Ondersteuning van state=connection ??

Onze wandelwiki verwijst/verwees voor knooppuntennetwerken naar de cyclewiki https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cycle_Node_Network_Tagging
Ik ben dat aan het omschrijven (bijna klaar) naar direkte aanwijzingen voor de nederlandse wandelknooppuntennetwerken.

In die cyclewiki staat dat je losse takken van een knooppuntnetwerk moet taggen met state=connection. Ze hebben een losse eindknoop, en dat mag dus alleen maar als je die tag state=connection meegeeft.
Althans, dat is de bedoeling. Maar gebeurt daar ooit iets mee?

Waymarked trails doet helemaal niks met de netwerkrelatie. Die rendert gewoon alle routerelaties los.

Het zou dus meer als integriteitskenmerk moeten gelden. Dan kijk ik gelijk naar vmarc.be. Die geeft op een losse eindtak wel een fout/feit dat het verwachte aantal niet klopt maar dat blijft-ie doen als ik expected op 1 zet en ook als ik state=connection op de routerelatie tag.

Als ook vmarc.be dit niet ondersteunt, wie of wat doet er dan wel wat mee?

Voorbeeld: wandelkp 22 wandelnetwerk Krimpenerwaard, takje naar de waterbus.

https://www.knooppuntnet.nl/nl/node/1375286392

(Er is ook een melding op de note die ik heb gewijzigd konform de cyclewiki)

Vervolgvraag: gaan we dit dan maar vergeten, of ???
In ieder geval zou ik wel van de foutmelding op vmarc.be afwillen.

Vervolg:
Als ik state=connection eraf haal en exp_… op de eindnode op 1 dan klopt de telling wel. Dus de routes met state=connection worden gewoon niet meegeteld. De note heb ik ook maar weer terugveranderd in nn-nn formaat. Het nut van die state ontgaat me dan wel een beetje.

Bij state=alternate snap ik wel dat die route niet meegeteld moet worden, want die is in-plaats-van.

Het fietsknooppuntennetwerk is uitgevonden in België. Daar legde men initieel het fkp om de dorpen heen. Later creëerde men zogenaamde centrumroutes om toch door het centrum te rijden. Zo’n route takte dan ergens tussen twee knooppunten aan op het netwerk zonder een knooppunt en takte aan de andere kant ook weer aan op een route tussen twee knooppunten zonder knooppunt. Ergens in het midden van de route lag dan een knooppunt met de plaatsnaam. De bewegwijzering was dan zo, dat vanaf de centrumknoop de twee knooppunten in welke richting men reed, op de borden stonden en richting centrumknoop eenvoudig centrum.
Om nu toch dergelijke routes zonder een duidelijk begin en eindknooppunt in OSM op te nemen, is de state connection uitgevonden, VMarc controleert deze routes niet.
In Nederland zijn de centrumroutes vooral in Noord Brabant en Limburg ingevoerd.
Maar toen het fkp zijn zegetocht door Nederland begon, begonnen ook de klachten over de centrumroutes.
Het week af van wat men gewend was in andere netwerken, het was ook onduidelijk. Er staat een verwijzing centrum, maar dat je door die aanwijzing te volgen, bij een andere route kon komen, was niet duidelijk. En ook routeplanners hadden er moeite mee.
Daarom is een gegeven moment in beide provincies een programma gestart om de centrumroutes te vervangen door gewone nummerroutes. Dat programma heeft in Brabant jaren geduurd en is net dit jaar afgerond. In Limburg kon het vlotter omdat daar veel minder centrumroutes waren.
Voor zover ik weet, heeft het wandelnetwerk nooit centrumroutes gekend.

Dus eigenlijk kun je zeggen dat de state=connection min of meer obsolete is.
Mogelijk ligt er hier en daar nog een takje naar een parkeerplaats of zo, maar bij het rcn zijn er zeer weinig route met state=connection

Dat de routes niet gecontroleerd werden, bleek wel toen ze omgezet werden naar nummerroutes. Ineens hopen foutmeldingen

@Dick Dank voor de historische info. Ik zal het uit de wiki halen. Weet je ook of state=alternate wel gebruikt wordt?

Nee, dat weet ik niet.
Volgens mij komt het ook eigenlijk niet meer voor dat je alternatieve routes gaan aangeven. Dat kun je gewoon met knooppunten oplossen. Soms met 2 routes tussen 2 knooppunten en dan onderbordjes, dat één van de twee mogelijk afgesloten kan zijn wegens broedseizoen of hoogwater. Zo is het bij Wijhe opgelost.
Of een beheerder geeft aan dat er in specifieke gevallen via andere knooppunten gereden moet worden.

Hier is Rijswijk is een situatie met twee verschillende routes tussen twee knooppunten (46 en 82). Er wordt hier geen state=alternate gebruikt in OSM. Bij beide knooppunten staat gewoon het andere knooppunten twee keer aangegeven, zonder onderborden of iets dergelijks. Naar mijn mening is het een vrij onhandige situatie. Verder ken ik geen situaties met twee routes tussen twee knooppunten.

Hier zetten ze dan langs de ene kant er een extra knooppunt tussen. Maar ik heb een situatie waar soms door begroeiing en schaapskuddes de route afgesloten is, daar zou een alternatiefje wel handig zijn. Hemelsbreed scheelt het hooguit 50 meter. Ervaren wandelaars hebben geen probleem, maar die lopen zelden knooppunten. Knooppunten zijn (hier) juist bedoeld voor minder ervaren wandelaars. Soit, das voor later.