Openstreetmap.org versus Vespucci?

Hej, relativt ny här.

Jag har pysslat lite med både openstreetmap.org’s editor, och streetcomplete, och vespucci på android. Jag börjar bli osäker på om de är helt kompatibla med varandra, dock, och vet inte vilken som är den “rätta”.

Problemet jag fastnade i idag är att om jag i vespucci markerar en viss GC-bana som “combined foot and cycleway” (låter som en bra motsvarighet till kombinerad gc-bana), och sedan laddar samma karta i webläsaren, openstreetmap.org, så är den markerad som “path”. Det låter ju lite ospecifikt, så jag tänkte att min redigering inte “tog”, så att säga, så jag ändrade igen (tillbaka?) till “cycle and foot path”. Det känns som det närmaste jag kan komma givet de taggar som finns här. Men när jag gör det så börjar vespucci tolka samma gc-bana som “Dedicated cycleway”, och först inne bland properties-taggarna kan jag hitta värdet “Pedestrians:Designated”. Vad menas egentligen med det? Om kartan används utanför openstreetmap / vespucci, kommer den här gc-banan markeras som cykelbana eller som gc-bana?

Så vilken app / vilket verktyg ska jag lita på, och vilken typ av “väg” ska man använda för kombinerad gc-bana?

Hej! Här kan du se hur diverse GC-banor bör taggas: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpath#Usage_as_a_universal_tag

highway=path är den generella taggen för icke-motoriserad framkomst, men av diverse anledningar (se https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Path_controversy)) används även highway=footway och highway=cycleway. Det viktiga skulle jag säga är foot, bicycle och segregated nycklarna.

Jag har inget svar på din fråga, men jag har också brottats med detta.

I Facebook-gruppen har detta diskuterats flertal gånger. Verkar som det aldrig blir utrett, då var och en kan göra (och gör som de vill).

Jag håller på och uppdaterar vägar i kommuner och där finns GC/cykel/gångbanor som är taggade på olika sätt. I den svenska anvisningen för vägar på Wiki anges att man bara sätter highway=cycleway och rätt värde på “surface”. Eftersom i majoriteten även gångtrafik är tillåten på dessa. Bättre då att klart markera om visa trafikanter inte får utnyttja cykelvägen. Hur detta tolkas av olika applikationer vet jag inte.

Intressant att folk inte lyckats enas om en struktur, och att det är “okej” att göra lite som man vill, vad det verkar. Det låter ju som att användbarheten av datan blir lidande.
Tack för länkarna. Jag tittar på “kontroverssidan” och försöket till en början på en sammanfattning. Jag tror inte jag helt håller med alla kommentarerna på den sidan, dock.
Till exempel att “Is a way for both cyclists and pedestrians any different from a way signposted as “no motor vehicles”?” skulle besvaras med ‘nej’: åtminstone i Sverige är ju mopeder klass II tvungna att använda gc-bana / cykelbana om sådan finns och ‘är lämplig med hänsyn till färdmålets läge’ (om jag minns lagtexten rätt; dvs samma regler som för cyklar), men om motortrafik är förbjuden så får de väl inte framföras på den vägen.

Jag har även brottats lite med tanken på hur ofta highway=cycleway eller bicycle=designated används och vad det innebär för både väganvisningar och kartvisning(ar).

https://www.openstreetmap.org/#map=17/59.87116/17.68519

Om man är cyklist och letar efter cykelleder får man först och främst lista ut vad som är en cykelväg och vad som är en gångväg inne i bostadsområden. Det känns för mig fel att mappa en väg runt en lekplats på innergård, eller en kort sträcka bort till en busshållplats som cykelväg. T.ex. den här korta sträckan från vägen under ett hus till en lekplats: https://www.openstreetmap.org/#map=19/59.87270/17.67511

Jag hade föredragit highway=footway;bicycle=yes på allt som inte kan anses som riktig cykelväg - vilket jag menar är längre sträckor vars primära avsikt är cyklism (en lång sträcka längs en bilväg är ju främst avsedd för cyklisters behov, medan korta sträckor, genvägar och dylikt har ett gångarperspektiv).

Jag säger inte att jag har rätt, men jag säger att det känns fel at mappa 10 meter genväg som en cykelväg :slight_smile:

Även om man taggar enligt “Wulfmorn”, så finns det många andra sätt som det görs och har gjorts.

Taggningen “highway=footway” har jag sett på vissa ställen, men oftast ingen info om den är cyklingsbar eller inte. Det måste man nog undersöka på plats.

Annars har ju NVDB en info om cykelvägar/GCM-vägar, men den info:n är inte heltäckande.

Some comments on the issue: as has been pointed out there are multiple ways to tag combined foot- and cycleways that are in use (and they tend to be equivalent so it is really more a matter of taste). As the Vespucci presets were originally derived from JOSM, as a tendency they tend to follow what is used there, which explains the current values. See https://github.com/simonpoole/beautified-JOSM-preset for the preset repo.

Now contrary to JOSM and more like iD, you can actually have country/region specific variants of presets in Vespucci, so if there is a community consensus that you would like to map something differently, please feel free to create a PR with a modified preset limited to Sweden.

Simon

Det är definitivt kompatibel med varandra och man kan använda dom utan problem.

Man måste alltid kommer ihåg att det finns flera “mappingstilar” och många olika kartor som generas av Openstreetmap data.

Kartan på Openstreetmap.org är bara en möjlighet - och det finns många som tycker just att framställning av cykelinfrastruktur är lite suboptimal på openstreetmap.org - men redan där kan du byta mot en för cykel optimerad vy eller Du använder direkt en specialkartan som hikeandbike map.

Och det där med “footway” och “cykelway” är mera eller mindre historiskt ballast. I grunden handlar det ju rent fysiskt om en Path som bara är avsett för en visst trafikslag. Nu brukar vi sätter en till tag för trafikmedel “foto=designad” för att markera att det än en footway. Och då vi kan göra det med flera trafikslag kan vi lättare håller ordning på kombinerade väger.

Och det är precis det vad Vespucci gör. Så inget som du behöver funderar över. Det är mera den kartan som beter sig märkligt.

Just därför är Highway=Path och foto=designad samt bicykel=yes (tillåten) eller bicykel=designad (avsett för) den mycket modernare taggingschema.

Det är mycket lättare att utvärderar det och det finns många kartor med en väldigt lyckad kartbild när mappingen skedde med så kallade access taggar istället för vägklasser.

Jag själv använder numera :

bicycle=designated
foot=designated
highway=path
segregated=no
surface=asphalt (eller något annat)

Som regel sätter jag alltid segregated=no, då åtminstone i min kommun, det finns nästan ingen väg enbart för cykling. Anledningen är också om som ‘segregated’ inte anges kommer JOSM att ge varningar/gulmarkera på alla dessa, vilket “klottrar” ned bilden.

Visst är det så att ovanstående schema kan bli fel i vissa fall, men jag bedömer att det inträffar mer sällan än att använda andra typer av schemor. Och sedan kan ju var och en som vet att något är fel, rätta till det!

Segregated=yes betyder väl att det finns en linje mellan cykel- och fotgängardelen, och att skylten visar fotgängare och cyklar bredvid varandra (skylt D7). Segregated=no skyltat med D6.

“Designated” brukar jag använda om det är skyltat med nån sorts påbudsmärke (blå rund skylt). Om det bara är tillåtet i allmänhet brukar jag använda foot/bicycle=yes. Gångvägar bland hus brukar jag mappa som footway med bicycle=yes.

Men det verkar finnas olika accepterade varianter. Jag brukar inte ändra något om det ser vettigt ut, även om det inte är precis som jag skulle ha mappat det.

Ja, segregated betyder att trafik är uppdelad. Skylt D7 och i verkligheten ett heldraget streck målat på GC-vägen som skiljer trafiken åt.

Ju mer jag tittar på hur detta är gjort i osm, och ju mer jag läser om detta, desto oklarare blir det för mig, vad som är “rätt”.

I mitt arbete med uppdateringar av vägar från NVDB, blir GCM-vägar klassade default som “highway=cyleway” + “foot=yes”. Det tycker jag i allmänhet täcker in precis det man i verkligheten avser med “cykelvägar”. Genom att sätta “foot=yes” i stället för “foot=designated”, behöver man inte heller sätta värde på segregated. Tilläggas bör också att “foot=yes” fungerar i ruttdragning i app för gångtrafik. Om det gäller alla app:ar vet jag naturligtvis inte.

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit något annat, men ovanstående schema är det jag följer nu. Om GCM-vägar sedan tidigare är satta som “highway=path” + övriga taggar, låter jag det vara utan ändringar (om det fungerar utan fel).

(Av den diskussion som har varit, blir man inte heller så mycket klokare, utan man bestämmer själv hur man vill göra. Vilket gäller det mesta man gör i osm, så länge man inte bryter mot det få övergripande generella regler som gäller för osm.)