oprijlanen en boerenwegen

LS

De afgelopen tijd ben ik wat armchair mapping wezen doen in landbouwgebied, o.a. in het Binnenveld tussen Veenendaal en Bennekom. Naast het toevoegen van een hoop boerenerven (landuse=farmyard) heb ik ook oprijlanen en overige wegen op de boerenerven gemapt. Hier stuitte ik op waarschuwingen van Jaap de Vries, die mij erop wees dat het in detail mappen van deze wegen in de regel niet wordt gewaardeerd door bewoners. Ondanks dat we hier de access=private tag voor hebben en dat een zeer recente wiki pagina ook suggereert dat het prima is om deze wel te mappen (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Limitations_on_mapping_private_information), kan ik dit wel begrijpen.

Meerdere van deze wegen die ik had toegevoegd zijn nu door Jaap verwijderd tot alleen de delen van de openbare wegen naar de erven toe over zijn gebleven, en daar kan ik mij wel in vinden. Waar ik mij echter niet in kan vinden, is dat hij ook tracks op landerijen heeft verwijderd. Hoewel dit ook privéterrein is, schaadt het mappen hiervan de privacy van individuen niet, omdat het bij de boerenbedrijven hoort. Het toevoegen van een access=private tag lijkt mij voldoende om dit weer te geven.

De wiki pagina die ik al heb genoemd geeft een goede indicatie van wat acceptabel is om wel of niet te mappen, maar ik ben benieuwd of wij het specifiek in NL anders aan willen pakken of dat we deze richtlijn ook volgen. Wat is jullie visie hierop?

Met vriendelijke groet,

Casper

Dit topic is al uitgebreid aan de orde geweest: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=69349

De consensus: het simpele feit dat iets private is, is geen argument het niet te mappen. Ook niet voor “officiële” kaarten als de topografische kaart. De marinehaven in Den Helder is gemapt, de paden in de tuin van kasteel Drakenstein etc.

Zonder de discussie te herhalen: ik ben het niet eens met dat duidelijk aanwezige tracks of service-wegen, ook al zijn ze private (staat er een Art. 461-bordje?) verwijderd worden.

[edit]
Nog een kleine toevoeging: als we private niet zouden “mogen” taggen, dan:

  • mogen we zo’n 99% van de gebouwen niet taggen
  • zijn tags als access=no|private voor niets uitgevonden.

Alles wat je op een satellietfoto duidelijk kan herkennen als redelijk duurzaam aanwezig track is fair game. Als je niet wil dat je kilometers met beton bestraat boerenpad door anderen gezien worden (dus nog even los van daadwerkelijk gebruikt), dan hang je er maar een camouflagenet overheen. Daarnaast worden veel boerenpaden tegenwoordig ook voor wandelroutes gebruikt met de zegen van de boer erbij; en als er een bordje verboden toegang hangt, dan zetten we er gewoon access=private op. Dit laatste voorkomt juist oneigenlijke toegang, want weghalen betekent dat een andere mapper het weer in kan tekenen, zonder access=private.

Een oprijlaan naar een boerderij is fair game. Ik ga er van uit dat de meeste mensen het echt wel fijn vinden als een bezorger of bezoeker hun voordeur kan vinden.

Als iemand er echt moeite mee heeft meldt die zich maar hier, dan kan er gekeken worden of er een probleem is, en wat er binnen de kaders van OSM als oplossing mogelijk is.

Tracks verwijderen die een andere mapper ingetekend heeft en die verder verifieerbaar nauwkeurig zijn is m.i. niet O.K.

Dat is volgens mij ook de status quo. Heeft Jaap toegelicht of je iets specifieks fout deed?

Ik teken zelf ook oprijlanen en tracks in. De laatste hoofdzakelijk wanneer het grade1 of grade2 betreft, en de tracks dus niet zomaar veranderen. Deze zijn op satellietfoto’s ook heel goed te zien, en horen gewoon op de kaart. Voor grade3/4/5 maak ik ook wel een uitzondering als hier een wandelroute overheen gaat, of als ze anderzijds overduidelijk in publiek gebruik zijn.

Ik heb met Jaap meerdere conversaties gehad. Een terechte kritiek van hem is dat ik wel wat vaker de deur uit mag om dingen ter plaatse te verifiëren, want bijvoorbeeld het wegtype beoordeel ik niet altijd correct. Aldus de limieten van mappen vanuit mijn luie stoel.

Dat terzijde zegt hij dat mensen klagen over dat hun privéwegen op openbare kaarten verschijnen en als ik hem goed heb begrepen is hij ook van mening dat privéwegen/opritten sowieso niet in OSM thuishoren. Van mij wilde hij niet aannemen dat dat allemaal kan en mag, vandaar mijn bericht hier.

Ik ga dit naar Jaap sturen, en dan vervolg ik mijn activiteiten. Bedankt voor alle reacties.

Toch maar even reageren,

Vele lokale overheden gebruiken OSM, ook de gemeente in dit deelgebied. Mensen kunnen aangeven op de kaart wat niet klopt, bv kapotte lantarenpaal, voetpad met worteldruk ect. Omdat de kaart regelmatig wordt geüpdatet kwam er een boerenorganisatie achter dat allerlei paden op de kaart stonden. Zij zijn toen bij ons gaan klagen, geheel onterecht want wij beheren OSM niet. Ik ben later op OSM gegaan en vriendelijk gevraagd hoe en waarom. Daar kreeg ik eerst vriendelijk antwoord op, later in discussie kwam ik er achter dat Casper hier geen boodschap aannam. Hij heeft mij dit gisterenavond nog eens laten weten, m.i. in een opdringerig stukje.

Ter zake:
Erfwegen van de hoofdweg naar de boerderij is oké om die op de kaart te zetten. Ik gebruik dan prive weg tot aan de voordeur en geef aan slagboom of hek aanwezig. Boeren achterpaden bij schuren, stelconplaten al dan niet voor vee ( koe of schaap ) overheen lopen van de schuur naar de wei of schouwpaden langs sloten al dan niet voorzien van hek geef ik niet aan. Is ook niet nodig anders wordt het een drukke boel op de kaart. Soms zijn er klompenpaden en schouwpaden van het waterschap waar een wandelroute langs op ligt, die mogen gerust op de kaart komen, dat is een ander verhaal. Daarnaast zijn boeren zeer terughouden wie ze over hun land wil hebben.

En als men graag wil dat veepaden toch op de kaart komen dan moeten die veepaden op de Veluwe ook maar eens op de kaart komen, die koeien, schotse hooglanders, paarden, galloways, schapen ect lopen ook overal door het gebied. Mag je dan ook lekker overheen wandelen, niet raar opkijken dat je dan door de boswachter wordt aangesproken en je er uit zet. Gelukkig hebben die geen hooivork…

Jaap

Hallo Jaap,

Begrijp ik het goed? Jij werkt bij de gemeente en omdat boeren klagen heb je een account bij OSM genomen om wegen die door een ander gemapt zijn te verwijderen?
Dat gemeente OSM gebruikt is heel mooi, maar aub niet de kaart aanpassen om problemen in de gemeente (=klagende boeren) op te lossen. OSM is geen eigendom van de gemeente.

Nee ik werk niet voor deze gemeente, maar voor de rijksoverheid bijna 30jr.

Nog een nabrander, ik heb even agrarische gebieden gescand in Nederland en grensstreek en zie dat er bij ruim 90% van de boerderijen geen paden, stelconplaten of schouwpaden op de osm kaart staan. Zelfs geen erftoegangswegen !

Veepaden Veluwe, gebieden langs de grens, allemaal whataboutism.
Waar het hier om gaat is dat jij n.a.v. klachten van een grondeigenaar je het recht hebt toegeëigend andermans werk uit OSM te wissen.
Het mappen van privéwegen is gewoon niet verboden. Hier nog een voorbeeld: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=68548 wordt zelfs gedreigd met een rechtszaak. Mapper heeft een ban gekregen na het onterecht wissen van wegen.

Dat OSM niet compleet is weten we al jaren.

Dat sommige kavelpaden in tekenen is niks mis mee.
Het verwijderen is dan ook niet correct.

Veel staat ook al bij de Overheid ingetekend.
BRT Top10NL

Zo tekent CityGIS wel alle wegen/paden in Nederland in over erven.
Dit in verband met diensten routes. Vanwege hun product.
Bij ongeluk of branden (zo ook natuurbranden).

Kan een eigenaar daar ook eisen, het te verwijderen. Nee.

OSM gaat een stap verder, de getekende lijn wordt ook gebruikt om access toe te voegen, zo ook barriers (node).
Dit geeft kaartmakers de mogelijkheid om een weg anders in te kleuren, niet te gebruiken voor vervoersvormen.
Visualisatie, OSMand bijvoorbeeld, de lijn kan je met een style visualiseren, voor een bepaalde vervoerstype, rood, niet gebruiken.
Dit om op kaart zicht te routeren.
Wat je ook met een Top10NL kaart zou kunnen doen.

Is de problematiek dan de routeberekening (ook al staan er geen accesstags op) her en der misschien wel, maar vele van de aangegeven wegen paden lopen dood. Dus de route berekend er niet over. Met accestags zou het geen probleem zijn.

Kaart routeren versus routeberekening, de mens ziet beide en maakt beslissingen.
Visualisatie, pas een kaart aan, aan het gebruik.

Dat de boeren denken het staat in Openstreetmap, ik krijg problemen, is veelal ongegrond. Niet snappend de methodiek van kaarten en routeren, op zicht of berekend.

Dat is waar het om draait.

IT bedrijven gaan ook steeds meer OSM data gebruiken, ontwikkelen een product, nemen het over of gebruiken het om te vergelijken. (achtergrond)
Dat overheid, Gemeenten het gebruiken ligt vaak aan de applicaties die ze aankopen.
(Veelal niet rekening houdend met de OSM licenties, zo ook wetgeving dat ze Overheidskaarten moeten gebruiken, de invloed van het aangekocht IT product)

Het verschil tussen erftoegangsweg en weg over erf, waar begint de een, waar de ander?
Behulpzaam kan de DKK kadastrale perceels grenzen zijn. Wat wij mogen gebruiken.

Zo heb je het gebruik van service=driveway, waar begint de driveway?
Hoe wordt de driveway gebruikt bij routering.
Waarbij we dus moeten op passen, van de rijbaan (juridische openbare weg) tot aan en voorbij (tot kadastrale grens) het vrijliggende fietspad (ook onderdeel van de juridisch openbare weg) kan geen =driveway worden gebruikt.

Dit kan leiden tot verkeerde fiets- looproutes, de andere kant op (oversteken) vanaf het fietspad.
Wanneer men driveway gebruikt als een beslissingsfactor, tenzij foot=yes.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:service%3Ddriveway

Dat is ook op het boerenerf.
Wegen/paden op het erf.

service=driveway

erftoegangswegen, daar kan je een onderscheidt maken in juridisch openbare wegen en feitelijk openbare wegen.
Overheid spreekt vaak over erftoegangswegen, veelal in het juridische kader, wegen die in de wegenlegger staan (buiten de bebouwde kom)

Feitelijk.
Een gezamelijke weg naar een aantal huizen, boeren erven.
service=pipestem overgaand op elk erf in service=driveway.

Drukte op de kaart, het is maar net wat de visualiseerder wil.

Bij boeren erven zie je in bepaalde gebieden deze borden.

Er is een linksom en rechtsom variant.

Waarbij het wellicht wenselijk is om het goed in te tekenen.

Waarbij aangegeven wordt dat de vrachtwagen vooruit het erf op kan rijden en op het erf kan keren.

Achteruit insteken, levert wel eens gevaarlijke situaties op.
Achteruit over het fietspad het erf op, bijvoorbeeld.
Het langer blokkeren van een weg, bij achteruit inrijden, veelal gebruik moeten maken van de volledige rijbaan breedte.

Wellicht kan Jaap wat terugdraaien…

Even bij uitzondering reagerend omdat ik dit gebied onder ‘mijn’ regio schaar: ik zou het op prijs stellen als Jaap inderdaad zijn verwijderingen ongedaan maakt.
Landwegen die zichtbaar zijn mogen inderdaad in kaart gebracht worden, al dan niet met een toegangsrestrictie. Ben je het daar toch niet mee eens, dan ga je in overleg en je verzoekt of iemand zijn werk wil aanpassen. Je gaat niet andermans werk ongedaan maken. Dat is hier m.i. gebeurd.

Hoi,

Wellicht niet meer nodig, maar ik wou even mijn mening ook hier neerplanten.
Ik map zelf ook regelmatig opritten, met name in buitengebieden, omdat ik dit als bezorger erg handig vind om op de kaart te kunnen zien. In veel gevallen oogt het langs de weg namelijk niet altijd duidelijk hoe je bij een gebouw moet komen, daarin biedt dit uitkomst. Ik kan me voorstellen dat dit inderdaad voor nooddiensten nog veel belangrijker is.