Onverplichte vignets?

Niets. Je kan volgens mij de tag gewoon zo gebruiken nu. Ik lees daar in deze thread wel voldoende draagvlak ervoor. Het is beter dan een note, en voorkomt ook dat iemand er fee=yes op zet omdat dat er het dichtste bij in de buurt komt.

Meerdere routebouwers hebben op een website de mogelijkheid om een donatie te doen via een donatieknop, QR code en noem maar op.
Gieten/Gasselte bijvoorbeeld: https://www.mtbroutes.nl/drenthe/gieten-gasselte

Een aantal vragen schiet mij zo te binnen:
-Hebben we het hier alleen over vrijwillige vignetten, zoals dit topic begon, of over alle vrijwillige bijdragen?
-Wanneer plaatsen we het wel en wanneer niet? Met andere woorden, alleen als er zichtbaar in het veld om verzocht wordt, of als het ook diep op een website verstopt staat, zoals bij de Bushbikers: https://www.bushbikers.nl/index.php?page=19&sid=1
-Plaatsen we ook een link naar de pagina waar je een betaling kunt doen?
-Waar plaatsen we de fee=donation? Op de route relatie? Of op elk pad?
-Beperkt dit zich alleen tot MTB routes, of bijvoorbeeld ook tot wandelroutes van Natuurmonumenten?

Vraag je mij om mijn mening, dan zeg ik begin er maar niet aan. Het voegt weinig toe en de eerste club die je geen donatie mag geven omdat je (gratis) gebruik mag maken van hun faciliteiten moet nog opgericht worden.

Hm, dan hoeven we geen huizen en huisnummers meer te mappen ook. Die zie je toch wel als je ter plaatse komt? Wat een on-argument.

“fee=forbidden” zie ik inderdaad nog niet zo gauw voorkomen :wink: Maar als er een bordje hangt “overweeg aub een donatie” dan houdt dat toch wel een zekere morele druk in, en er is geen enkele reden om die niet te mappen. Net zoals het schaaltje van de persoon die de toiletten proper houdt. Wat mensen dan doen met die morele druk is hun eigen zaak.

Er worden veel zaken gemapt die volgens mij overbodig zijn, en dus een totale verkwisting van informatica-infrastructuur. Maar keer op keer heb ik vernomen - ook vanwege de DWG - dat alles toegelaten is dat niet expliciet verboden is.

Tsja, als je slechts een deel van de tekst citeert en daarmee uit zijn verband rukt dan rest mij weinig anders deze discussie te staken.

En hoe kom je aan die informatie? Misschien haal je al je informatie wel van OpenMTBmap.org waar per route duidelijk staat aangegeven of het een betaalde of niet-betaalde route is of dat een donatie gewenst is. En wil je die donatie met vignet wel vooraf regelen. Zonder had je niet geweten dat je moest betalen dus ook niet hoe je kon betalen…

Het is mij anders wel een aantal keer voorgekomen dat ik ergens wilde doneren of fooi geven maar dat de vrijwilligers aangaven dat dat toch écht niet de bedoeling was.
(Of erger: dat je in België een fooi wil geven in een restaurant maar je dat niet kan pinnen wegens de “witte kassa” en je dus je maaltijd moet pinnen en de fooi er cash bij moet doen).

En omgekeerd. Ik ben vrijwilliger op een veerpont, ivm Corona (we willen geen contant geld in de hand hebben of wisselgeld hoeven geven) is de overtocht van €0,50 pp naar een vrijwillige donatie gegaan, en de opbrengsten zijn verveelvoudigd.

www.mtbroutes.nl

Off-topic: dat is inderdaad vaste gewoonte. Een fooi is nu eenmaal zwart geld, en al wat men met een bankkaart doet is wit geld, dat gaat dus niet samen. Ik ga graag eens uit eten - en het kan ook terug, eindelijk, hehe - en spaar de stukken van 1 en 2 euro op voor dit doel.

@Martin: sorry hoor, het was echt niet de bedoeling u op de kast te jagen. Weliswaar is het me nog altijd niet duidelijk wat de boodschap dan wel was.

Je jaagt me niet op de kast hoor :slight_smile:

Mijn punt was, en is, soms de indruk gewekt wordt dat OSM het enige dataportal is voor alle gebruikers: wandelaars, fietsers, ATB’ers, lantaarpaalmonteurs, brandweermannen en dit te vuur en te zwaard verdedigen.

Dan permitteer ik mij een relativerende opmerking te maken dat ikzelf de waarde van de vrijwillige bijdrage aan een MTB-route te taggen niet zo groot is. Je kunt het immers taggen - het gegeven dat OSM publiek is en iedereen mag en kan mappen tenzij het niet waar is - is een zeer groot goed van OSM! Maar ik vind wel dat iedere mapper zichzelf enige reflectie kan geven door de vraag te stellen wat het nut, behalve zelfbevrediging, voor anderen is van die tagging. Als er geen handige dataconsumers zijn die die dat kunnen weergeven is het nu sowieso gering, maar wat niet is kan natuurlijk komen.

Terugkerend op het taggen van een al dan niet vrijwillige toegang aan een MTB-parcours: ik verzeker je dat mountainbikers die eens een ander parcours dan een rondje rondom het huis willen rijden en een officiële route, genoeg portals, waaronder vrienden, maar ook de link die ik eerder gaf, kunnen vinden om zich thuis te informeren of een route betalingsplichtig is of niet.
Of het taggen van een vrijwillige bijdrage aan de routerelatie in OSM veel meer meerwaarde heeft waag ik te betwijfelen.
En dat is het enige dat ik relativeerde.

Maar ik kan het mis hebben…:slight_smile:

Ah, ok, dankje, dat is stevig verhelderend, en ik ga een heel eind met u mee. Zelfrelativering is inderdaad cruciaal - pas schreef ik nog ergens op een talkpage van de EN-wiki (vrij vertaald) “gaan we vensterbanken mappen? gaan we de bloempotten op de vensterbanken mappen? gaan we de soorten bloemen mappen in de bloempotten op de vensterbanken?”.
Maar ik ben niet met u akkoord dat we niet hoeven te mappen welke (terrein)(fiets)routes er zijn, en hoe ze gesignaleerd zijn, en in welke mate ze te betalen zijn. Natuurlijk zijn er daarvoor nog wel andere bronnen, maar dat geldt toch voor alles wat we op OSM mappen? Jachthavens, autostrades, kerken, supermarkten, speeltuinen, ze zijn allemaal te vinden op gespecialiseerde websites. Dat is toch geen reden om ze niet te mappen in OSM? Tot op een niveau van detaillering dat we zinnig en verantwoord vinden?
Hartelijk!