Open data Zwolle

Dag allen,

Mijn naam is Floris Nijhuis ik ben nu een tijdje actief op Openstreetmap maar niet op het forum. Nu kwam ik tot de ontdekking dat de gemeente Zwolle een open data portaal (link) heeft met voor OSM interessante gegevens. Zo is er een dataset met alle bomen (Ruim 70.000!) ook zijn er datasets met allerlei voorzingen bijvoorbeeld: geldautomaten, apotheken en brievenbussen. Nou was ik benieuwd of het mogelijk is om bepaalde dingen te importeren. De vraag is dan wel of dat gezien de licentie kan en hoe de datasets zich verhouden tot de bestaande data. Ik heb zelf geen ervaring met het importeren of het gebruiken van open data dus ik ben benieuwd.

Met vriendelijke groet,

Floris Nijhuis

Welkom op het forum Floris. Goed dat je het hier meld.
Over de licentie lees ik wel iets waarvan ik vermoed dat het niet OSM compatible is maar ik ben geen licentie expert. Hopelijk kan een andere daar meer over zeggen. In de PDF waar naar verwezen wordt lees ik dit "

De gemeente Zwolle stelt data ter beschikking op basis van zogenaamde Creative Commons-licenties
.
“Met een keuze uit zes (gratis) beschikbare standaardlicenties bepaalt de auteursrechthebbende in welke mate zijn of haar werk verder verspreid mag worden, en onder welke voorwaarden dit mag.

Voor de data van de Gemeente Zwolle is gekozen voor de licentie CC BY-SA

Ik vermoed dat een deel van de data straks via de BGT wel als compatible data beschikbaar komt. Zie daarvoor ook dit draadje. Ik heb niet gekeken naar de verschillen in (detail van) de BGT data en de door Zwolle beschikbaar gestelde data.

Floris, zoals PeeWee32 al aangaf; zeer goed dat je contact opneemt met de community.

De overheid heeft wetgeving gemaakt omtrent het vrijgeven van data (door overheden)

De BAG data is hier een voorbeeld van, deze data is begin 2014 volgens nauwe afspraken binnen OSM geïmporteerd.
We zijn blij met de melding die je op het forum maakt, en niet maarzo begint te importeren.

Op Op 1 januari 2016 is de Wet BGT in werking getreden. De BGT moet dan landsdekkend gereed zijn: alle bronhouders moeten hun informatie aangeleverd hebben. (In PDOK is de voortgang te volgen, via Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Toon BGT vulling.)

Imiddels hebben we inmiddels één voorbeeld gezien. Hetgeen de community vrij laat is opgevallen, waardoor de database door imports vrij snel vervuild raakte.
Gelukkig is er middels contact met de persoon een oplossing gevonden.

Aangezien Nederland rond de 390 gemeenten heeft, en iedere gemeente dezelfde Nederlandse wetten, hoopt de community dat niet iedereen maar zo gaat importeren.
19 september 2015 is er een bijeenkomst geweest bij Rijkswaterstaat om te kijken of er mogelijkheid is tot samenwerking.
Hierbij waren diverse bronhouders aanwezig.

Dag Allen,

Ten eerste bedankt voor de snelle reacties en de info. Nu zei Commodoortje dat per 1 januari 2016 de BGT volledig gevuld moet zijn echter zie ik in talloze gemeente waar dit niet het geval is, klopt dit?
Ten slotte hen ik nog een vraag: Tussen de open data zit bijna bij iedere gemeente een dataset met strooiroutes bij (verwacht) winterweer. Dus ik vroeg me af zou dat ook in OSM kunnen worden opgenomen. Tot mijn verassing bestaat hiervoor een tag (link) maar deze wordt in Nederland niet gebruikt, zou het wat zijn om eens te kijken of we ook strooiroutes in Nederland kunnen gaan taggen?

Floris, de tag snowplowing betekent imho toch wel ‘iets’ anders dan gladheidsbestrijding in Nederland. Hier gaat het meer of wegen die in de winter standaard dichtsneeuwen, bijvoorbeeld paswegen of in de poolstreken door het wegploegen van de sneeuw opengehouden worden.

Ik denk niet dat de informatie over gladheidsbestrijding (zeker met de huidige winters) zo relevant is en zeker voor routeerders.

Ik meen dat de fietsersbond in zijn routeplanner iets doet met gladheidsbestrijding, maar of het echt nut heeft?

Iig zal een andere name dan snowplowing gehanteerd dienen te worden want in Nederland zijn als regel alle wegen in de winter normaal toegankelijk.

Maar ik kan het mis hebben…

Aan strooiroutes zou ik maar niet beginnen. Dat wordt een rampenscenario.
In de herfst van 2014 en de winter 2014/2015 heb ik voor de fietsersbond meegeholpen de strooiroutes in te voeren in de routeplanner.
Het is per gemeente weer verschillend.
Er zijn gemeentes met mooie interactieve kaarten, gemeentes, die in het geheel geen strooiroutes publiceren op de website, gemeentes die een alfabetische stratenlijst publiceren en zie daar maar eens strooiroutes uit te destilleren, gemeentes, die de strooiinstructies voor de ploegen op de site zetten, ook heel leuk, gemeentes met pdf’jes in allerlei schalen, gemeentes, die melden dat ze de hoofdroutes strooien, zonder te vermelden wat die zijn. Kortom het is een enorme verscheidenheid en het kost je gigantische hoofdbrekens om het goed te krijgen. Verder heb je te maken met wat genoemd wordt preventief en curatief strooien. Ook zie je vaak dat aangegeven wordt dat bepaalde wegen/straten gestrooid worden als er tijd voor is.
Bezint eer ge begint, zou ik zeggen.

@Florisnijhuis Martin hielp je al een steek op weg en de bijdrage van Dick is ook aardig. Nu de kant van de strooier / wegbeheerder, de routes kunnen of beter veranderen ieder jaar onder de vlag van de politiek. Strooien is duur en als er in de meerjaren begroting niet aan fondsverwerving wordt gedaan, ontstaat er in strenge winters, I hope so, een tekort aan Euros of aan zout. Er worden dus wel rondgaande routeschema’s gemaakt maar of die gehaald worden is afhankelijk van het weer. Je kunt ze invoeren maar ik zou het bij de waarschuwings borden, “geen strooiroute” houden. De rest komt neer op aangepast rijgedrag dat dat zelfs na waarschuwingen voor ijsregen in het Noorden niet helpt bleek vandaag.
Een voordeel van strooiroutes op fietspaden is het verdwijnen van de hindernissen (paaltjes)

Mappa Mercia (OSM group voor British Midlands) doet iets rond strooiroutes, zie http://www.mappa-mercia.org/portfolio/gritting-map
Het is duidelijk dat het hier om een kaartje gaat dat gemaakt is met umap. Ik weet niet of alle informatie in OSM zit of een er een deeltje in een andere databank zit. Geïnteresserden kunnen zeker contact opnemen met Mappa Mercia.

Die wegen in Britsh-Midlands zijn getagd met maintenance=gritting. In Nederland zou maintenance=salting vaker van toepassing zijn (zie http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:maintenance)).
Maar ook ik vraag me af in hoeverre het haalbaar is om deze data te importeren en onderhouden. Hiermee vergeleken is lijkt het onderhouden van de BAG gegevens in OSM een peuleschil. En ik weet uit ervaring dat dat echt niet het geval is.

Dag Floris,

Om je vraag over de BGT-vulling te beantwoorden: 1 januari 2016 was de oorspronkelijke streefdatum, maar zoals je kunt zien, is dit niet gehaald. De huidige verwachting is dat in de loop van dit jaar het overgrote deel van de gemeenten en andere bronhouders (provincies, waterschappen, Defensie, EZ, Prorail, Rijkswaterstaat) erin zullen komen.

Hier is meer informatie te vinden over de vulling in de BGT: http://www.gismagazine.nl/tussenstand-bgt-transitie-november-2015/ (stand 30 nov). Op Pleio is de meest recente informatie te vinden: https://bgtweb.pleio.nl/. Ik zal de BGT-thread aanvullen met deze en met andere relevante informatie. (Iemand anders mag het ook doen, maar het staat bij mij op de planning, serieus :wink: )

Wat de licentie betreft: CC-BY-SA is niet compatible. Dit komt voornamelijk vanwege de Share Alike-clause. OSM gebruikt de Open Database License (ODbL), dus een andere licentie, dus niet compatible. Een licentie als CC-0 (dus het publieke domein) is sowieso wel compatible. Van een licentie als CC-BY is het de vraag of die compatible is. De BY slaat op de attribution, dus het vermoelden van de licentiehouder. Het is de vraag waarop dit in OSM geregeld is voor de licentiehouder voldoende is.

In het geval licenties niet compatible zijn (waaronder ook CC met ND-clause) of er twijfels zijn (bijv. CC-BY) is het natuurlijk altijd mogelijk om contact op te nemen met de eigenaar van de data. Dus, zoals je ziet is “open data” niet per definitie altijd open, maar zijn er verschillende gradaties van openheid.

Bedankt voor alle reacties dit maakt het al een stuk duidelijker.