Opzoeken veeteelt en -houderij voor cowshed, sty en stable

Weet iemand waar ik in online bronnen van de overheid kan opzoeken of in een specifieke schuur veeteelt en -houderij plaatsvindt voor toevoegen van building=cowshed, building=sty en building=stable?

UBN Uniek Bedrijfs Nummer. Dierlocatie UBN registreren

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren

Dan is er nog GIAB, Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB)

https://edepot.wur.nl/355682

Binnen GIAB+ is de ligging van ieder agrarisch bedrijf
vastgelegd, inclusief een onderscheid naar hoofd- en nevenvestiging. De locaties zijn afkomstig uit de BAG
(Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Aan deze locaties zijn diverse bedrijfsgegevens gekoppeld, zoals
dieraantallen, staltypen en beteelde oppervlakte per gewassoort. Deze informatie is afkomstig uit de jaarlijkse
landbouwtelling en het bestand Identificatie en Registratie van Dieren (I&R). Landbouwtelling en
dierregistratie worden uitgevoerd door RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland, onderdeel van
Economische Zaken en Klimaat).

Heb er nooit naar gekeken of dat ook open data is.

https://data.overheid.nl/dataset/dierlocatie-en-aantallen–op-basis-van-de-gdi-
http://data.overheid.nl/dataset/d34a3907-c38e-49c0-89aa-f885268f16f9

GDI Gecombineerde opgave Data Inwinning

https://mijn.rvo.nl/webservices

“Om een webservice te gebruiken moet uw softwaresysteem bij ons bekend zijn. Ook heeft u wat voorkennis nodig van het koppelvlak om te kunnen beginnen met bouwen van een aansluiting. In de instructie Aansluiten op webservices van RVO (pdf) staat wat er voor nodig is om bij een van onze webservices aan te sluiten via eHerkenning.”

BRP en AAN is er wel. Percelen.

Dank. Ik zocht eigenlijk iets om handmatig deze informatie op te zoeken. Maar een geautomatiseerde import en update is natuurlijk beter. Zelf heb daar niet de tijd of specifieke vaardigheden voor. Ben wel geinteresseerd om een bijdrage te leveren aan een crowdfunding om deze informatie in OSM te krijgen.