Ontbrekende wegen toevoegen

In het voorbeeld van Famlam over verdrijvingsvlakken is dit dus fout. Alleen als er daadwerkelijk een rijbaanscheiding is (geen verf) dan kunnen deze verbindingswegen worden ingetekend.

Het “foute” Famlam voorbeeld komt best vaak terug in de challanges die ik krijg (3 uit 4 tot nu toe).
De bestaande weg klopt dan ook nog netjes met bijvoorbeeld een:

turn:lanes=through|through|right

Die “right” is dan aangegeven als de missing major road.

Misschien is dit in de TomTom check te automatiseren?

Ja dat kan, het is een kwestie van wegen die hoger in de hiërarchie zitten en meer rijbanen hebben breder te maken in het algoritme. Alleen wenst TomTom niets te delen over hoe zij hun analyse uitvoeren, dus blijft het voor ons gissen waarom hun systeem zoveel foute positieven oppikt. Wij zijn voor TomTom slechts een resource die aangesproken kan worden, geen gelijkwaardige partner.

Wat TomTom ongeveer doet is de GPS-traces die zij verzamelen van TomTom-gebruikers (daar ga je mee akkoord als je hun navigatiesoftware gebruikt) platslaan (een soort van heatmap krijg je dan), en dit vergelijken met de wegen in OSM. Waar deze traces niet binnen OSM-wegen vallen, heb je mogelijk een missende weg.

Om dit te doen maken ze van elke weg in OSM een vlak door deze weg een bepaalde breedte te geven. Wat TomTom’s algoritme hier waarschijnlijk fout doet, is dat ze een weg met lanes=5 en highway=primary te smal maken, waardoor er traces van gebruikers buiten vallen als ze op de meest linkse of rechtse rijbaan voorsorteren.

Dus wat TomTom moet doen:

 • Wegbreedte berekenen op basis van lanes=* en hiërarchie (een rijbaan van een highway=primary is gemiddeld iets breder dan die van een highway=residential)

 • Rekening houden met placement=*; een OSM-weg licht niet altijd exact in het midden van de wegoppervlakte.

Bedankt iedereen voor de bijkomende input! We stellen jullie feedback op prijs. Ik neem dit op met mijn team en kom weer bij jullie terug. Prettig weekend!

Hallo iedereen

Nogmaals bedankt om de tijd te nemen om de challenges grondig te bekijken.

We zijn van mening dat het toch nuttig is om de besproken gevallen toe te voegen, dit om de weginformatie te vervolledigen en een betere navigatie-ervaring mogelijk te maken. Hier zijn nog een aantal voorbeelden van wegen die op dit moment niet in OSM zitten, maar toch waardevolle toevoegingen zouden zijn, met een verklaring waarom:

 1. https://www.openstreetmap.org/node/45061226

Op dit kruispunt zou het toevoegen van de ontbrekende weg (aangeduid in het rood) duidelijk aangeven dat er een afzonderlijk deel van de weg is dat bestuurders kunnen gebruiken om rechtsaf te slaan.
Bovendien zitten de wegen aangeduid in het groen wel al in OSM. Dat de rode weg niet toegevoegd is, lijkt inconsistent.

 1. https://www.openstreetmap.org/way/478306468

Als de weg in dit voorbeeld niet aanwezig is, is er geen duidelijk onderscheid tussen de wegdelen op deze plek, en is het niet mogelijk om aan te geven hoe men linksaf kan slaan op dit kruispunt (zie https://www.mapillary.com/app/?lat=51.650091991396&lng=5.3065623497774&z=17&menu=false&pKey=562662758046596&focus=photo&x=0.5057383096959572&y=0.5576076247448365&zoom=0).

Wat is jullie mening over deze situaties en de manier waarop ze in kaart gebracht kunnen worden?

Volgende week begint ons team aan deze challenges te werken. We willen jullie nogmaals verzekeren dat onze editors uiterst secuur te werk gaan wanneer zij aan de kaart werken, en dat ze reageren op alle changeset comments. Voor we starten, zorgen we ervoor dat we de gevallen analyseren die jullie markeerden als “Not an issue”. Dergelijke situaties zullen we niet behandelen tot we het met jullie eens zijn over de juiste manier om deze in kaart te brengen.

Marjan

Dag Marjan,

 1. Moet in principe via de *:lanes tags aangegeven worden, want er is geen fysieke barrière. De meeste navigatiesoftware ondersteunt dergelijke zaken en zal ruim op tijd doorgeven dat je af moet slaan. Inderdaad heeft een vorige mapper dit niet consequent gedaan; een ander zou dit kunnen terugdraaien.
 2. Afslagbeperkingen (waar je denk ik op doelt) zitten in relaties. Als die ontbreekt dient de relatie toegevoegd te worden, niet extra “spookwegen” die niet echt bestaan als fysiek gescheiden wegen.

Er zijn altijd uitzonderingen en speciale gevallen, maar ik stel voor dat TomTom vooral zich aan de geldende richtlijnen van dit internationale project houdt

Edit: betreffende #2 ontbrak de genoemde relatie; toegevoegd in https://www.openstreetmap.org/changeset/116665013

Dat is inderdaad inconsistent. Maar niet zoals jij denkt, de groene weg is namelijk onterecht toegevoegd.

Zie: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing_Standards_and_Conventions#Divided_highways

“A divided highway (also separated highway) is any highway where traffic flows are physically separated by a barrier (e.g., grass, concrete, steel), which prevents movements between said flows.”

Verdrijvingsvlakken en doorgetrokken witte strepen zijn geen fysieke barrières.
En ja, er zijn genoeg wegen “foutief” getagd als aparte weg (en ik heb me er in het verleden ook schuldig aan gemaakt) maar dat wil niet zeggen dat we daarom de OSM regels naast ons neer moeten leggen.

In het verlengde van de discussie vraag ik mij het volgende af.
Om per rijbaan de bestemming in beeld te krijgen is het fijn om deze in Openstreetmap vastgelegd te hebben.

In deze wijzigingenset heb ik n.a.v. een Maproulette-uitdaging een mij bekende kruising (deels) opgepakt. Gewoon om een voorbeeld te hebben.

Ziehier
https://www.openstreetmap.org/changeset/116669932

En hier het betreffende wegdeel:
https://www.openstreetmap.org/way/6584932

Het is een klein stukje Middelweg met in totaal 3 rijbanen. Het is ingetekend als zijnde 1 lijn. Standaard ziet Openstreetmap dit als twee richtingen.

De grondrichting van de lijn is van de A.C. de Graafweg af. Om aan te geven dat in de richting van de A.C. de Graafweg twee rijbanen aanwezig zijn heb ik het volgende ingegeven:

lanes:backward = 2
lanes:forward = 1

De linker “backward” rijbaan gaat o.a. rechtsaf richting Alkmaar; de rechter “backward” rijbaan gaat rechtdoor richting Opmeer en rechtsaf richting Wognum, Hoorn enz.

De “forward” rijbaan gaat richting Hoogwoud.

destination:lanes:backward = N241;Wijzend;Hoogwoud;Alkmaar;Schagen|Opmeer;N241;De Veken:Wognum;Hoorn
destination:lanes:forward = Hoogwoud|Aartswoud

De “backward” rijbanen gaan dus resp. rechtsaf en rechtdoor/linksaf
turn:lanes:backward = right|through;left

Wellicht ten overvloede: ik heb in dit geval bewust de “forward”-rijbaan ook informatie meegegeven, die normaliter natuurlijk op de afrit van A.C. de Graafweg gehangen zou worden. Ik heb dit nu voor de (over)volledigheid gedaan.

Je ziet al: dit is een hele parelketting aan sleutels. Als ik ze ook nog kleuren en symbolen wil geven, lijkt het me dat ik dat met deze sleutel moet aangeven:
destination:lanes:backward:colour
destination:lanes:backward:symbol

Ik heb hierover twee vragen:

 1. Is dit correct uitgevoerd?
 2. Is het qua foutgevoeligheid niet beter dat dat laatste stukje als twee gescheiden wegen wordt ingetekend?
  In dat geval vermijd je het extra sleuteldeel: forward en worden de sleutels dus ietwat vereenvoudigd.

@Lachgast, iets off-topic, maar desalniettemin:

 1. De | in destination:lanes:forward moet een ; zijn. De | is de rijbaanscheiding, de ; betekent zoiets als “en”, en het is maar 1 rijbaan, dus dat kan niet samen.
 2. op de luchtfoto’s zie ik duidelijk dat er gras tussen voor- en achteruitgaande banen zit, dus hier zou ik zeker steunen om er twee gescheiden banen van te maken (als het er een beetje uitziet :wink: ). Ik denk dat deze aan elkaar gehouden zijn omdat navigatie anders (bij rechtdoorgaand verkeer) zou zeggen “ga linksaf en na 10 meter rechtsaf” o.i.d. (Edit: dit klopt niet, daarom doorgehaald)

(En voor Marjan, we taggen destination alleen als er daadwerkelijk borden/markeringen zijn die dat aangeven :wink: )

Misschien handig om met luchtfoto’s een voorbeeld te pakken:

Huidige situatie in OSM:

Een kruispunt met twee rijbanen linksonder die rechtsaf gaan, met daarbij een behoorlijke afwijking ten opzichte van de ingetekende wegen.

Er wordt nu gesteld dat alleen als in die driehoek toevallig een opstaande rand is aangelegd of een stukje gras groeit dat dan die bocht ingetekend moet worden. Is het hier per definitie onwenselijk om deze ook naar wens in te tekenen als er geen barrière in die driehoek zit? In deze situatie voelt die regel namelijk wel iets arbitrair aan.

Daar gaat het met name om doorgaande rijbanen die al of niet gescheiden zijn. Dus een doorsnee Nederlandse snelweg teken je altijd als twee ways in vanwege de barrière. Bij een weg veel lager in de hiërarchie doe je dat doorgaans niet, omdat je er (onder andere) ook mag keren, wat je onmogelijk maakt met meerdere ways. Bij een kruispunt als deze is keren op de ways niet aan de orde (een U-bocht kan vaak wel natuurlijk).

Uitgangspunt is uiteraard dat de ingetekende weg de lanes en turn:lanes wel goed tagt:

Zoals gezegd, er zijn altijd uitzonderingen en grensgevallen (overrijdbare randen bijvoorbeeld) maar het uitgangspunt (ook van TomTom dus) moet natuurlijk de gangbare regels zijn.
(Vergeet de afslagbeperking niet als je het zo tekent)

Ik krijg op de wiki en gezien vanuit gebruik op de kaart zelf het idee dat hier nog wel het een en ander mist qua documentatie.

Uiteraard. Ik heb het hier enkel even voor de afbeelding gedaan. Wel een goed punt, want een kruispunt zo intekenen is complexer in aanleg (qua onderhoud valt het mee omdat er doorgaans niet veel wijzigt voor langere periodes).

Als er wel een fysieke scheiding is, doen we normaal alsof het puntstuk het begin van de fysieke scheiding is. Dus het heeft wel iets ironisch om bij een “los” puntstuk geen aparte ways te tekenen.

Hetzelfde geldt overigens voor de linksafbewegingen op kruispunten.

Als de mapper er de tijd voor heeft, ben ik er op zich wel voor om de kruispunten zo uitgebreid/“geëxplodeerd” te tekenen. Voor verkeerssimulatiemodellen is het bijvoorbeeld wel zo handig als linksafbewegingen vanuit tegenovergestelde rijrichtingen elkaar op de kaart niet kruisen als ze in werkelijkheid ook niet kruisen. Maar het is wel goed om dan ergens duidelijk op de wiki te vermelden dat we een puntstuk bij voorkeur ook als rijbaanscheiding mappen (desnoods alleen het Nederlandse deel van de wiki).

Ik denk met name een duidelijke documentatie van waar je op moet letten (gebruik van de _link types bijvoorbeeld), en een visie op hoe je de splitsing goed intekent (rekening houdend met placement=*, etc.). Ik denk dat dit wel op een generiek deel van de wiki kan, want wereldwijd worden kruispunten al met verschillende detailniveaus ingetekend. Een goede documentatie legt uit dat je als mapper uit verschillende detailniveaus kan kiezen, maar dat de complexiteit dan ook toeneemt.

Als er een meerderheidsstem voor is, ben ik zeker niet per se tegen, maar wellicht moeten we dat in een los topic bespreken (of zou dit zelfs via proposals moeten?), en niet gemixt met wat TomTom doet, want ik weet niet of iedereen hier een dergelijk proposal volgt. En tot die tijd moet TomTom gewoon de norm volgen.

In ieder geval moet de grens inderdaad heel goed vastliggen wat wel en niet los “moet”. Als ik het doortrek naar elke doorgetrokken streep, zouden we namelijk ook losse rijbanen met doorgetrokken strepen moeten intekenen, maar dan zouden over elke doorgetrokken streep ook steeds “spookpaden” voor brandweer e.d. moeten zijn omdat die er wel overheen kunnen om bijvoorbeeld af te slaan.

Eens met Famlam, zeker gezien de discussie die ook loopt bij Turborotondes, waar precies de tegenovergestelde discussie plaatsvind: Wel een fysieke rijbaanscheiding, maar de wens om taggen als 1 weg.

Ook dat is lastig, want dan moeten wij als mappers in gaan schatten waar zij dit ook daadwerkelijk kunnen doen. Je bent ook nooit volledig, want een beetje brandweerwagen kan immers prima over een middenberm zonder vangrail of over zo’n overrijdbare rand een u-bocht maken als het moet (vaak beter dan over een doorgetrokken streep!), maar die kunnen we ook niet intekenen als spookpaden, terwijl keren op een kort stukje weg met een doorgetrokken streep wellicht niet eens kan omdat de bocht te krap wordt. Ik denk dat een navigatiesysteem dat soort technieken nooit goed kan aangeven, en het ook niet moet proberen; zulke noodverrichtingen zullen altijd ter plekke door de bestuurder ingeschat moeten worden.

In principe is er nu geen regel die dit intekenen verbiedt (wel de richtlijn die los intekenen bij een barrière aanraadt). Op een groot parkeerterrein tekenen we immers ook alle lanen in terwijl er soms geen enkele fysieke barrière staat (enkel geverfde strepen en geparkeerde auto’s die daar meestal grofweg tussen staan). Er zijn ook geen andere tags voor nodig dan wat al bestaat, dus een proposal lijkt me niet nodig. Wat wij als gemeenschap denk ik het beste kunnen doen is goed documenteren hoe je het zou moeten doen als je het echt wil, en aanraden waar het toegevoegde waarde kan hebben en waar niet (een kilometers lange provinciale weg met een doorgetrokken streep waarbij de rijbanen exact parallel aan elkaar lopen moet immers niet als twee losse ways ingetekend te worden). Zo kunnen we mappers helpen pragmatische keuzes te maken. Dit lijkt me inderdaad iets om in een apart topic eens uit te werken.

Daar zijn ook behoorlijk wat mappers die juist de rijbanen los intekenen.

Richtlijn? Nee, er staat heel duidelijk: “*Divided highways **should *be drawn as separate ways.” en onder “divided” wordt verstaan “physically separated”.

Maar waar het echt om gaat, wat voegt het toe en hoeveel effort wil je er in stoppen? ga je op het kruispunt voor link afslaand verkeer ook een aparte highway intekenen?

Dat is een richtlijn in de zin dat daar niet altijd aan voldaan kan worden wanneer beeldmateriaal niet afdoende beschikbaar is. In Nederland is dat niet het geval natuurlijk.

Ik interpreteer het wel zoals Geim, een richtlijn zoals hoe het zou moeten zijn. Dus niet als een “laatste back-up optie” bij gebrek aan foto’s ofzo, maar juist een beste situatie.