'Oneway' op rotondes / spontaan stoppen van de afslagaanwijzingen

Ik probeer uit te zoeken waarom op sommige Edge toestellen de koersbegeleiding (TBT / CTG) er gedurende de fietsrit mee stopt. Bij het inladen van de koers worden eerst de CTG-overlay (de dikke witte pijlen) en de tekst-tabel met afslafaanwijzingen berekend. Dit verloopt zonder zichtbare hic-ups door tot 100%. Klaar om te gaan fietsen.

Wat er onderweg gebeurt is dat de dikke witte pijlen op zeker punt niet meer verschijnen en de laatste (tekst) afslagaanwijzing boven in het scherm blijft staan. Bij een koers gebeurde dit precies bij een rotonde en ik heb nagekeken of er ter plaatse mogelijk iets mis was met de tagging. Op die specifieke rotonde (zie: https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.31292&mlon=5.34329#map=19/51.31292/5.34329&layers=N ) niet iets gevonden dat de alarmbellen doet rinkelen. Er stonden overigens op twee van de verbindingspootjes van de hoofdweg geen oneway tags. Dit heb ik gecorrigeerd en neem aan dat dit voor het routeren voor fietsers via de fietspaden geen invloed heeft. Maar wie weet voor het (verborgen) interne gebeuren van de afslagbegeleiding misschien toch wel (bugje?)?

Vervolgens een aantal rotondes in de buurt eens nader bekeken. Wat mij opviel:

  1. op de rotonde (rijweg) staat junction=roundabout en soms ook oneway=yes. Mijn veronderstelling is dat deze oneway overbodig is, maar ook geen kwaad doet. Correct?
  2. de rotonde heeft een volledig rondgaand vrijliggend fietspad en dit getagd met junction=roundabout (zonder oneway=yes). M.i. correct getagd omdat je uitsluitend tegen de klok in de rotonde mag ronden.
  3. ook een rotonde gezien met identiek volledig rondlopend en vrijliggend fietspad, echter zonder junction=roundabout, maar op alle segmenten een oneway=yes. Dit lijkt correct getagd, maar is er een reden om liever ook voor het fietspad junction=roundabout te gebruiken? Dit laatste zou ik doen als het fietspad geheel gelijkvormig met de rotonde meeloopt (meestal cirkelvormig).
  4. ik kwam ook een rotonde tegen met een rondlopend eenrichting fietspad, echter geheel niet de cirkel van de rotonde volgend, maar verder eraf liggend en met allerlei extra bochtjes. Het fietspad was echter getagd met junction=roundabout. In deze situatie zou het juist mijn voorkeur zijn om oneway=yes te zetten op alle segementen en niet junction=roundabout. Maar of het expliciet fout is zoals het nu getagd is als roundabout, betwijfel ik.

Kortom, misschien wel schookheidsfoutjes, maar geen directe handvaten voor een verklaring voor het uitvallen van de afslagaanwijzingen.
Maar wel de vraag: wat is de meest gewenste manier van taggen van (standaard) rotondes met bijbehorende fietspaden?

De fietsroutering gaat de mist in als we junction roundabout gaat toevoegen op het fietsgedeelte van de rotonde…
… Dit in het geval we te maken hebben met een tweerichtingrotonde.
Oneway=no doet namelijk niets in osm.

Ik tag dus geen roundabout op het fietsgedeelte dat vaak nog anders loopt dan de hoofdrijbaan.
Vaak kom je zelfs nog haaientanden tegen bij de afslaande wegen.

Oneway=yes hoort niet bij junction roundabout. Daar is toch wel consensus over.

Edit… op het fietspad tag ik indien nodig oneway=yes …zonder roundabout… of oneway=no om andere mappers te attenderen dat het een tweerichting gebeuren is.

@eggie, wat je verwoordt, is ook conform met hoe ik dacht dat het moet. Ik zal de rotondes die ik tegenkom en waar dit speelt, aanpassen. Thanx.

Maar ik zocht eigenlijk naar oorzaken van het spontaan ermee stoppen van afslagaanwijzingen (TBT / CTG) tijdens het fietsen. Iemand soortgelijke ervaringen en/of aanwijzingen voor de oorzaak? Routeren op rotondes is al eens een issue geweest, maar of dat er een relatie mee heeft…?

OPLOSSING?
Zie: https://www.openstreetmap.org/changeset/101585913
In deze changeset heb ik ‘junction=roundabout’ op het gehele fietspad rond de rotonde vervangen door ‘oneway=yes’. Deze wijziging is verwerkt in de OpenFietsmap (OFM) van 27-03-2021 en wat blijkt… de simulatie van een koers op de Edge Touring met afslagaanwijzingen die netjes via het fietspad loopt, stopt niet meer op de betreffende rotonde, terwijl dat op een oudere OFM nog wel het geval was! Ik heb de route niet in de praktijk ook gefietst (ligt echt een beetje te ver weg…), maar het zou dus best ook eens kunnen zijn dat de afslagaanwijzingen tijdens het ‘live’ fietsen nu ook gewoon doorlopen. Ik zal mijn fietscollega die dit probleem aankaartte proberen over te halen om zelf zijn route als test nog eens te rijden.

De veronderstelling dat de interne routine waarmee het Garmin Edge toestel de overlay met afslagaanwijzingen berekent kennelijk niet overweg kan met een rondlopend fietspad dat getagd is als ‘junction=roundabout’ in plaats van ‘oneway=yes’, lijkt dus niet zo onaannemelijk. Of dit nu een uitglijder is van Garmin of dat deze manier van taggen van een fietspad rond een rotonde op OSM eigenlijk niet juist is, laat ik maar even in het midden.

Inmiddels heb ik al een aantal rotondes opgeschoond zodat op de rijweg naast ‘junction=roundabout’ niet ook ‘oneway=yes’ staat en op het omliggende fietspad juist omgekeerd - geen ‘junction=rounabout’ en juist wel ‘oneway=yes’. Dit natuurlijk alleen voor rotondes waar dit relevant is. Ik denk dat ik bij mij in de buurt maar eens een rotonde ‘vergeet’ op te schonen (‘junction=roundabout’ op het fietspad dus) om te zien of ik het fenomeen van stoppen van de afslagaanwijzingen kan reproduceren tijdens een testritje. Wordt vervolgd.

… en wat doet de routering over dezelfde rotonde met de garmin cyclemap?

Het gaat niet over de routering - die gaat zowel op de OFM als ook op de Garmin Cycle Map gewoon goed. Het probleem betreft het ermee stoppen van de afslagaanwijzingen tijdens het fietsen, steeds reproduceerbaar op eenzelfde locatie.

Op de Edge Touring kan je na de initiele berekening van de afslagen-overlay (de witte pijlen) de koers ook simuleren. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als ‘live’ fietsen, maar feit was wel dat zowel tijdens het ‘live’ fietsen door de fietscollega alsook tijdens mijn simulatie (hier thuis) van dezelfde koers de afslagaanwijzingen ermee stopten op dezelfde rotonde in Bergeijk.
Ik zal de Garmin Cycle Map ook aan een simulatietestje onderwerpen. Moet even afwachten hoe dit verloopt - een eerdere test op de GCM liep al eerder vast en ik haalde de probleemrotonde niet eens. Zal de track inkorten daarvoor.

OPLOSSING? - vervolg.
Koers-simulatie op de Edge Touring van de ingekorte track op de Garmin Cycle Map (GCM) 2020.20 (met oude OSM data dus) geeft geen problemen op deze rotonde. Resumerend:

  • GCM 2020.20: koers-simulatie met afslagaanwijzingen loopt door op rotonde en verder. OSM data op deze GCM zijn van voor dec-2020.
  • OFM 2021-03-20: koers-simulatie stopt precies op het punt waar het fietspad aansluit op het rotonde-fietspad dat getagd is als ‘junction=roundabout’
  • OFM 2021-03-27: koers-simulatie met afslagaanwijzingen loopt door op rotonde en verder. Het rotonde-fietspad is nu getagd met ‘oneway=yes’ in plaats van ‘junction=roundabout’. Dit is het gevolg van mijn changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/101585913

Mijn eerdere veronderstelling dat het aan de interne toestelsoftware zou kunnen liggen, moet ik dus nuanceren. Het lijkt dus eerder een kaartgebonden (OFM) probleem, mogelijk in combinatie met de toestelsoftware.

Mogelijk dat @ligfietser hier zijn licht eens over kan laten schijnen? Rotondes lijken lastige dingen te zijn - er zijn al eeder nukken aan het licht gekomen. Het is misschien de moeite waard om hier toch eens in te duiken omdat ook van gebruikers van andere Edge modellen berichten komen dat de afslagaanwijzingen soms ineens niet meer verschijnen. Met mogelijk dezelfde oorzaak? Ik zal hem via e-mail de details met ook schermafdrukken met kaartdetails van de Edge Touring doen toekomen.

Ik heb jouw mail ontvangen waarvoor dank. Allereerst moet je ervoor waken de tags van OSM aan te passen aan de router, dat heet taggen voor de renderer. Dus ga aub geen rotondes uit OSM slopen als jouw Edge vastloopt op de OFM!
Mocht het een specifieke issue zijn van combi’s tussen junction=roundabout en highway=cycleway dan kan ik overwegen die tag junction=roundabout van alle fietspaden te filteren. Dan krijg je niet meer te zien van “U nadert een rotonde” maar dat lijkt me minder erg dan dat de boel crasht op vele toestellen (in het verleden ook meegemaakt maar toen betrof het alleen fietsroutes icm rotondes).
Ik zal een test versie maken die je kan uitproberen, als er nog andere Edge gebruikers zijn met hetzelfde probleem laat het maar weten.

De vraag is of je een vrijliggend fietspad om een (auto)rotonde heen als rotonde moet beschouwen.

Zowel de lay-out, een- of meerrichtingverkeer als de voorrang kunnen volledig afwijken van de hoofdrotonde.

Dit zouden goede argumenten zijn dit fietspad niet als roundabout te taggen. Dit is niet zo zeer taggen voor de renderer (of bedoelde je routeerder?) maar een betere beschrijving van de werkelijkheid.

Dat een fietsnavigatie hier beter mee omgaat is dan een collateral benefit.

Filteren van ‘junction=roundabout’ als er ook ‘oneway=yes’ op staat, lijkt natuurlijk een bruikbare optie, maar het gaat er juist om dat er nu alleen ‘junction=roundabout’ op staat, waar dit ‘oneway=yes’ zou moeten zijn om het vastlopen van de routeaanwijzingen te voorkomen. Het gaat alleen om de fietspaden met rondom eenrichtingsverkeer.

Ja daar ben ik het volledig mee eens, maar van een fietspad dat alle kenmerken van een rotonde heeft (zie https://goo.gl/maps/vurk3FgEmrhZquF99) dan zou ik daar van afblijven als mapper.

Als de routeerder hier de mist mee ingaat moet dat beter dáár aangepakt worden. Die kan vrij eenvoudig alle tags van een junction=roundabout eruit slopen als het een highway=cycleway betreft.

Voor dat eerste zie Zuid-Holland en een overzicht world-wide.

Routeplanners doen zover ik weet hetzelfde voor junction=roundabout als oneway=yes. Waar een verschil kan zitten zijn de route aanwijzingen, voor iets als “neem de tweede afslag op de rotonde”, is junction=roundabout beter.

In het geval van de Edge toestellen zou dit dan een klus voor Garmin zijn om hun vaste interne rekenregels voor het omzetten van een track naar een koers en het berekenen van de overlay met koersafslagen aan te passen. Op hun eigen Cycle Map bestaat dit probleem niet, dus kan je echt niet verwachten dat ze dat gaan doen.

De vraag is dus eigenlijk of je de OFM zou kunnen aanpassen om ervoor te zorgen dat op een eenrichting-rotondefietspad dat getagged is met ‘junction=roundabout’ de afslagaanwijzingen op Edge toestellen niet vastlopen. Het omtaggen naar ‘oneway=yes’ zou je nu kunnen beschouwen als een wat oneigenlijke en misschien minder gewenste kunstgreep.

Zou het een optie zijn om op zo’n rotondefietspad juist wel beide tags ‘junction=roundabout’ EN ‘oneway=yes’ aan te brengen? Ik vrees dat ik me nu op glad ijs ga begeven…

Even naar Zuid-Holland gekeken… dat zijn er nogal wat!

Als dat jouw probleem oplost is het heel simpel op de OFM aan te passen. Junction=roundabout houdt immers per definitie oneway=yes in, dus dat kan ik makkelijk toevoegen. Dan heb je nog fietsrotondes met tweerichtingsverkeer, maar mogen die wel getagd zijn met junction=roundabout?
Als er al oneway=no op staat heeft de OFM daar geen probleem mee, dat blijft dan zo.

Al vraag ik me af of dat helpt. Junction=roundabout is nl bij Garmin een heel apart wegtype, en bij mij zijn cycleways “snelwegen” en kennelijk botst dat met name op de Edge want snelwegen icm rotondes bestaan niet. Dan zou ik die fietspaden met rotondes moeten downgraden naar een lagere hierarchie en dat is a) me te ingewikkeld, b) ik kan het niet testen en c) de vraag is of het helpt.

Meest simpele oplossing lijkt me gewoon de fietspad rotondes helemaal van de kaart te halen, doen of het gewone kruisingen zijn. Dan maar geen aanwijzingen “neem zoveelste afslag op rotonde”.

‘junction=roundabout’ op tweerichting rotondefietspaden ben ik nog nooit tegengekomen. Ik denk dat je dat buiten beschouwing kunt laten.

Oh nee? Daar gaan we dan meteen mee de mist in: :frowning:
https://www.openstreetmap.org/way/6985568
https://goo.gl/maps/Kmqv4pY2vLGYtjHp7

Hiermee vervalt meteen mijn optie om alle cycleway + roundabout om te taggen naar oneway=yes want dat is niet altijd zo blijkt nu dus weer. En dit is maar één willekeurig voorbeeld die ik zomaar vind, ik vermoed dat er véél meer rotondes op die manier (fout of niet fout) zijn getagd dus vooralsnog ga ik ze niet omztten in mijn scripts.

De simpele definitie van een rotonde is een bijzonder verkeersplein: …Het is een cirkelvormige weg met een soort eiland in het midden. Het verkeer rijdt bij rechtsrijdend verkeer ‘uitsluitend’ tegen de klok in.
Dat impliceert dat een fietspad om een rotonde heen waar je twee richtingen op mag geen rotonde is in de zin van…

edit… Bij m’n rijlessen indertijd … maar dat is heel lang geleden… werd er altijd verteld dat een rotonde niet bestond.

Dan zijn dit geen rotondes, bord D1 geeft een duidelijke rijrichting aan.