OpenTopo workshop op 12 maart

Op woensdagavond 12 maart a.s. organiseert OSGeo.nl een workshop over de kaartbladen op www.OpenTopo.nl. De workshop wordt gegeven door Jan-Willem van Aalst, initiatiefnemer en beheerder van de OpenTopo kaartbladen. Na een korte intro over de aanleiding, het doel en het gebruik van de kaartbladen kijken we hoe ze zijn opgebouwd: welke (open) geo-data worden gebruikt (onder meer OpenStreetMap); welke kleurkeuzes zijn gemaakt en waarom. Het grootste deel van de workshop bestaat uit een demonstratie van QGIS2 waarin we stap-voor-stap het OpenTopo kaartbeeld gaan opbouwen, waarbij we een aantal dilemma’s zullen tegenkomen. Ook de contacten met het Kadaster komen ter sprake. In deze sessie is natuurlijk veel ruimte voor vragen, suggesties en tips. De avond zal naar verwachting eindigen in een groepsdiscussie over het combineren van open geo-data voor actueel kaartmateriaal.

De locatie van de workshop is Café Dudok, Larenseweg 1a, Hilversum. We zitten in de zaal op de bovenverdieping. De inloop is vanaf 19:00 uur. De workshop begint om 19:15 uur. We eindigen uiterlijk om 22:00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:
• Aanleiding, doel van de workshop (10 min.)
• Doel en gebruik van de kaartbladen (10 min.)
• Samenvatting aanpak van maken OpenTopo kaartbladen (10 min.)
• Ingrediënten: QGIS2, Shapefiles, PostGIS data (10 min.)
• Gezamenlijk stap-voor-stap de kaart bouwen (100 min.) incl. pauze
• Groepsdiscussie (30 min.)

Deelname is in principe kosteloos. Wel staat een donatiemandje klaar waarin je vooraf of na afloop een bijdrage kunt doneren; het richtbedrag is €5.
Tijd, zin en gelegenheid? Meld je aan door een mail te sturen naar OpenTopoWorkshop@gmail.com of via http://www.meetup.com/OSGeoNL/events/161761062/.

Het organiserend comité,
Willy, Just, Gert-Jan en Jan-Willem.

Goed initiatief. Aanmelding is onderweg.

Zit nog even te dubben, doordeweeks, kan problemen geven met mijn werk.
Kan er tijdens die avond ook ingegaan worden op andersoortige initiatieven (voor-/nadelen etc.) zoals bijv. http://opentopomap.org/#map=8/52.1284/5.1416

Hallo keesm,

Ik geef je vraag door aan workshopleider Jan-Willem van Aalst, dan kan hij dat meenemen.

Vriendelijke groet,

Willy

Vanwege de grote belangstelling voor de OpenTopo workshop op 12 maart organiseren we nogmaals een workshop, deze keer in de middag.
De workshop vindt plaats op donderdag 27 maart a.s. van 14.00-17.15 uur.
De locatie is het Kadaster, Koggelaan 59, Zwolle.
Meld je aan door een mail te sturen naar OpenTopoWorkshop@gmail.com.
Heb je je al opgegeven voor de workshop op 12 maart en wil je switchen naar 27 maart, laat het dan ook even weten via dit mailadres.
Meer informatie op: http://www.meetup.com/OSGeoNL/events/165901792/

Vriendelijke groet,
Willy Bakker

De vraag van keesm over aandacht voor andersoortige initiatieven is in het organiserend team van 12 en 27 maart a.s. besproken.
Conclusie is dat we in de presentatie een aantal voorbeelden kort zullen aanstippen van renderings van combinaties van open geo-data, maar dat dit een apart onderwerp is waar je gemakkelijk een aparte workshop over kunt invullen. Vanuit OSgeo.nl wordt trouwens ook overwogen om dat later dit jaar te organiseren.

Op 12 maart (Hilversum) en 27 maart (Zwolle) ligt de nadruk op de data, tooling en vooral rendering/styling van de opentopo.nl kaartbladen, en hoe BRT, BAG en OSM daarin gebruikt worden.

Groeten,
Jan-Willem van Aalst

Wat hebben we geleerd?

Nagaan welke data we belangrijk vinden.
Verzoeken aan Kadaster, welke data voor Openstreetmap het belangrijkst zijn en “aangeven”, hoe openbaar je het gemaakt wilt hebben.
Dat we nog meer moeten werken aan het rechtleggen van de wegen.
Dat Kadaster OSM monitort, waar wat gebeurt.

Dat opentopo heel heel veel lagen heeft.

Bedankt voor de uitleg