Off Topic: "Edits in de Krimpenerwaard"

In dit draadje Edits in de Krimpenerwaard besluit BikePC af te sluiten met: Not amused :frowning:

Hetgeen mij dan weer niet amuseert…

Pardon?

Ik ben zondagavond 19:00 PM begonnen met Changeset 43447290.
Nee, ik heb daar niet vooraf toestemming voor gevraagd en ik heb zeker geen commitment af willen geven dat ik hier ook maar iets aan zou doen. Dat laatste kan ik namelijk niet, want het zou zo maar kunnen dat ik om 19:15 PM andere werkzaamheden heb die wél belangrijk én wél facturabel zijn.

Maar ik kon ongestoord doorgaan en dan komt het eerste dilemma.
Deze wijziging lost het probleem - waarschijnlijk - op. Maar dat weet ik pas morgenochtend zeker als er die nacht een nieuwe kaart is gemaakt.
Sla ik dit nu op?

Ik weet inmiddels dat als ik iets halverwege opsla ik de kans loop dat een “collega” mij wijst op mijn fouten. Al dan niet vriendelijk. Alle nog overblijvende fouten staan nu immers op mijn naam, omdat ik deze “puinhoop” als laatste heb aangeraakt.

Maar inmiddels al weer een kwartier bezig, JOSM ziet “vooruitgang”, dus waarom afsluiten zonder op te slaan?

Maar ja, nadat er eentje klaar is, is inmiddels ook duidelijk dat er veel meer mis is dan met alleen way [id:451609907].
Dus “nog even doorgaan”? Hellend vlak!
Op het forum heeft Commodoortje om 19:52 PM gezien dat ik bezig ben (geweest): “Alle eer gaat naar AnkEric volgens mij is het al opgelost.”

Eggie merkt het rond negen uur als wij tegelijkertijd dezelfde 3 nodes gewijzigd hebben. Dit meldt JOSM keurig als een “Conflict” (tussen aanhalingstekens) en daarmee maakt JOSM dergelijke conflicten ook hanteerbaar.
Eggie krijgt op dat moment zelfs de melding met wie hij een conflict heeft.
Immers: het is volstrekt normaal dat actieve mappers regelmatig op hetzelfde moment in hetzelfde gebied bezig zijn.

Ook Andries had “eerder op de avond” al gezien dat “AnkEric al een correctie had gemaakt.”

Zelf geef je aan: “Ik ben de laatste uren niet aan het editen geweest hoor, alleen net even gekeken wat AnkEric gewijzigd had”.
Dus zeg niet dat je niet wist dat ik bezig was.

Maandagmorgen 10:14 AM geef je aan:
“Mij leert het dat ikzelf in elk geval met Potlatch niet aan dit soort complexe reparatie-klussen moet beginnen - een foutje is zo gemaakt en Potlatch waarschuwt niet”.

Nee, dan begrijp ik inderdaad niet dat je maandag de hele dag bezig bent geweest:
“Ik ben gisteren zowat de hele dag bezig geweest met het oplossen van de zichtbare omissies op osm.org. Met Potlatch heb ik nodes zitten verschuiven en de boel zo goed en zo kwaad mogelijk aan elkaar geknoopt.”

Maandagmiddag om 15:15 PM neem ik de tijd om te melden wat ik - zondagavond - gedaan heb. En vooral ook: wat ik (nog) niet gedaan heb.
De toekomst is onzeker: “En ik mag - als ik dat zou willen - gewoon verder gaan waar ik gisteravond na vier uur ben opgehouden.”
Dus weer geen commitment en zeker geen voornemen om de “Krimpenerwaard te gaan aanpakken”.
Overigens: deze terugkoppeling is niet echt nodig, want ik geef in mijn Changeset altijd aan wat ik doe. OSM houdt bovendien een volledige historie bij van wie, wat, wanneer heeft gedaan.
Ook, omdat er mogelijk gelijktijdig anderen bezig zijn, houd ik mijn Changesets klein en stuur deze regelmatig naar de Server. Wat de kans op conflicten kleiner maakt en het gemakkelijker maakt om mijn eigen fouten weer ongedaan te maken.

Maar wie de schoen past…
Als jij “nou even eerder had gezegd dat je maandag de hele dag de Krimpenerwaard zou gaan aanpakken” dan had ik misschien wel eerder de tijd vrijgemaakt om die terugkoppeling te doen.
Ofwel: de pot verwijt de ketel…

Het feit dat ik dinsdag 11:15 AM schrijf: “Inmiddels twee volle avonden frustratie en de vraag: waar ben ik aan begonnen? (Ja, ik weet waarom: komende drie weken is dit ons fiets- en wandelgebied)” heeft niets te maken met een voornemen of plan dat ik “de Krimpenerwaard zou gaan aanpakken”.

We verblijven hier nu niet om te mappen! Dat is althans zeker niet de bedoeling.

Maar wel: probleemgebieden op OSM zijn gebieden waar wij t.b.v. een Mapillary survey bij voorkeur rondwandelen en fietsen. En dan is het best “handig om vóóraf te weten waar de aandachtsgebieden zouden moeten liggen”.
Dus ja, als ik lees dat er iets mis is met de Krimpenerwaard en dat is toevallig onze verblijfplaats in de komende 3 weken, dan is dat een reden om “even” op OSM te kijken waar die problemen dan zitten. En daar dan onze Mapillary-fiets/wandelroutes op af te stemmen. Zeker als ik weet dat je best leuk kunt fietsen/wandelen in het Loetbos.

Maar dat is iets anders dan “kennelijk … ineens door een wesp gestoken om de boel aan te gaan pakken”. Ik heb 12.000 Changesets op mijn naam staan, dus “het aanpakken” van een gebied of “boel” is eerder regel dan uitzondering.

Waar beweer ik dat? Ik heb zelfs zijn of haar naam niet genoemd. Ik heb het over “mappers” (meervoud).

Waar ontken ik dat? Denk je nu echt dat je me iets nieuws vertelt?

Ook dat is bekend, maar mijn prioriteit lag elders.
(1) Mijn eigen omgeving, al valt Krimpenerwaard daar ook onder. Maar ik heb daar al veel te veel tijd doorgebracht, dus niet (meer) mijn eerste interesse.
(2) Onze vakantiebestemming, of lang weekend, of geplande fietstocht buiten onze eigen regio.

Op OSM hebben we geen - individueel - auteursrecht op Edits. Evenmin bestaan begrippen als “Private Project” of “eigen werkvoorraad” op OSM.
Maar we gaan daar wel zorgvuldig mee om. Vandaar dat ik een Revert of de actie “dat het eigenlijk alleen goed gaat als je de bestaande landuses en naturals weghaalt en alles opnieuw intekent” niet snel zal uitvoeren.
Je hebt zeker geen auteursrecht, alleenvertoningsrecht of anderszins claims op fouten. Zelfs niet op je “eigen” fouten. En zo mogelijk nog minder op “andermans” fouten. Fouten dienen zo snel mogelijk te worden gecorrigeerd. Of dat lukt is een andere vraag.

Drijvende bankjes en een drijvende weg, dat ziet er echt niet uit! Hebben we daar laarzen nodig?
Want ja, ik baal er stevig van als ik met de GPS in de hand vanaf de Oerd Blinkert, Ameland sta te kijken naar een grasland dat absoluut geen grasland is.
Bedenk ook dat Anke achterop de tandem vrijwel continue GPS en werkelijkheid zit te vergelijken. En opmerkingen als “bosje staat er niet op”, “bosje is weg”, “water ontbreekt”, drukken mij iedere keer weer redelijk met de neus op de feiten.

Bovendien: als jij op maandag nuttig werk hebt verricht dan heb ik dat niet op maandagavond ongedaan gemaakt. Ik heb uitsluitend duidelijke fouten hersteld.
Dus als jij maandag nuttig werk hebt verricht dan heeft dat mij maandagavond weer werk bespaard.
Het gebied Krimpenerwaard is groot genoeg en er zijn nog genoeg fouten over om met meerdere mappers aan het werk te gaan.

Maar het is een nieuwe - negatieve - ervaring dat jij Not amused :frowning: bent als ik 8 uur - in mijn ogen redelijk nuttig - werk doe zonder vooraf met jou te overleggen… terwijl je het wist! En tot in detail kon weten en kon zien wat ik deed!

En het resultaat van jouw acties: weer drie mappers minder in de Krimpenerwaard. Ruimt lekker op!

Eric,

Het regende en het was waterkoud… dus even tijd voor de Krimpenerwaard.
In deze hoek ben ik bezig geweest omdat er toch nog wat niet ‘gerenderd’ werd. Ja van het één kom je in het ander.
Nog lang niet alles opgelost, maar de staarten zijn er hier uit. http://www.openstreetmap.org/#map=16/51.9212/4.6953
Nu ik meer tijd heb ben ik weer eens gaan kijken naar m’n beginnersfouten. Ook ik tekende het water gewoon over het land. De 3d-shapes waren nog niet geïmporteerd. Nu is het een hele klus om het weer terug te draaien. Dat slootwerk kan veel beter met waterway=drain.
'k Denk niet dat Alsoft door enige kennis gehinderd werd. Zo was ik ook bezig.
In Lekkerkerk heb ik dat Baanderspark aangepakt. Dat was bos op bos. Het zal nog niet kloppen, maar dan moet ik er heen.
http://www.openstreetmap.org/#map=18/51.89978/4.68705

Hoe gaat zoiets…
Ik controleer een fietstocht op de OFM en kom een stuk ondergelopen land tegen. Ah, dat repareer ik even. Potlatch en kijken wat er aan de hand is. De oorspronkelijke mapper vragen wat de bedoeling van zijn edits waren en waarom hij alles zo heeft ingetekend. Onbeveredigend antwoord, vindt het goed zolang de osm.org renderer niet klaagt en geen verdere acties op OSM. Dan dus zelf maar aan de slag. Het verwijderen van de uitlopers van landuses, het pogen van het koppelen van de landuses - valt allemaal niet mee. Als het ene stukje er weer goed uitziet, blijkt dat het buur-stukje dat eerst renderde het nu ineens niet meer doet. Aanpakken dus maar, etc., etc. Zoiets heet ‘je in de nesten werken’. Na veel werk - vaak opnieuw intekenen van water en gras ziet het er weer een beethje fatsoenlijk uit (ja, op osm.org), op een enkel stukje na. Dan maar hulp vragen op het forum. Een aantal mensen kijkt mee en geeft ook aan waar de oorspronkelijke mapper de mist in is gegaan en hoe je met JOSM de fouten wel op zou kunnen lossen zonder eerst alles te verwijderen en dan opnieuw in te tekenen. Hulde en dank, maar ik kan er niet zeveel mee omdat ik Potlatch gebruik. Intussen blijken er ook mensen aan de slag te zijn en te gaan om de problemen op te lossen. En daar gaat het dan denk ik een beetje mis omdat - voor mij in elk geval - het overzicht wie wat en wanneer aan het doen is moeilijk bij te houden is. Natuurlijk wordt alles vastgelegd en is alles na te gaan in de historie. Voor mij was in elk geval eerst niet duidelijk dat je ook off-line plaatjes van werk met JOSM op het forum kunt laten zien. Ik ben daar met Potlatch niet aan gewend en dacht dat het al om ge-uploade edits ging. Dat leidt dan gemakkelijk tot verkeerde veronderstellingen en conclusies met alle gevolgen vandien!
Mea culpa!

  • Ik had eerder aan de bel moeten trekken nadat de oorspronkelijke mapper had aangegeven zijn edits niet te willen corrigeren
  • Direct terugdraaien van zijn changesets was beter geweest dan zelf aan de slag te gaan als onvoldoend capabele editor met een oncapabele editer, voor dit soort ingewikkelde klussen dan…
  • ik moet oppassen met te snel conclusies trekken over of, hoe en waarom anderen ook aan OSM werken
  • ik beter moet communiceren alvorens te denken problemen op OSM te kunnen oplossen. Ik ben tenslotte maar een ‘kleintje’ in vergelijking met alle krachtpatsers hier.

Kortom, ik heb me flink verkeken en in de nesten gewerkt door te denken ‘even’ een paar probleempjes te kunnen oplossen. Het proces is uit de hand gelopen en dat was natuurlijk nooit mijn bedoeling geweest.
Excuses aan iedereen die zich direct of indirect geraakt voelt door mijn optreden hier!

Trouwens, ik fiets nog met net zoveel #fietsplezier langs die witte vlekken en ondergelopen stukken land als anders en ik neem aan dat dat ook voor de wandelaars geldt :wink:

Ik stel deze reactie buitengewoon op prijs!
Mea culpa en excuses volledig aanvaard én gewaardeerd!

Een paar punten wil ik voor voor mijn eigen doelstellingen, meningsvorming “misbruiken”.

Ik herken “je in de nesten werken”. Weliswaar ben ik dat niveau inmiddels - over het algemeen - ontstegen, maar ik ervaar dit als “hellend vlak”. Waar begin je aan en waar houd je op?

Mijn plaatjes van JOSM waren dus gewoon “niet goed”.
Mijn plaatjes van de Map gaven wél de situatie vóór en ná aan, maar mijn JOSM plaatsjes maken niet duidelijk of dit de onjuiste of gecorrigeerde, juiste situatie betreft.

Mijn excuus: het is soms méér werk om te documenteren dan om te corrigeren. Zwak excuus. Documenteer dan niet.

“Leuk” om te horen, want deze reactie noem ik ook in het andere draadje (maar dan gebaseerd op meerdere andere mappers). Bevestiging.
Dit is de kern van het probleem!
En… het maakt mij razend…!
Dweilen met de kraan open, vechten tegen windmolens…!

Naar die witte vlekken ga ik nog even kijken, als Eggie dat al niet heeft aangepakt.
CycloMedia (luchtfoto’s, meer recent dan Bing) bevestigt dat dit inderdaad “forest” is. Of beter: “natural=wood”.
Ook dit is weer grappig.
Hier rendert OFM weer “beter” dan osm.org. Op OFM is alles “groen gras” tenzij anders gespecificeerd. Dus ik zie op mijn eigen kaart geen “witte vlekken”. Want die bestaan niet op OFM.

Tenslotte, mijn stokpaardje…
Als je én regelmatig mapt én als je zelfs een mening hebt over landuse, natural, multipolygonen (en andere relaties), ondergelopen gebieden en witte vlekken, gebruik dan JOSM.
JOSM is voor iedereen een ramp. De leercurve is ongeveer net zo vlak als de gemiddelde berghelling in de Krimpenerwaard.
Het is mij ook ooit “dringend” geadviseerd. Ik heb degene die mij dat adviseerde dagenlang vervloekt.
Maar daarna heb ik Potlatch nooit meer aangeraakt. Behalve onderweg op reis vanuit een webbrowser: ik begrijp dan niet dat ik hier ooit mee heb kunnen werken.
JOSM betaalt je inspanning ruimschoots terug. Maar voor je zover bent…

Eric,

'k Ben nog even afgebleven van die laatste witte vlekken. Dus “up to you”. Alleen bij De Loet heb ik gisteren nog een boomgaard gemapt. (Ook wit, maar al heel lang)
'k ben nu bezig m’n eerste edits van jaren geleden te verbeteren met JOSM. “Water op land”. Kan nog vele uren vooruit.Was die Krimpenerwaardellende toch nog ergens goed voor. :slight_smile:

Egbert,

Als ik je een suggestie uit eigenbelang mag doen: Tiengemeten!
Want na mislukte pogingen in 2010-2016 moet het er in 2017 toch echt van komen. Hoop ik…

Maar de verhouding grass/water/wetland is voor verbetering vatbaar. Ook JOSM was (begin 2016, recent niet meer gekeken) niet heel erg gelukkig met de aanwezige multipolygonen.
Weet eigenlijk niet of dit een redelijk verzoek is: het vraagt waarschijnlijk (ook?) om een survey. Waarmee het (ook?) op mijn ToDo-list 2017 kan. Maar ik heb (ook!) altijd graag een “zo goed mogelijke kaart” vóór een bezoek.

Zo, ben ik tenminste weer off-topic. Zoals het hoort :wink:

Tiengemeten is ook nog een “jeugdzonde” met potlatch geweest in het verleden. Het leek in ieder geval actueler toen, want je zag nog gewoon de polder op OSM. Al een paar keer bij dat pontje gestaan, maar nooit van gekomen.
Later met cyclomedia nog aan gesleuteld. Het lastige van die getijdengebieden is dat het er steeds anders uitziet.
Nu tag ik die slikken met natural=wetland en wetland=tidalflat. Dan ziet het er ook weer heel anders uit in de OFM. Donkerblauw. http://www.openstreetmap.org/#map=16/51.7810/4.7821
…, maar niet in de mapnik.

Als jij me voor bent geen probleem. Eerst wil ik de Noordwaard netjes maken. De Jantjesplaat net af. Vandaag de Noorderdiepzone verbeterd met JOSM. Volgende project de Hoge Hof. (Uiteraard met JOSM). Daar kan ik ook makkelijker komen… ook in de winter.
Tiengemeten wordt voor het voorjaar. … denk dus dat jij me voor bent.

Nu de excuses van de ‘oorspronkelijke mapper’ nog (zie andere draadje Krimpenerwaard), waar het allemaal mee begon. Zucht :confused: