40000 ALTER TABLE `current_ways` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `current_ways` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `current_ways` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`diary_comments`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`diary_comments`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`diary_comments` (
 `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
 `diary_entry_id` bigint(20) NOT NULL,
 `user_id` bigint(20) NOT NULL,
 `body` text NOT NULL,
 `created_at` datetime NOT NULL,
 `updated_at` datetime NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `diary_comments_entry_id_idx` (`diary_entry_id`,`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`diary_comments`
--

/*!40000 ALTER TABLE `diary_comments` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `diary_comments` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `diary_comments` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`diary_entries`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`diary_entries`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`diary_entries` (
 `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
 `user_id` bigint(20) NOT NULL,
 `title` varchar(255) NOT NULL,
 `body` text NOT NULL,
 `created_at` datetime NOT NULL,
 `updated_at` datetime NOT NULL,
 `latitude` double default NULL,
 `longitude` double default NULL,
 `language` varchar(3) default NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`diary_entries`
--

/*!40000 ALTER TABLE `diary_entries` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `diary_entries` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `diary_entries` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`friends`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`friends`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`friends` (
 `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
 `user_id` bigint(20) NOT NULL,
 `friend_user_id` bigint(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `user_id_idx` (`friend_user_id`),
 KEY `friends_user_id_idx` (`user_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`friends`
--

/*!40000 ALTER TABLE `friends` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `friends` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `friends` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`gps_points`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`gps_points`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`gps_points` (
 `altitude` float default NULL,
 `trackid` int(11) NOT NULL,
 `latitude` int(11) NOT NULL,
 `longitude` int(11) NOT NULL,
 `gpx_id` bigint(64) NOT NULL,
 `timestamp` datetime default NULL,
 `tile` int(10) unsigned default NULL,
 KEY `points_gpxid_idx` (`gpx_id`),
 KEY `points_tile_idx` (`tile`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`gps_points`
--

/*!40000 ALTER TABLE `gps_points` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `gps_points` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `gps_points` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`gpx_file_tags`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`gpx_file_tags`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`gpx_file_tags` (
 `gpx_id` bigint(64) NOT NULL default '0',
 `tag` varchar(255) NOT NULL,
 `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `gpx_file_tags_gpxid_idx` (`gpx_id`),
 KEY `gpx_file_tags_tag_idx` (`tag`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`gpx_file_tags`
--

/*!40000 ALTER TABLE `gpx_file_tags` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `gpx_file_tags` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `gpx_file_tags` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`gpx_files`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`gpx_files`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`gpx_files` (
 `id` bigint(64) NOT NULL auto_increment,
 `user_id` bigint(20) NOT NULL,
 `visible` tinyint(1) NOT NULL default '1',
 `name` varchar(255) NOT NULL default '',
 `size` bigint(20) default NULL,
 `latitude` double default NULL,
 `longitude` double default NULL,
 `timestamp` datetime NOT NULL,
 `public` tinyint(1) NOT NULL default '1',
 `description` varchar(255) NOT NULL default '',
 `inserted` tinyint(1) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `gpx_files_timestamp_idx` (`timestamp`),
 KEY `gpx_files_visible_public_idx` (`visible`,`public`),
 KEY `gpx_files_user_id_idx` (`user_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`gpx_files`
--

/*!40000 ALTER TABLE `gpx_files` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `gpx_files` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `gpx_files` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`messages`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`messages`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`messages` (
 `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
 `from_user_id` bigint(20) NOT NULL,
 `title` varchar(255) NOT NULL,
 `body` text NOT NULL,
 `sent_on` datetime NOT NULL,
 `message_read` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `to_user_id` bigint(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `messages_to_user_id_idx` (`to_user_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`messages`
--

/*!40000 ALTER TABLE `messages` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `messages` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `messages` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`node_tags`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`node_tags`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`node_tags` (
 `node_id` bigint(64) NOT NULL,
 `version` bigint(20) NOT NULL,
 `k` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL default '',
 `v` varchar(255) NOT NULL default '',
 PRIMARY KEY (`node_id`,`version`,`k`),
 CONSTRAINT `node_tags_ibfk_1` FOREIGN KEY (`node_id`, `version`) REFERENCES `nodes` (`node_id`, `version`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`node_tags`
--

/*!40000 ALTER TABLE `node_tags` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `node_tags` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `node_tags` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`nodes`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`nodes`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`nodes` (
 `node_id` bigint(64) NOT NULL,
 `latitude` int(11) NOT NULL,
 `longitude` int(11) NOT NULL,
 `changeset_id` bigint(20) NOT NULL,
 `visible` tinyint(1) NOT NULL,
 `timestamp` datetime NOT NULL,
 `tile` int(10) unsigned default NULL,
 `version` bigint(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`node_id`,`version`),
 KEY `nodes_timestamp_idx` (`timestamp`),
 KEY `nodes_tile_idx` (`tile`),
 KEY `changeset_id` (`changeset_id`),
 CONSTRAINT `nodes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`changeset_id`) REFERENCES `changesets` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`nodes`
--

/*!40000 ALTER TABLE `nodes` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `nodes` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `nodes` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`relation_members`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`relation_members`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`relation_members` (
 `relation_id` bigint(64) NOT NULL default '0',
 `member_type` enum('Node','Way','Relation') NOT NULL default 'Node',
 `member_id` bigint(11) NOT NULL,
 `member_role` varchar(255) NOT NULL default '',
 `version` bigint(20) NOT NULL default '0',
 `sequence_id` int(11) NOT NULL default '0',
 PRIMARY KEY (`relation_id`,`version`,`member_type`,`member_id`,`member_role`,`sequence_id`),
 KEY `relation_members_member_idx` (`member_type`,`member_id`),
 CONSTRAINT `relation_members_ibfk_1` FOREIGN KEY (`relation_id`, `version`) REFERENCES `relations` (`relation_id`, `version`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`relation_members`
--

/*!40000 ALTER TABLE `relation_members` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `relation_members` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `relation_members` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`relation_tags`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`relation_tags`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`relation_tags` (
 `relation_id` bigint(64) NOT NULL default '0',
 `k` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL default '',
 `v` varchar(255) NOT NULL default '',
 `version` bigint(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`relation_id`,`version`,`k`),
 CONSTRAINT `relation_tags_ibfk_1` FOREIGN KEY (`relation_id`, `version`) REFERENCES `relations` (`relation_id`, `version`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`relation_tags`
--

/*!40000 ALTER TABLE `relation_tags` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `relation_tags` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `relation_tags` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`relations`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`relations`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`relations` (
 `relation_id` bigint(64) NOT NULL default '0',
 `changeset_id` bigint(20) NOT NULL,
 `timestamp` datetime NOT NULL,
 `version` bigint(20) NOT NULL,
 `visible` tinyint(1) NOT NULL default '1',
 PRIMARY KEY (`relation_id`,`version`),
 KEY `relations_timestamp_idx` (`timestamp`),
 KEY `changeset_id` (`changeset_id`),
 CONSTRAINT `relations_ibfk_1` FOREIGN KEY (`changeset_id`) REFERENCES `changesets` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`relations`
--

/*!40000 ALTER TABLE `relations` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `relations` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `relations` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`schema_migrations`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`schema_migrations`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`schema_migrations` (
 `version` varchar(255) NOT NULL,
 UNIQUE KEY `unique_schema_migrations` (`version`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`schema_migrations`
--

/*!40000 ALTER TABLE `schema_migrations` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `schema_migrations` WRITE;
INSERT INTO `liechtenstein`.`schema_migrations` VALUES ('1'),
 ('10'),
 ('11'),
 ('12'),
 ('13'),
 ('14'),
 ('15'),
 ('16'),
 ('17'),
 ('18'),
 ('19'),
 ('2'),
 ('20'),
 ('21'),
 ('22'),
 ('23'),
 ('24'),
 ('25'),
 ('3'),
 ('4'),
 ('5'),
 ('6'),
 ('7'),
 ('8'),
 ('9');
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `schema_migrations` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`sessions`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`sessions`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`sessions` (
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `session_id` varchar(255) default NULL,
 `data` text,
 `created_at` datetime default NULL,
 `updated_at` datetime default NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `sessions_session_id_idx` (`session_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`sessions`
--

/*!40000 ALTER TABLE `sessions` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `sessions` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `sessions` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`user_preferences`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`user_preferences`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`user_preferences` (
 `user_id` bigint(20) NOT NULL,
 `k` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL,
 `v` varchar(255) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`user_id`,`k`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`user_preferences`
--

/*!40000 ALTER TABLE `user_preferences` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `user_preferences` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `user_preferences` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`user_tokens`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`user_tokens`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`user_tokens` (
 `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
 `user_id` bigint(20) NOT NULL,
 `token` varchar(255) NOT NULL,
 `expiry` datetime NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `user_tokens_token_idx` (`token`),
 KEY `user_tokens_user_id_idx` (`user_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`user_tokens`
--

/*!40000 ALTER TABLE `user_tokens` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `user_tokens` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `user_tokens` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`users`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`users`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`users` (
 `email` varchar(255) NOT NULL,
 `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
 `active` int(11) NOT NULL default '0',
 `pass_crypt` varchar(255) NOT NULL,
 `creation_time` datetime NOT NULL,
 `display_name` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL default '',
 `data_public` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `description` text NOT NULL,
 `home_lat` double default NULL,
 `home_lon` double default NULL,
 `home_zoom` smallint(6) default '3',
 `nearby` int(11) default '50',
 `pass_salt` varchar(255) default NULL,
 `image` text,
 `administrator` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `email_valid` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `new_email` varchar(255) default NULL,
 `visible` tinyint(1) NOT NULL default '1',
 `creation_ip` varchar(255) default NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `users_email_idx` (`email`),
 UNIQUE KEY `users_display_name_idx` (`display_name`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`users`
--

/*!40000 ALTER TABLE `users` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `users` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `users` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`way_nodes`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`way_nodes`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`way_nodes` (
 `way_id` bigint(64) NOT NULL,
 `node_id` bigint(64) NOT NULL,
 `version` bigint(20) NOT NULL,
 `sequence_id` bigint(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`way_id`,`version`,`sequence_id`),
 KEY `way_nodes_node_idx` (`node_id`),
 CONSTRAINT `way_nodes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`way_id`, `version`) REFERENCES `ways` (`way_id`, `version`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`way_nodes`
--

/*!40000 ALTER TABLE `way_nodes` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `way_nodes` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `way_nodes` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`way_tags`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`way_tags`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`way_tags` (
 `way_id` bigint(64) NOT NULL default '0',
 `k` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL,
 `v` varchar(255) NOT NULL,
 `version` bigint(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`way_id`,`version`,`k`),
 CONSTRAINT `way_tags_ibfk_1` FOREIGN KEY (`way_id`, `version`) REFERENCES `ways` (`way_id`, `version`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`way_tags`
--

/*!40000 ALTER TABLE `way_tags` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `way_tags` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `way_tags` ENABLE KEYS */;


--
-- Definition of table `liechtenstein`.`ways`
--

DROP TABLE IF EXISTS `liechtenstein`.`ways`;
CREATE TABLE `liechtenstein`.`ways` (
 `way_id` bigint(64) NOT NULL default '0',
 `changeset_id` bigint(20) NOT NULL,
 `timestamp` datetime NOT NULL,
 `version` bigint(20) NOT NULL,
 `visible` tinyint(1) NOT NULL default '1',
 PRIMARY KEY (`way_id`,`version`),
 KEY `ways_timestamp_idx` (`timestamp`),
 KEY `changeset_id` (`changeset_id`),
 CONSTRAINT `ways_ibfk_1` FOREIGN KEY (`changeset_id`) REFERENCES `changesets` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `liechtenstein`.`ways`
--

/*!40000 ALTER TABLE `ways` DISABLE KEYS */;
LOCK TABLES `ways` WRITE;
UNLOCK TABLES;
/*!40000 ALTER TABLE `ways` ENABLE KEYS */;
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

Problem polega na tym, że coś ta baza nie jest kompatybilna z moją wersją osmosis. Przy “validateSchemaVersion=yes” program zwraca mi:

root@vz32970:~/osm# osmosis --read-xml file="liechtenstein-latest.osm.bz2" --write-apidb-0.6 host="localhost" dbType="mysql" database="liechtenstein" user="root" password="pass" validateSchemaVersion=yes
Jan 09, 2015 5:08:36 PM org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis run
INFO: Osmosis Version 0.40.1
Jan 09, 2015 5:08:36 PM org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis run
INFO: Preparing pipeline.
Jan 09, 2015 5:08:36 PM org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis run
INFO: Launching pipeline execution.
Jan 09, 2015 5:08:36 PM org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis run
INFO: Pipeline executing, waiting for completion.
Jan 09, 2015 5:08:37 PM org.openstreetmap.osmosis.core.pipeline.common.ActiveTaskManager waitForCompletion
SEVERE: Thread for task 1-read-xml failed
org.openstreetmap.osmosis.core.OsmosisRuntimeException: Database version mismatch. The schema is missing migrations [20110925112722, 35, 36, 33, 34, 39, 37, 38, 20100516124737, 43, 42, 41, 40, 20100910084426, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 20111116184519, 20110322001319, 20101114011429, 20100513171259, 49, 48, 45, 44, 47, 46, 51, 52, 50], may need to upgrade schema or specify validateSchemaVersion=no.
	at org.openstreetmap.osmosis.apidb.v0_6.impl.SchemaVersionValidator.validateDBVersion(SchemaVersionValidator.java:119)
	at org.openstreetmap.osmosis.apidb.v0_6.impl.SchemaVersionValidator.validateVersion(SchemaVersionValidator.java:55)
	at org.openstreetmap.osmosis.apidb.v0_6.ApidbWriter.initialize(ApidbWriter.java:323)
	at org.openstreetmap.osmosis.apidb.v0_6.ApidbWriter.process(ApidbWriter.java:1080)
	at org.openstreetmap.osmosis.xml.v0_6.impl.NodeElementProcessor.end(NodeElementProcessor.java:118)
	at org.openstreetmap.osmosis.xml.v0_6.impl.OsmHandler.endElement(OsmHandler.java:107)
	at org.apache.xerces.parsers.AbstractSAXParser.endElement(Unknown Source)
	at org.apache.xerces.parsers.AbstractXMLDocumentParser.emptyElement(Unknown Source)
	at org.apache.xerces.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanStartElement(Unknown Source)
	at org.apache.xerces.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContentDispatcher.dispatch(Unknown Source)
	at org.apache.xerces.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(Unknown Source)
	at org.apache.xerces.parsers.XML11Configuration.parse(Unknown Source)
	at org.apache.xerces.parsers.XML11Configuration.parse(Unknown Source)
	at org.apache.xerces.parsers.XMLParser.parse(Unknown Source)
	at org.apache.xerces.parsers.AbstractSAXParser.parse(Unknown Source)
	at org.apache.xerces.jaxp.SAXParserImpl$JAXPSAXParser.parse(Unknown Source)
	at org.apache.xerces.jaxp.SAXParserImpl.parse(Unknown Source)
	at javax.xml.parsers.SAXParser.parse(SAXParser.java:189)
	at org.openstreetmap.osmosis.xml.v0_6.XmlReader.run(XmlReader.java:108)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

Jan 09, 2015 5:08:37 PM org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis main
SEVERE: Execution aborted.
org.openstreetmap.osmosis.core.OsmosisRuntimeException: One or more tasks failed.
	at org.openstreetmap.osmosis.core.pipeline.common.Pipeline.waitForCompletion(Pipeline.java:146)
	at org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis.run(Osmosis.java:92)
	at org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis.main(Osmosis.java:37)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launchStandard(Launcher.java:328)
	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launch(Launcher.java:238)
	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:408)
	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.main(Launcher.java:351)
	at org.codehaus.classworlds.Launcher.main(Launcher.java:31)

Natomiast gdy ustawię “validateSchemaVersion=no” to dostaję błąd:

root@vz32970:~/osm# osmosis --read-xml file="liechtenstein-latest.osm.bz2" --write-apidb-0.6 host="localhost" dbType="mysql" database="liechtenstein" user="root" password="PASS" validateSchemaVersion=no 
Jan 09, 2015 5:14:31 PM org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis run
INFO: Osmosis Version 0.40.1
Jan 09, 2015 5:14:32 PM org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis run
INFO: Preparing pipeline.
Jan 09, 2015 5:14:32 PM org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis run
INFO: Launching pipeline execution.
Jan 09, 2015 5:14:32 PM org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis run
INFO: Pipeline executing, waiting for completion.
Jan 09, 2015 5:15:49 PM org.openstreetmap.osmosis.core.pipeline.common.ActiveTaskManager waitForCompletion
SEVERE: Thread for task 1-read-xml failed
org.openstreetmap.osmosis.core.OsmosisRuntimeException: Unable to load current nodes.
	at org.openstreetmap.osmosis.apidb.v0_6.ApidbWriter.populateCurrentNodes(ApidbWriter.java:928)
	at org.openstreetmap.osmosis.apidb.v0_6.ApidbWriter.populateCurrentTables(ApidbWriter.java:1029)
	at org.openstreetmap.osmosis.apidb.v0_6.ApidbWriter.complete(ApidbWriter.java:1055)
	at org.openstreetmap.osmosis.xml.v0_6.XmlReader.run(XmlReader.java:110)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLIntegrityConstraintViolationException: Duplicate entry '26032956' for key 'PRIMARY'
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57)
	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:526)
	at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411)
	at com.mysql.jdbc.Util.getInstance(Util.java:386)
	at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1040)
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:3597)
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:3529)
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sendCommand(MysqlIO.java:1990)
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sqlQueryDirect(MysqlIO.java:2151)
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.execSQL(ConnectionImpl.java:2625)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeInternal(PreparedStatement.java:2119)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.execute(PreparedStatement.java:1362)
	at org.openstreetmap.osmosis.apidb.v0_6.ApidbWriter.populateCurrentNodes(ApidbWriter.java:925)
	... 4 more

Jan 09, 2015 5:15:49 PM org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis main
SEVERE: Execution aborted.
org.openstreetmap.osmosis.core.OsmosisRuntimeException: One or more tasks failed.
	at org.openstreetmap.osmosis.core.pipeline.common.Pipeline.waitForCompletion(Pipeline.java:146)
	at org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis.run(Osmosis.java:92)
	at org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis.main(Osmosis.java:37)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launchStandard(Launcher.java:328)
	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launch(Launcher.java:238)
	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:408)
	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.main(Launcher.java:351)
	at org.codehaus.classworlds.Launcher.main(Launcher.java:31)

Około 71.3 MB bazy Liechtenstein’u się załąduje ale całość nie chce przejść… Co robię źle? Coś jest nieprawidłowego w bazie danych?

Wygląda na to, że w danych jest powielona wartość klucza dla nodes, a skoro to ma być klucz główny (primary key), to tak być nie może. Ale ja nigdy osmosisa nie używałem ;).

Próbowałem chyba wszystkiego i chyba się udało…

Drgnęło z wykorzystaniem tej bazy danych: http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=314844#p314844.

Jeszcze nie jestem pewny czy całkowicie przejdzie ok ale baza ma już prawie 900 MB i nadal ładuje. Wcześniej wywalało się na 71 MB.

Problem jednak powstał inny. W pliku Liechtenstein ma ponad 1 MB. Baza danych MySQL ma już prawie 900 MB, a będzie pewnie większa… Czyli baza jest 900x większa od pliku.

Ja jednak potrzebuję prawie połowy Europy - pewnie niecałe 10 GB, czyli licząc według proporcji baza danych miałaby 9 TB!

Do akceptacji jest baza o rozmiarze do 2 TB, a ponad 9 TB to już trochę za dużo.

Czy jest jakiś sposób na okrojenie danych, które ładuje osmosis do bazy? Ja w sumie potrzebuję tylko informacji z tagiem highway (tabele: way_tags, way_nodes, nodes).

Czytałem, że można to zrobić za pomocą:

osmosis --read-xml city.osm --tf accept-ways highway=* --used-node --write-xml highways.osm

Problem jednak, że ja nie chcę wszystkiego rozpakowywać do formatu OSM (nie mam jak bo na VPS’ie na którym to robię mam bardzo mało miejsca na dysku) - z bazą łączę się zdalnie.

Czy jakoś da się osmosis’owi zlecić aby wykonał taką selekcję w locie podczas dodawania do bazy z pliku osm.bz2? Flaga –tf accept-ways highway=* w takim przypadku zadziała?

Użyj osmconvert i osmfilter:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmconvert
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmfilter

to ja może dodam dwa grosze:

a) --write-xml to zabójstwo, użyj lepiej --write-pbf - będziesz miał o kilka rzędów wielkości mniejsze pliki
b) możesz użyć narzędzia imposm w którym dość łatwo się definiuje co ma w locie być wrzucone do bazy danych i do jakich tabel

Nie wiem do czego potrzebujesz tej bazy, ale ja używam osm2pgsql - po zaimportowaniu danych Polski (jakoś < 500 MB o ile pamiętam) do PostGIS, wszystkie tabele mają około 3 GB.

Inna sprawa, że Twoje problemy wynikają z użycia MySQL, który nie ma chyba typów danych dostosowanych do przechowywania stricte obiektów przestrzennych - stąd zapewne masz bazę 900 razy większą niż dane źródłowe.

Moja rada jest taka, abyś się przeniósł ze wszystkim przede wszystkim na bazę Postgres/PostGIS, bo MySQL dla takich zastosowań to jest ślepa uliczka. Poza kwestiami wydajności, mało kto będzie Ci w stanie pomóc - a w PostGIS masz już zapewne zaimplementowanych większość algorytmów i struktur danych, które byś potrzebował w swoich zastosowaniach.

Bazy praktycznie potrzebuję tylko jednorazowo :confused:

Problem też jest trochę inny - Liechtenstein zajmuje już nie 900, a ponad 2700 MB :confused: i końca nie widać. Ktoś może się orientować ile docelowo może zajmować taka baza MySQL? Pliczek wejściowy skompresowany miał ponad 1 MB.

Baza generuje się już prawie 48 godzin (na słabej klasy VPS).

Będę musiał pomyśleć nad Postgres/PostGIS ale chcę tymczasowo mieć do testów przynajmniej ten Liechtenstein…

gdzie kupiłeś VPS z ponad 2 TB dysku? :smiley:

Z tym importem to jakiś błąd - taka baza powinna mieć 10-20 MB max.

Napisz lepiej do czego tych danych potrzebujesz - może zamiast tak kombinować to już lepiej taki plik albo jego wersję w SHP sobie otworzyć w QGIS i wyklikać co trzeba.