[Oslo] Holbergs gate - tagging av 'cycleway'


Holbergs Gate (Hentet fra Mapillary)

Hei, jeg kommer til å tagge så mye av sykkelveinettet til Oslo i løpet av de neste ukene. Holbergs Gate føler jeg er et godt eksempel der det er mangelfull tagging, og jeg skulle gjerne ha hørt fra OSM veteranene hva dere tenker. Mange av Oslos enveiskjørte gater er ikke tagget slik at syklister kan sykle begge retninger.

Tags jeg tenker burde oppdateres/ legges til:

# "left" fordi sykkelfeltet er på motsatt side av eneste kjøreretning
# "exclusive" fordi sykkelfeltet er tydelig markert og kun for syklister.
cycleway:left:lane=exclusive

# Vi i Oslo Kommune er intressert i hvor mange av sykkelfeltene
# som følger Oslo Standarden sine krav til bredde.
cycleway:left:width=2.5 m

# Enveiskjøring gjelder kun for motorkjøretøy
oneway:bicycle=no

# Sykkelfeltet er enveis
cycleway:left:oneway=-1

Finnes det forresten noen tags for hva slags farge asfalten har?
cycleway:surface:color=red

1 Like

Jeg fant denne oversikten på OSM wiki’n

Denne gaten tagges slik for sykler:
cycleway:left = lane + oneway:bicycle=no

cycleway:left:width=2.5 er ok (ikke ha med “m”).

Exclusive brukes ikke i Norge fordi alle sykkelfelt i Norge er exclusive, se https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:cycleway:lane.

Jeg tenker at cycleway:left:oneway=-1 er unødvendig fordi cycleway:left regnes som motsatt kjøreretning. I tillegg er det ikke anbefalt å bruke -1 for oneway. Jeg tviler på at mange rutere og apper tolker “cycleway:left:oneway”, som er temmelig eksotisk.

cyclway:colour brukes ikke i OSM. Taginfo har bare 87 av dem globalt. Alle sykkelfelt er vel røde i Norge, så ikke noe poeng å ha med farge.

Jeg vil anbefale at du bruker users: Norway / OpenStreetMap Forum, der det er flere fra Norge som ser innleggene dine.

1 Like

Og ref

Jeg vil anbefale at du bruker users: Norway / OpenStreetMap Forum, der det er flere fra Norge som ser innleggene dine.

så er det gamle forumet døende og alt innhold skal migreres over her så akkurat disse ukene her er det litt forvirrig med innhold to steder, ref Migrating content from old forums - #111 by nukeador

1 Like

Siden det kun er Norge og Belgia som ikke bruker exclusive, ser jeg for meg at mange ruteplanleggere ikke tar høyde for “alle” norske sykkelfelt er exclusive. Dedikerte sykkelfelt er gjerne tryggere for syklister som er mindre komfortable med blandet trafikk, og noen apper lar brukere velge hvor trygg rute de ønsker (mtp om man sykler med barn).

@ENTUR_Johan_Wiklund vet du om OTP2 eller andre prioriterer sykkelfelt etter exclusive / advisory?

Fra wiki’n får jeg inntrykk av at cycleway automatisk går i begge retninger selv om feltet i virkeligheten er for smalt til å akkommodere toveis sykling. Kanskje er dette en tag som er hensiktsmessig å legge inn med tanke på fremtidig bruk og utvikling av OSM?

Ref: denne artikkelen fra Neukölln hvor de har fått til et eksemplarisk detaljert sykkelkart. Her bruker de også cycleway:colour til å skille mellom rød asfalt og vanlig asfalt.

Selv i Oslo er det mange strekninger som mangler rød asfalt, og kun har stiplet hvit linje. For oss i BYM er det kjekt å kunne søke opp hvor mange sykkelfelt i Oslo som mangler rød asfalt.

Supert! Elsker forum som benytter denne tjenesten. Veldig oversiktlig format, og lett å følge tråder.

1 Like

Har ikke sett tegn til at ruterne har problemer når exclusive mangler, og ser ikke noen grunn til det heller. Ruterne ser ut til å velge cycleway=lane der de finnes. Det er allerede en del rot med exclusive/advisory her og der i Oslo og resten av Norge, så jeg tenker at det mye spart ved å unngå taggen her. Det blir én tagg mindre å vedlikeholde i årene fremover.

Vanlige regler for hvilken side av gaten man skal kjøre på tilsier at cyclway:left=lane skal holde, men jeg vet ikke hva ruterne gjør her for en enveiskjørt gate. Du kan evt. teste noen rutere som har cyclway:left=lane + oneway=yes + oneway:bicycle=no for å se om de velger gaten i feil retning for syklisten selv om det finnes et sykkelfelt i riktig retning i nabogaten.

Utfordringen her er at det finnes to konkurrerende måter å tagge retningen på sykkelfeltet om du vil ha den eksplisitt for enveiskjørte gater. Den tradisjonelle metoden er cycleway=opposite_lane eller cycleway:left=opposite_lane. Begge er fremdeles tillatt, og er brukt ca dobbelt så mange ganger globalt som cycleway:left:oneway=-1 (som bare er brukt 3 steder i Oslo). I Oslo er ca 70% av de aktuelle gatene allerede tagget med cycleway:left=opposite_lane. Jeg tenker at den siste er mer intuitiv for brukere med liten erfaring, og at den dermed vil gi best kvalitet over tid.

Utfordringen her er at taggen er lite brukt, og da blir det lite støtte for den i apper og i kart. Og om en skal ha det konsistent bør alle sykkelfelt i Norge tagges med farge. I stedet for mikromapping ville jeg nok heller brukt kreftene på viktigere ting for god sykkelruting, f.eks. at det fremdeles mangler flere tusen veier i OSM for Oslo (de er her: Import/Catalogue/Road import (Norway)/Update - OpenStreetMap Wiki).

Ellers vil jeg si at det er veldig bra at dere vil gjøre en jobb med å gå igjennom alle sykkelveier/sykkelfelt. Kvaliteten kan sikkert heves og taggingen kan bli mer konsistent.

Om du vil ha raskere svar så er https://matrix.to/#/#openstreetmap-no:matrix.org et godt alternativ.

1 Like