osm2pgsql error: duplicate key value / id's > 2147483647

Hoi allemaal,

Ik loop tegen een fout aan in osm2pgsql, waarschijnlijk het gevolg van de oude versie die ik gebruik. Ik werk op Windows 7 met versie 0.69-21289M.

Reading in file: C:\Users\Schiphol\Documents\map\data\osm\netherlands-latest.osm.bz2
Processing: Node(51770k) Way(0k) Relation(0k)COPY_END for COPY planet_osm_nodes
FROM STDIN;
 failed: ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "planet_osm_node
s_pkey"
DETAIL:  Key (id)=(2147483647) already exists.
CONTEXT:  COPY planet_osm_nodes, line 32172809: "2147483647     695747208
63330289        \N"

Error occurred, cleaning up

Dit probleem wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt doordat de node-id’s inmiddels groter zijn dan een 32-bit integerwaarde: 2147483647.
Is hier een oplossing voor?

Zelf denk ik aan een hack om met een script (python bijvoorbeeld) de nodes in de osm te hernummeren.

Groeten, Ed

Het upgraden van osm2pgsql lijkt mij een betere keus. Er is een nieuwe versie voor Windows beschikbaar met support voor 64 bit node IDs, zie: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql#Windows

Super! Die had ik nog niet gezien. Ga ik proberen.

Groeten, Ed

Nog even afronden: de nieuwe versie werkt. En er is ook een nieuwe versie van Osmosis die hetzelfde probleem oplost.

Groeten, Ed