Oplossen van beginnersfoutje(s)

Nog even in de wiki gesnuffeld, het is nog een beetje anders, zie http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:water#Possible_values
Vlak wordt natural=water + water=type
Voor de naam nog steeds een lijnvormige way
Dus in dit geval natural=water + water=canal

En nog een wiki artikel, gaat specifiek over rivieren, maar kan uiteraard ook voor andere waterwegen worden gebruikt: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/River

Ja, verkeerde key inschatting om het water te omschrijven.

key:
waterway op linaire features
All rivers, canals and streams should normally be represented as a linear ways
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Waterways
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:waterway

natural=water op polygonen

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dwater

Er zijn polygonen getekend dus natural=water!!!
water=*
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:water
** dan is het meeste nog geen canal**, dat is een tweede inschattingsfout

dan zou je kunnen kijken hoe waterschappen categorieën kwalificeren.
de oppervlaktewaterlichamen
de waterlopen
de schouw

A B C water in het brabantse.

Alkmaar Noordholland
https://hhnk-acceptatie.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Legger-wateren-2015
zo zie je ook dat het hoogheemraadschap in lijnen tekent maar ook in watervlakken.

Wat wordt er in de volksmond gebruikt:
greppel sloot tocht kanaal rivier beek stroom meer poel zee vijver zwembad gracht basin
er is altijd een overloop in benaming.

en wat zijn de engelse termen
drain ditch stream canal river pond etc.
Deze discussie krijgen we ook met de BGT benamingen,

Grappig. Vanmiddag bij het fietsen kwam ik zuid van Holten de Groteboers-watergang tegen. Vanavond even kijken of de naam er goed op stond in OSM, was het er één waar een mapper ook waterway=canal op het vlak had gezet. Goed dat is nu allemaal gerepareerd.

Is er een lokale mapper die contact zou willen opnemen met de mapper?
Aangezien dat het vrij veel is, en in dit gebied ben ik normaliter niet actief.

Ik heb inmiddels het gebied gecorrigeerd, en de mapper in kennis gesteld.
https://www.openstreetmap.org/changeset/29304039

De praktijk blijkt weer weerbarstig…

Het viel mij op dat voordat Commodoortje de laatste edit deed, de closed way / polygon:

http://www.openstreetmap.org/way/107088229

dus alleen de waterway=canal tag had, en geen natural=water of andere tags waar rendering op gebaseerd zou kunnen zijn (alleen nog “source”).

Desondanks renderde het wel in alle stijlen, niet alleen OpenStreetMap-Carto, maar ook alle andere standaard stijlen. Dit betekent dus dat het de-facto wel een geaccepteerde tagging is… want alles wat rendert, wordt ook zo gebruikt, daar kun je toch wel rustig vanuit gaan… En ergens in de render-keten (in de tag-conversion van osm2pgsql?) de waterway=canal op closed ways / polygonen op de grote hoop van “water” wordt gegooid.

Ik begrijp niet helemaal wat je probeert te zeggen.

In deze wiki:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:waterway%3Dcanal

lees ik dat dát ook de bedoeling is en geheel volgens de regels.

Het is alleen jammer dat in deze wiki:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Waterway
dat (nog?) niet wordt vermeld, en je daar dus de indruk krijgt dat er geen rendering voor bestaat.

De documentatie van OSM is wat dat betreft heel vaak onduidelijk of geeft verschillende mogelijkheden.

Dat stukje wiki gaat over waterway op een lijnvormig object. En dat is ook correct.
Maar waar mboeringa het over heeft, is waterway=canal op een vlak geplakt. Dat zou niet meer moeten. En hij verbaast zich dat het vlak toch als water wordt gerenderd.

Volgens mij is alleen de manier van rendering veranderd omdat er zoveel op deze manier fout werd getagd.

BTW … OSM is slecht vooruit te branden. Uploaden gaat traag in JOSM en de historie kan ik niet opvragen met CTR - H (Foutmelding) Ook potlatch2 loopt vast met de mededeling dat de server overbelast is.

Volgens mij laten beide wikipagina’s zien dat er geen waterway=canal getagd mag worden op een vlak (polygon).
(alleen maar op een way).

Het vlak eromheen (natural=water) hoeft niet getagd te worden, maar om bredere stukken water aan te geven is het wel gebruikelijk.

Inderdaad, maar het zal tijdelijk zijn. 10 miunten geleden werkte het nog goed.

ERROR: org.openstreetmap.josm.io.OsmApiException: ResponseCode=503, Error Body=<<h2>This website is under heavy load (queue full)</h2><p>Were sorry, too many people are accessing this website at the same time. Were working on this problem. Please try again later.</p>>
org.openstreetmap.josm.io.OsmApiException: ResponseCode=503, Error Body=<<h2>This website is under heavy load (queue full)</h2><p>Were sorry, too many people are accessing this website at the same time. Were working on this problem. Please try again later.</p>>

Inderdaad, dat is precies wat ik bedoel. Ergens in de render keten wordt waterway=canal gewoon ondersteund als vlak. Daarmee is het de-facto wel een geaccepteerde taggingwijze: alle standaard renderings toonden het vlak voor Commodoortje’s wijziging.

Dat zou best kunnen ja.

Wat de beschikbaarheid van de OpenStreetMap website betreft, via deze link:

http://stats.pingdom.com/p310g2klasry/546498

kun je de server status zien. Die link vond ik op de Platform Status pagina, die echter niet zoveel liet zien (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Platform_Status), op twee zaken na staat daar alles nog op groen, maar waarschijnlijk moet die Wiki pagina handmatig worden bijgewerkt…

Zoals je ziet is er vannacht rond een uur of 5 en ook nu overdag een forse outage geweest van de site…

Hmmmm,…
Wat renders doen is hun zaak, binnnen de groep van rending, bepalen ze wat bij elkaar gegooid word. Maar…het hierboven gaat niet op. De osm mappers zijn reeds al veel eerder tot hun consensus gekomen voor vlak en lijn, waarbij het water ook nog een vlak en lijn kan hebben, lijn voor stroming en autorouting.
Het verschil is als voorbeeld ook naar voren gekomen bij footway en path, samengevoegd tot een kleur waarbij ze de legenda niet hebben aangepast (die taak leggen ze dan weer bij een ander onderdeel neer), en zodoende mappers op het verkeerde been zetten. Nu zag ik gister een nieuwe highway style, Map Paint Style voor JOSM, en zie een kleur voor beide, terwijl ik daar onderscheid in maak. **En zo leggen ze de basis voor verkeerd mappen in OSM. **Zo van footway is gelijk aan path. terwijl wiki daar duidelijk verschillen ziet en ook overlappingen, het is aan de mapper om de goede keuze te maken. Wiki geeft zelfs hints voor urban.
Voorbeeld, om de werkwijze aan te geven.

Mijn begin tijd, als onwetende,… ha, zo heeft ieder nieuwe mapper zijn worsteling, waar lees je in de wiki, hoe ver lees je en begrijp je het.
Zie, denk, topografisch of lijnvormig.

http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=18427

Dat had ik inderdaad nog niet gezien. :frowning:

Allroads,

Mijn opmerkingen waren zeker geen pleidooi om af te wijken van de Wiki. Ik kan mij heel goed vinden in de voorgestelde scheiding tussen lijn en vlak tagging. Echter had ik mij ook laten misleiden, en heb op dit moment in mijn ArcGIS Renderer ook vlakondersteuning voor waterway=canal en nog een paar andere waterway features. Ik zit te overwegen dit eruit te kieperen, wat ook het aantal te renderen lagen terug zou brengen wat welkom is, maar moet nog de impact overwegen. Er kunnen wel eens een heleboel waterwegen plotsklaps onzichtbaar worden, gezien de rendering in Carto en andere stijlen tot nu toe. Moet eens even in Overpass Turbo gaan zoeken.

De mapper (al eerder genoemd bij de verdachte edits) die nu op de Veluwe bezig is plakt werkelijk alles aan elkaar. Ook duplicate ways. Op mijn mail nog geen reactie, maar het gaat in rap tempo door.
Werkelijk al het bosgebied zit geplakt aan de wegen. Wellicht denkt de mapper dat dit de bedoeling is. het commentaar is steeds correctie, maar we gaan hier van de regen in de drup.
Wie bedenkt een list? Heeft het zin om hier te reverten?

http://www.openstreetmap.org/user/RijkPloeg/history#map=14/52.1704/5.7378

Dadelijk zit heel Nederland aan elkaar geplakt.

Ook hele bosgebieden verdwijnen nu langzaam, omdat de multies worden onderbroken.

Kan iemand ingrijpen… reverten???

http://www.openstreetmap.org/way/74913938#map=16/52.1798/5.7355

Oh Scheisse, is die Rijk Ploeg weer bezig! Die heeft al van alles verknalt. Niet alleen aan elkaar geplakte vlakken. Hij tekent ook wegen opnieuw in, echter zonder ze door te verbinden. Knopen liggen dan op elkaar, weg lijkt doorverbonden, maar is het niet.
Ik heb al meerdere keren fietsknooppuntnetwerk moeten repareren, dat door zijn toedoen in gort lag. Ook al een paar berichten in zijn wijzigingssets gezet, maar dat helpt niets.