OSM routeplanner bug?

Bij toeval ontdekte ik, tijdens het plannen van mijn fietsrondje om middels lokale ogen bepaalde objecten te bekijken,dat bruggen met fietsgeleiders niet opgenomen worden als je iets per fiets plant.
Wat is het nut als je op een brug kunt aangeven dat een brug per fiets dismounted toegang geeft maar dit niet opgenomen word in het af te leggen traject, dit terwijl deze route middels zo’n brug zeker 2x zo kort wordt…
Of maak ik misschien een denkfout ?
Wie kan & wil wat licht in duisternis scheppen ?

Welke routeplanner heb je gebruikt. Er zijn op osm.org drie beschikbaar (GraphHopper, OSRM en Valhalla). Daarnaast zijn er routeplanners in andere apps. Deze zijn alle derde partijen en eventuele bugs, zoals het vermijden van bicycle=dismount, zouden bij hen aangegeven moeten worden.

Een logisch gevolg van de tag bicycle=dismount in een routeplanner zou zijn, dat er extra strafpunten aan de route worden toegekend, waardoor de route minder aantrekkelijk wordt en een omweg verkozen kan worden.

1 Like

Fiets (OSRM)

Net getest, wat blijkt: alle drie bovenstaande fietsrouteplanners geven hetzelfde resultaat. Zit er toevallig tijd tussen het snel WEERGEVEN van nieuwe objecten (een relatief pas aangemaakte loopbrug met fietsgeleiderrails) en in een routeplanner OPNEMEN van objecten ?
Zo niet dan maak ik de route kleiner om per object in die route te zien of er rare waarden in opgenomen zijn die een verklaring kunnen geven… Kan het hieraan liggen ? Coornhertstraat, Haarlem [Met name: de Tag oneway:moped=no?uselang=nl] misschien ?

Er zit inderdaad tijd tussen. De kaartlagen op osm.org verversen ergens tussen een paar minuten en een week, afhankelijk van de kaart. Het updaten van de navigatie duurt enkele dagen.

Al deze dingen worden onafhankelijk van elkaar geupdate, omdat het producten van derde partijen zijn die als voorbeeld van de mogelijkheden op osm.org worden getoond. Openstreetmap zelf is alleen de kaartendatabase en deze wordt direct geupdatet.

Laatste update van de loopbrug is 13 dagen terug, dus dat kan dan uitgesloten worden als oorzaak ook omdat elk onderdeel van die brug data element bicycle dismount bevat…
Dan ga ik zoals aangekondigd de route verkleinen tot net over die loopbrug want ik wil (ook ter lering voor mij) de oorzaak boven water hebben.

OSMR heeft ondersteuning voor dismount, het zet je dan terug naar loopsnelheid
Zie osrm-backend/bicycle.lua at 4026ed54c0f22a056a849c09edeec977616f1441 · Project-OSRM/osrm-backend · GitHub

Graphhopper doet er ook wat mee, maar zie zo 123 niet wat: graphhopper/OSMGetOffBikeParser.java at 56c7941d01ef78a05720335e7986712660046239 · graphhopper/graphhopper · GitHub

Valhalla lijkt ook een gereduceerde snelheid te gebruiken: valhalla/bicyclecost.cc at 9517a7ba77b285be40cead74eb36bfd25d1cd000 · valhalla/valhalla · GitHub

Lijkt er dus op dat de data niet geactualiseerd is bij deze routeerders als je er nog niks van terug ziet. Anders eens via overpass zoeken waar dismount al langer geleden getagd is om te zien of dat echt zo is.

Heb het even uitgeprobeerd bij de Gerrit Krolbrug in Groningen, waar dismount al heel lang getagd is.
Gaat goed met OSMR en Graphhopper. Maar Valhalla kan er duidelijk niet mee overweg.

1 Like

Klopt HenkL, Valhalla doet niets met dismounts ben ik ook achter gekomen met een test in Haarlem. Ik liet een hele route uitrekenen over een dismount uitgeruste brug. Valhalla liet de brug links liggen en daardoor werd de route 5 maal langer…
Het lijkt alsof OSMR het beste routeert van de 3.

1 Like

Bedankt voor de extra info Sander_H & A67-A67, ondertussen wat testjes gedaan & kwam wat verkeerd getagte wegen tegen, das dan weer het voordeel iets te testen wat heel dichtbij je woonadres zit :slight_smile:

Juist door dit soort vragen ben ik ooit bij brouter uitgekomen.

Het standaard “Trekking” profiel (selectie links boven) geeft meestal een voor mij goede route. Als dat niet zo is, dan is de route makkelijk aan te passen door met je muis de route “halverwege” op te pakken naar te slepen naar het via-punt waar de route langs moet.

Als je dan ook nog wilt weten waarom de routeplanner de keuze heeft gemaakt kan je linksboven het spreadsheet icon (T shortcut toetst) openen en door met je muis te zweven over de regels kan je zien welke kosten horen bij welk segment. Je kan de data ook kopieren en in een spreadsheet zetten en zo twee routes met elkaar vergelijken.

Als wilt weten waar de kosten vandaan komen dan klik je de steeksleutel icon rechtsboven en kies je de profile tab. Dat profile kan je aanpassen zodat bijv. stoplichten strafpunten krijgen.

bruggen met fietsgeleiders

Ik zou zeggen een trap met fietsgeleiders en bij “highway=steps” is “bicycle=dismount” (net zoals als bij highway=footway) overbodig.

Wat veel belangrijker is is om de tag ramp of ramp:bicycle toe te voegen en dat fietsrouteplanners daar wat me doen.

Even geprobeerd met brouter en:

 • De noord-zuid route gaat over de Coornhertburg
 • De zuid-noord route rijdt om

Met de bovengenoemde trucs is te zien waarom: Behalve de strafpunten voor de brug zien er ook nog strafpunten voor het tegen het verkeer in lopen van de Brouwersgracht.

Als ik eens op Obligue kijk dan lijken die “oneway=yes” op die stukjes Brouwerskade tussen de Coornhertstraat en de Waldeck Pyrmontstraat niet echt correct is ieder geval niet voor de fiets.

Het zou ook wel eens leuk zijn een test in het echt te doen, hoeveel tijd komt omrijden versus met de fiets over de brug?

Die test wil ik best uitvoeren ook omdat in de routeplanners standaard snelheden met de fiets opgenomen zijn als 15 km/u. Volgens mij rij ik veeeel sneller en zou dat eigenlijk in een gebruikersprofiel vastgelegd moeten worden die als routeplanner niet als vaste waarde maar als gebruikersvariabele door routeplanners ingelezen zouden moeten worden…

Heel goed gezien !
Dat zag ik ook, ik zal daar de traffic signs toevoegen dan is het wel correct voor fietsers.

Misschien maar niet in brouter.

In het standaard profiel staat “bikerPower = 100” (Watt). Dat getal wordt dan gebruikt met de bovenstaande grootheden (gewicht, rol/luchtweerstand) en helling (wanneer van toepassing) om de snelheid te berekenen.

Ik ben vanmiddag ter plaatse gaan kijken & merkte op dat:

 1. zowel de Brouwerskade als Brouwersgracht eenrichtingsverkeersborden bezitten.
 2. de uitsluitingsonderborden voor fietsers (die zeker niet meer dan 2 maanden geleden er nog wel onder zaten) verdwenen zijn… de moeten waar ze gezeten hebben zijn echter nog wel zichtbaar op de paalwat duidt op 2 scenario’s:
  A. Verkeerbeheerders hebben naar aanleiding van veranderende verkeersstromen & daarbij gepaard gaande veiligheid besloten ook fietsers onder de plaatselijke geldende 1-richtingsverkeersregels te laten vallen.
  OF
  B. Door baldadigheid van opgeschoten jeugd zijn deze onderborden verdwenen (menigmaal is op lokale Haarlemse radio of lokaal krantje melding gemaakt van studenten die bepaalde verkeersborden bijwijze van studentengrap ontvreemd hebben).
  Weet iemand een manier om te achterhalen of de onderborden rechtmatig verwijderd zijn ?
  Want het mag duidelijk zijn dat als ze rechtmatig verdwenen (dus door verkeerbeheerders verwijderd zijn) ik natuurlijk niet administratief onderbord traffic signs toe ga voegen op de straten Brouwerskade & Brouwersgracht in OSM…

Hier de verkeersbordenkaart (bron databestand overheid) en niet 100% betrouwbaar. Let op de datum van de laatste check.
https://smoothefiets.ddns.net/html/verkeersbordenkaart/index.php?lat=52.382747669&lng=4.625372887&z=18

Wanneer er iets veranderd is dan zal er een verkeersbesluit aan ten grondslag liggen. Dat moet te vinden zijn. Gemeentenieuws … Staatscourant…

1 Like

Dat had ik ook al gezien op de verkeersbordenkaart maar wist niet of het correct was.

Toch zou ik voor de 5 meter weg (dat ik hiervoor in Josm heb los geknipt en rood/geselecteerd is) tussen de brug en Waldeck Pyrmontstraat een uitzondering maken omdat het deel van het de T-splitsing, het ligt nog op het verkeersplateaus.

1 Like

Top ! Bedankt voor je infobron !
Wie houdt deze exact bij en is dat inclusief onderborden ?
Want als dat laatste het geval is dan kan ik melden dat op plekken controlerend in bijv. de Garenkokerskade allemaal uitsluitingonderborden geplaatst zijn voor fietsers die op de infobronkaart niet getoond worden.

Zie de “Over” van de kaart.

Onderborden zitten en vaak wel bij maar naar mijn ervaring is de foutmarge daarin nog groter dan voor gewone borden, 100% vertrouwen kan je het dus niet. Ook willen wel verkeersbeheerders er wel eens potje van maken door bijv. aan het begin van de straat wel een uitzondering aan te geven maar aan het eind niet.