Παραδείγματα χρήσης δεδομένων OSM στην Ελλάδα

Έφτιαξα αυτό το θέμα για να παραθέσουμε παραδείγματα από ελληνικές ιστοσελίδες, οργανισμούς, επιχειρήσεις κ.τ.λ που χρησιμοποιούν δεδομένα OpenStreetMap στην Ελλάδα. Η σκέψη είναι να τα προσθέσουμε εδώ αρχικά, και μετά να τα οργανώσουμε στο wiki.

Φυσικά, τα δεδομένα του OSM χρησιμοποιούνται και από πολλές ξένες εταιρίες/οργανισμούς (π.χ. Microsoft, Apple, Facebook, Instagram, Strava), που συμπεριλαμβάνουν και δεδομένα στον ελληνικό χώρο. Θα πρότεινα τέτοιες περιπτώσεις είτε να τις αφήσουμε εκτός, ή τουλάχιστον να τις επισημάνουμε, για να τις ξεχωρίσουμε αργότερα.

Συγκεντρωτική λίστα

Μετέφερα στο OSM wiki: Greece/Examples of OSM data use in Greece - OpenStreetMap Wiki την συγκεντρωτική λίστα, με συνεισφορές και από @PeachyOne, @jimkats και όποια άλλα άτομα συνεισφέρουν, μιας και το μήνυμα αυτό από κάποια στιγμή και μετά δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί. (Αλλαγή μηνύματος στις 2024-04-25)

Ιστοσύνδεσμοι, screenshots από τους χάρτες και επιπρόσθετες πληροφορίες υπάρχουν στα μηνύματα που ακολουθούν.

Ενδεικτικά, για αρχή (ακολουθούν αρκετές εικόνες):


Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Ιστοχώρος: https://www.sch.gr/
Χάρτης: Χάρτης Μονάδων ΠΣΔ
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap contributors, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: OSMF.
Αρχειοθετημένη σελίδα: Χάρτης Μονάδων ΠΣΔ


Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Ιστοχώρος: https://ekea.gr
Χάρτης: Που μπορώ να προσφέρω Αίμα - EKEA
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap contributors, στον χάρτη, κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: OSMF.


Ταβερνοχώρος

Ιστοχώρος: https://www.tavernoxoros.gr/
Παράδειγμα: Το Κόκκινο Ποδήλατο • ταβερνοχώρος
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap, στον χάρτη, κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: non-OSMF.
Αρχειοθετημένη σελίδα: ταβερνοχώρος


BOX NOW

Ιστοχώρος: https://boxnow.gr/
Χάρτης: BOX NOW Website - Locker Finder GR
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap, στον χάρτη, κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: OSMF.
Αρχειοθετημένη σελίδα: BOX NOW Website - Locker Finder GR


stigmap.gr

Ιστοχώρος: https://www.stigmap.gr
Χάρτης: Εύρεση διαδρομής στο χάρτη, βρίσκω απόσταση - Πλοήγηση, Χιλιομετρικές αποστάσεις πόλεων | stigmap.gr
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap contributors, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη.
Πάροχος tiles: OSMF.
Αρχειοθετημένη σελίδα: Εύρεση διαδρομής στο χάρτη, βρίσκω απόσταση - Πλοήγηση, Χιλιομετρικές αποστάσεις πόλεων | stigmap.gr


ΕΟΠΥΥ

Ιστοχώρος: https://www.eopyy.gov.gr
Χάρτης: Φαρμακεία ΕΟΠΠΥ
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap contributors, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: OSMF.


Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα γεωφυσικής – γεωθερμίας

Ιστοχώρος: http://www.geophysics.geol.uoa.gr
Παράδειγμα: Σεισμοί των τελευταίων 2 ημερών στον Ελλαδικό χώρο layers: OSM Topo, OSM HOT
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap, στον χάρτη κάτω.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: non-OSMF (OSM.fr και HOT)
Αρχειοθετημένη σελίδα: ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí - Óåéóìïß ôùí ôåëåõôáßùí 2 çìåñþí óôïí Åëëáäéêü ÷þñï


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ιστοχώρος: https://www.noa.gr/
Παράδειγμα: Seismolocigal Network of the Institute of Geodynamics (HL) - Επιλογή “OSM TOPO” layer
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap, στον χάρτη κάτω.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: non-OSMF.
Αρχειοθετημένη σελίδα: https://web.archive.org/web/20240319002324/https://bbnet2.gein.noa.gr/gi_network/index_en.html


Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης

Ιστοχώρος: https://electrokinisi.yme.gov.gr
Χάρτης: Δημοσίως Προσβάσιμα Σημεία Φόρτισης
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap contributors, Tiles courtesy of OpenStreetMap, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: OSMF.
Αρχειοθετημένη σελίδα: Δημοσίως Προσβάσιμα Σημεία Φόρτισης


Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιων Ερευνών - Σύστημα Ποσειδών

Ιστοχώρος: https://poseidon.hcmr.gr
Παράδειγμα: Χάρτης | Poseidon System και Νέες λειτουργίες OpenstreetMap και προβολή Δορυφορικών Δεδομένων | Poseidon System
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap contributors, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη.
Πάροχος tiles: OSMF.
Αρχειοθετημένη σελίδα: Νέες λειτουργίες OpenstreetMap και προβολή Δορυφορικών Δεδομένων | Poseidon System


Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ιστοχώρος: https://dad.gr/ - Χάρτης με σημεία πρόσβασης #socialwifi
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: OSMF.
Αρχειοθετημένη σελίδα: Δήμος Αγίου Δημητρίου


Γεωπάρκο Ψηλορείτη

Χάρτης: ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ WebGIS Εφαρμογή (Υπόβαθρο χάρτη: οδικοί χάρτες, τοπογραφικοί χάρτες)
Μνεία/attribution: Λείπει από τον χάρτη, με αντικατάστασή του με το λογότυπο εταιρίας. Μνεία υπάρχει στο Μενού → Πληροφορίες → Πηγές “Χρησιμοποιούνται ως χαρτογραφικά υπόβαθρα οι υπηρεσίες OpenStreetMap […]”, που δεν έχει σύνδεσμο στην ιστοσελίδα copyright.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη.
Πάροχος tiles: OSMF ή non-OSMF, ανάλογα με το υπόβαθρο.
Αρχειοθετημένη σελίδα: ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ WebGIS Εφαρμογή


searchculture.gr

Ιστοχώρος: https://www.searchculture.gr
Χάρτης: SearchCulture.gr | Αναζητήστε τεκμήρια πολιτισμού, ιστορίας και τέχνης στο SearchCulture.gr
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap contributors, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: OSMF.
Αρχειοθετημένη σελίδα: https://web.archive.org/web/20240228185600/https://www.searchculture.gr/aggregator/portal/advancedSearch/search?moreOptions=true&resultsMode=MAP


CABS.GR έκδοση 3.0 (2014) και 4.1 - Eφαρμογή διαχείρισης στόλου ταξί

Άρθρο: https://www.7am.gr/taxi-dispatch-applications/cabs-gr-drivers-version-3/
Φωτογραφίες από κείμενα της εταιρίας: https://www.7am.gr/wp-content/uploads/2019/11/CABSGR-Driver-3.0.jpg https://www.7am.gr/wp-content/uploads/2020/09/montelo-anathesis.jpg https://cabs.gr/assets/img/cabs/cabs-taxi-map.jpg
Χρήση: Εταιρική εφαρμογή. Tiles που φαίνεται να περιέχουν OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη.
Μνεία/attribution: Φαίνεται να λείπει από τον χάρτη. Σε μια παλιά έκδοση του app για οδηγούς Ταξί στο apkpure.com γράφει “OSM is default maps system” και η φωτογραφία από εκείνη την έκδοση του app φαίνεται να έχει δεδομένα OSM.
Πάροχος tiles: Άγνωστο.
Αρχειοθετημένο άρθρο: 7AM Labs - Ολοκληρωμένες εφαρμογές Έξυπνης Πόλης και Τηλεματικής (ψάξτε για “Νέες υπηρεσίες τηλεφωνίας στην έκδοση 3.0 της εφαρμογής διαχείρισης στόλου ταξί, CABS.GR!”)

2 Likes

Προσθέτω και εγώ μερικά:

Αρχαιολογικά Μουσεία της Ελλάδας
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: OSMF
Αρχειοθετημένη σελίδα: Αρχαιολογικά Μουσεία της Ελλάδας

Εικόνα

Γεωπύλη Δήμου Αθηναίων
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap, στον χάρτη κάτω αριστερά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη σε χρήση ανάλογα με τα δεδομένα.
Πάροχος tiles: OSMF
Αρχειοθετημένη σελίδα: Γεωπύλη Δήμου Αθηναίων

Εικόνα

Χάρτες Εγκαταστάσεων ΕΚΠΑ
Μνεία/attribution: Map Data Ⓒ OpenStreetMap, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: Πολλαπλοί, default OSMF
Αρχειοθετημένη σελίδα: Χάρτες Εγκαταστάσεων ΕΚΠΑ

Εικόνα

Vriskoapostasi
Μνεία/attribution: Δεν υπάρχει (!)
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη
Πάροχος tiles: OSMF
Αρχειοθετημένη σελίδα: Vriskoapostasi

Εικόνα

Explore Patra
Χάρτης: Διαδραστικός Χάρτης - Explore Patra
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: Mapbox
Αρχειοθετημένη σελίδα: Διαδραστικός Χάρτης - Explore Patra

Εικόνα

Τηλεματική ΟΑΣΘ
Παράδειγμα χάρτη: Γραμμή 01
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη.
Πάροχος tiles: OSMF
Αρχειοθετημένη σελίδα: ΟΑΣΘ || Εργαλεία Τηλεματικής

Εικόνα

2 Likes

saloni.ca - Θεσσαλονίκη Χαμένη Πόλη

Ιστοχώρος: https://saloni.ca/
Μνεία/attribution: map data OpenStreetMap contributors under ODbL, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: OSMF και OSM.FR
Αρχειοθετημένη σελίδα: Saloni.ca Map

Σχετικό μήνυμα στο community.osm.org από @Panos_Alevropoulos: Πρότζεκτ saloni.ca


maps.auth.gr

Ιστοχώρος: https://maps.auth.gr/
Μνεία/attribution: map data OpenStreetMap contributors CC-BY-SA στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη.
Πάροχος tiles: OSMF
Αρχειοθετημένη σελίδα: Χάρτης ΑΠΘ


skroutz

Ιστοχώρος: https://www.skroutz.gr/
Μνεία/attribution: map data OpenStreetMap, στους χάρτες, κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη.
Πάροχος tiles: non-OSMF.


Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Χάρτης: https://www.minedu.gov.gr/epikoinonia/xartis-osm
Μνεία/attribution: OpenStreetMap contributors, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles από OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για ένα σημείο.
Πάροχος tiles: OSMF.
Αρχειοθετημένη σελίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Χάρτης (OpenStreetMap)


Πάμε αιμοδοσία

Ιστοχώρος: https://pameaimodosia.gr/
Παραδείγματα: Γ.Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και Πάμε Αιμοδοσία - Πρόγραμμα Αιμοδοσίας
Μνεία/attribution: OpenStreetMap, στον χάρτη, κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles από OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη.
Πάροχος tiles: OSMF.
Αρχειοθετημένη σελίδα: Πάμε Αιμοδοσία - Πρόγραμμα Αιμοδοσίας


Δήμος Αποκορώνου

Ιστοχώρος: https://apokoronas.gov.gr/
Μνεία/attribution: OpenStreetMap contributors, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles από OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: OSMF.
Αρχειοθετημένη σελίδα: Δήμος Αποκορώνου - ΑΡΧΙΚΗ


Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου

Ιστοχώρος: https://www.dimosmoschatou-tavrou.gr/
Μνεία/attribution: OpenStreetMap, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles από OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: OSMF.
Αρχειοθετημένη σελίδα: Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου


earthquakes.gr

Ιστοχώρος: https://www.earthquakes.gr/
Παράδειγμα: Σεισμοί live στην Ελλάδα σε χάρτη, πρόσφατοι σεισμοί | earthquakes.gr
Μνεία/attribution: OpenStreetMap contributors, στον χάρτη, κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles από OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: non-OSMF.
Αρχειοθετημένη σελίδα: Σεισμοί live στην Ελλάδα σε χάρτη, πρόσφατοι σεισμοί | earthquakes.gr


reCharge App

Ιστοχώρος: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gov.reCharge&pli=1
Μνεία/attribution: OpenStreetMap contributors, στον χάρτη πάνω.
Χρήση: Tiles από OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Αρχειοθετημένη σελίδα: https://web.archive.org/web/20240414150729/https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gov.reCharge&pli=1


O @jimkats είχε εντοπίσει χάρτη OSM σε εξώφυλλο εφημερίδας :slight_smile:

Εφημερίδα Αναγνώστης

Anagnostis_20220210 - Σελίδα 1
Anagnostis_20220210 - Σελίδα 5
Μνεία/attribution: Δεν αναφέρεται.


Θα προσθέσω στο πρώτο μήνυμα την λίστα όσων έχουν αναφερθεί ως τώρα.

Εν τέλει βλέποντας πόσο όμοιες είναι του Αγίου Δημητρίου και του Μοσχάτου-Ταύρου οι ιστοσελίδες, κατάλαβα ότι τα έχει φτιάξει η ίδια εταιρεία. Πηγαίνοντας λοιπόν στη στη σελίδα με τους πελάτες της, βρήκα μερικά ακόμα παραδείγματα:

Δήμος Χαϊδαρίου
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: OSMF
Αρχειοθετημένη σελίδα: Δήμος Χαϊδαρίου

Εικόνα

Δήμος Αντιπάρου
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: OSMF
Αρχειοθετημένη σελίδα: Δήμος Αντιπάρου

Εικόνα

Δήμος Αγιάς
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: OSMF
Αρχειοθετημένη σελίδα: Δήμος Αγιάς

Εικόνα

1 Like

Βρήκα και άλλο ένα παράδειγμα:

Καταστήματα Φούρνων Βενέτη
Μνεία/attribution: Ⓒ OpenStreetMap, στον χάρτη κάτω δεξιά.
Χρήση: Tiles με OSM δεδομένα, ως υπόβαθρο χάρτη για πολλαπλά σημεία.
Πάροχος tiles: OSMF
Αρχειοθετημένη σελίδα: Φούρνοι Βενέτη

Εικόνα

1 Like