Om nordiskt samarbete angående uppfart på innergårdar och allemansrätt

Hälsningar från Finland!

Först ber jag om ursäkt för min dåligt skolsvenska. Jag talar svenska inte som modersmål men tänkte att prova ändå. Finland är en tvåspråkigt land, men svar på engelska är också välkomna ;).

Jag skriver om möjlighet till nordiskt samarbete om uppfart på innergårdar. Problemet ar dirigering på dessa vägar. Det finländska OSM-forumet nyligen diskuterade långvarigt om denna sak. Slutligen skapade jag en ny tagg för att kartlägga dessa uppfart i Finland.

Se sidan till den nya tagg på engelska här: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:pihatie

Denna wiki-sidan länkar till den finska diskussionen i OSM-forumet (på finska) och också till den finska taggsidan som är lite mer grundlig än den engelska. Den ganska genomgående PDF-broschyren från Miljöministeriet som jag länkade till i wiki-sidan om Finska allemansrätter har tyvärr inte översatt till svenska.

Den nya taggen är på finska (“pihatie”), för jag trodde att det kanske behandlar en juridisk fråga som är unik för Finland. Den grundläggande frågan om allemansrätter är dock kanske gemensam för alla nordiska länder och därför det kan väl finnas grund för en gemensam Nordiskt tagg också?

Allemansrätter i Finland är grundläggande och t.ex. bara hemuppfarten täcks inte av den. Förändringar av finska ordningslag i 2003 innebär att ordningslagen inte kan begränsa människors rätt till genomfart i alla väger mer än andra lagar. Följaktligen skyltarna så som “Inget överträdelse” på gårdarna i flerbostadshus i Finland är inte lagenliga, trots att skyltarna är i allmänt bruk. Flesta människor tror (och vissa advokater hävdar) att skyltarna är ändå lagliga.

Vet ni om det samma stämmer i svensk lagstiftning?

Slutligen, observera att I Finland finns det också “enskilda vägar” (https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180560, på svenska) som tillhör en annan juridisk kategori. Finns det en liknande lag i Sverige? Min fråga gäller inte enskilda vägar, utan vägar på gårdarna i flerbostadshus i städerna.

Tror ni att det skulle vara bra att ställa samma fråga, på svenska, till danska och norska OSM-sidor?

Med vänliga hälsningar,
Tolstoi21

Som jag förstår saken gäller det här en ny access-tag som kan användas på innergårdar/driveways för att skilja privat område från privatägd väg.

Fråga: Varför kan inte access=destination användas?

Jag har svårt att tro att användningen av den nya taggen skulle få stor genomslagskraft eftersom ytterst få skulle känna till den, och kanske ännu färre de juridiska kriterierna för när den ska användas. Att lägga till ännu en komplexitet i den redan ganska komplexa access-taggingen känns som ett ogenomförbart projekt.

Hej, och tack för ditt svar!

Precis! Premissen är att allemansrätter garanterar rätt att använda och gå på vägar som ligger i (flerbostadshus) innegådrdar. Hemfridsskydd gäller bara egnahemshus i Finland. Därför är skyltar som förbjuder inträde till uppfart av flerbostadshus inte lagliga, utan bara uttrycker en önskan om att de inte ska användas.

Det här ar en bra fråga, som jag inte elaborerade mycket på wikisidan, men som diskuterade noggrann i forumdiskussioner på OSM Finland. Egentligen först använde jag access=destination för dessa vägar, men problemet var att eftersom begränsningar inte var baserad i lag, ansågs access-tag vara alltför restriktiv. Genomresning är dock tilllåtet på grund av allemansrätter. Men det ansågs klokt att också märka önskan att inte använda innergårdar. Därför behövdes nya taggen.

Du har alldeles rätt att taggen kanske inte används mycket, men de juridiska kriterierna för användningen ar ganska enkla, åtminstone i Finland. Du har också rätt att access-taggingen är redan en komplex system. Min ursäkt är att verkligheten är komplex, men förhoppningsvis inte ogenomförbart komplex.

Mvh. Tolstoi21