Onjuiste snelheidslimiet in woonwijk door verkeerde highway tags?

Voor deze opmerking waarin melding wordt gemaakt (in het Turks) van een onjuiste snelheidslimiet, ben ik gaan kijken hoe de straten ter plekke zijn getagd.

Hier is het stuk waar het om gaat:

  1. De Grotestraat heeft highway=tertiary met maxspeed=30
  2. De Admiraalsweg heeft highway=residential, ook met maxspeed=30
  3. Op de Rubenslaan (en alle andere straten in die wijk) staat highway=unclassified zonder maxspeed

We hebben in dit topic al eerder gesproken over het feit dat in Nederland in veel plaatsen woonstraten als unclassified staan getagd waar je residential of living_street zou verwachten. Zo ook dus hier in Drunen.
Dan mijn vraag:
Is de tagging highway=unclassified voor deze straten de aanleiding dat er klaarblijkelijk een melding komt (zoals in de aangehaalde opmerking), of is het ontbreken van maxspeed=* de oorzaak van die melding. Of is er nog een andere reden?

De melding is gemaakt via Navmii. Ik neem aan dat deze applicatie ingebouwde defaults heeft voor verschillende wegtypes, en in dit geval de aanname doet dat maxspeed > 30 is en dat op het scherm zet, waarna de gebruiker denkt “maar dit is een woonwijk, dat klopt niet”. Expliciete maxspeed-tagging is altijd beter, omdat de default-regels zo sterk uiteen lopen in de verschillende landen. Totdat we een erkend systeem hebben van default-waarden, en dat haalt het elke keer net niet.

Daarnaast moet de weg natuurlijk wel goed getagd worden. Als ik die kaart zo zie is de Rubenslaan duidelijk in een woonwijk zonder doorgaande functie, dus highway=residential zou op zijn plaats zijn. Met maxspeed=30 natuurlijk.