Onbevredigend gevoel illegale import

Lees even de importguidelines dan zul je zien dat ontbrekende documentatie niet het enig probleem is. Het kan natuurlijk ook zijn dat je vindt dat we ons niet aan de guidelines hoeven te houden. In dat geval zou het wel goed zijn dat te melden of nog beter…een voorstel te doen hoe die guidelines anders zouden moeten.

Dat gaat helaas niet altijd werken. Bij de tuintjes import hebben we gezien dat een BGT “onbegroeid tereindeel” lang niet altijd een tuin is. Dus 1 op 1 BGT met OSM mappen gaat niet altijd werken.

En verder moet je niet denken dat de BGT altijd een juiste weergave van de werkelijkheid is. Niet alleen qua actualiteit (loopt soms jaren achter) maar ook gewoon fout. Een voetpad (G7) dat als fietspad in de BGT staat is een voorbeeld maar er zijn er helaas veel meer te vinden. Het gaat m.i. nog wel een flink aantal jaren duren voordat de BGT de volwassenheid heeft zoals bv de BAG die nu heeft. En gezien de complexiteit en de hoeveelheid aan data in de BGT vraag ik mij af of het ooit gaat komen. Desalnietemin ben ik wel blij dat we (maar mn Allroads) het voor elkaar hebben gekregen dat we de BGT mogen gebuiken. Een mapper die lokaal bekend is en weet dat de BGT klopt kan dat gebruiken om OSM te verbeteren door bv BGT als ondergrond in JOSM te gebruiken en elementen uit te lijnen of anderszins aan te passen of toe te voegen.

De situatie in Geldermalsen heb ik globaal bekeken. Dat vergt een specifieker aanpak. Daar ga ik waarschijnlijk vanaf morgen mee aan de slag nadat ik Lelystad heb gedaan.

Ook in Geldermalsen allemaal ref::=*-tags die theoretisch vast van pas kunnen komen, doch helemaal niet in lijn zijn met OSM-tagging en nooit besproken, net als uiteraard de gehele import.

Wat te denken van een tag als ref:bgt:id=G0236.4a208dc6287a45ed8e2a33a2f67a63ca.
Of een multipolygoon waar bebouwing is uitgesneden, tegen OSM-conventies in, en wat in feite een lege relatie is wegens ontbreken van een geldige primaire tag: https://www.openstreetmap.org/relation/9764902.

Maar goed, het puinruimen staat op het punt van beginnen.

Helemaal mee eens. Ik gebruik de belijning en info van de BGT heel veel maar altijd zoveel mogelijk in combinatie met eigen lokale kennis en waarneming vanaf de fiets en door het maken van foto’s en bestuderen van beschikbare satelliet- en luchtfoto’s van verschillende momenten.
Vooral de belijning vande BGT is erg nuttig en meestal zeer nauwkeurig. Af en toe is het verouderd of sluit het niet aan bij OSM-conventies en maak ik dus andere keuzes en afwegingen.

Niet iedereen hoeft zo nauwgezet te werken als ik maar domweg data dumpen omdat het kan en omdat de dumper het zelf een goed idee vindt is het andere uiterste. Het geeft ook schijnnauwkeurigheid wat ten koste gaat van het ‘veldwerk’ van mappers die wel veel tijd en energie steken in het betrouwbaar weergeven van de werkelijkheid, zich verdiepen in OSM-conventies, altijd bereikbaar zijn voor overleg en rekening houden met anderen.

Andries, ik heb het stukje Geldermalsen (Lingedonk) waar ik importeur al op had aangesproken omgezet naar een handmatige registratie (en meteen onjuiste (3d shapes) en ontbrekende objecten en vlakken gekarteerd).

Problemen ermee als ik in T’burg alle geïmporteerde kerbs, die deels dwars door een highway lopen, verwijder?

Weet je zeker dat je zo geen bomen weggooid die al voor de diverse imports bestonden? En zijn de bomen inmiddels niet opgenomen in ways die hierdoor verstoord raken?

Ik zou in dit geval niet te hard van stapel lopen, en iets meer tijd nemen om reacties van andere mappers af te wachten. De bomen staan er al jaren, een weekje of wat extra kan er ook nog wel bij. Als je de richtlijnen echt streng opvat, draait het verwijderen van zulke aantallen punten ook weer uit op een mechanical edit.

In principe niet, als je ervoor zorgt dat er geen schade aan andere objecten ontstaat. Ik wacht een concreter voorstel over je aanpak af.

Bedankt voor je reactie. Het is zeker van belang om voorzichtig te werk te gaan. Het klopt dat mijn verwijderactie in feite een mechanical edit zal zijn. Strikt genomen zou die dan gedocumenteerd moeten worden. Dat ik niet ga documenteren en nu ga doorpakken heeft verschillende redenen:

  • het is in feite een aangepaste vorm van reverting en ongeoorloofde imports mogen worden teruggedraaid en worden bij mijn weten niet gedocumenteerd;
  • dat daadwerkelijk reverting niet geschikt is komt door de importeur die ook nadien heeft geweigerd eigen illegale imports terug te draaien;
  • er is veel tijd verstreken maar ik voer mijn acties alleen uit na goede controle en nadat ik heb aangetoond dat er geen of nauwelijks conflicten zullen zijn en er geen of nauwelijks eerdere door andere mappers legaal ingevoerde data wordt verwijderd;
  • de illegale imports zijn al lange tijd bekend of hadden door belanghebbenden opgemerkt mogen worden; er is alle tijd geweest om mee te denken en oplossingen te zoeken; dat de bomen er al jaren staan zegt iets over het gebrek aan interesse;
  • ik zal weinig wijzigingensets gebruiken en duidelijk verwoorden wat ik doe; in geval van onvoorziene problemen met mijn verwijderactie kan er dus gemakkelijk worden teruggedraaid.

Bespreking, aankondiging en toelichting van het daadwerkelijk terugdraaien en verwijderen van illegale imports gaat hier verder:
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=787090

Ik wilde eigenlijk via een overpass alle barriers=kerb AND source=KRT Tilburg binnenhalen en verwijderen.