Ochrona przyrody

A jak oznaczyć aleję drzew?

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Tag:natural%3Dtree_row

Polecam w ramach edycji pomników przyrody stronę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ na poniższym portalu od nie dawna pojawiły się także pomniki przyrody, można je także pobrać za pomocą technologii WFS w formacie ESRI shapefile (układ współrzędnych PUWG 1992) z tego miejsca http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane. Trzeba je oczywiście przeanalizować pod kątem dokładności na swoim terenie i czy nie są błędne w ramach znajomości swojego terenu (bo na moim terenie z tymi danymi jeśli chodzi o dokładność to różnie bywa), ale na pewno stanowi to dobry materiał pomocniczy. Poza tym mam pytanie jak tagujecie pomniki przyrody bo do tej pory tagowałem według następującej formuły:
denotation: natural_monument
natural: tree

czy poza tymi tagami dodajecie jeszcze inne?

Polecam jeszcze dodawać tagi szczegółowe dot. drzewa jak wysokość, gatunek itp.: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Tag:natural%3Dtree

Porównałem z danymi z Wrocławia i faktycznie różnie bywa, choć źle nie jest. Zdarza się, że pomnik jest w rzeczywistości po drugiej stronie drogi czy rzeki, albo w miejscu, gdzie są dwa pomniki serwis raportuje jeden.

Dla oznaczenia pomnika nie dodaję żadnych innych i te wystarczają dla http://osmapa.pl/w/przyroda/
W miarę możliwości dodaję genus/species. Nie dodaję wymiarów jeśli nie mam wiarygodnych źródeł.

Warto dodawać chyba najważniejszy atrybut czyli obwód pnia.
W Polsce jest to pierśnica czyli obwód na wysokości 130 cm (piersi).
Na osm obwód mierzony na wysokości 100 cm tagujemy jako circurmference=(obwód w cm).
Warto by ustanowić tag dla polskiej pierśnicy bo źródła będą podawać ją a nie obwód na wysokości 100 cm.
Przy pomiarach warto więc zrobić obydwa co ułatwi identyfikację drzewa i w terenie i w bazach.
Obwód jest ważny o tyle że są tabele, z których można odczytać wiek drzewa na podstawie obwodu.

Jeśli będziemy mieli tagi jasno precyzujące na jakiej wysokości był robiony pomiar to unikniemy błędów tagowania, poprawimy błędy w bazach, bo gdy były one robione GPSy były mało dokładne i często podawane były współrzędne dla grupy drzew a nawet środek jakiegoś parku pałacowego itp.

Można by zatem zunifikować sposób podawania źródła, w tym czy sami dokonaliśmy pomiaru.
Data pomiaru może nie jest tak istotna, bo to zwykle stare drzewa, ale jeśli pomiar ponowny będzie wykonany za 5-10 lat to obwód np topoli o rozmiarze 500 cm może się sporo różnić. Bazy też są stare więc tag dotyczący daty pomiaru nie kłóciłby się z datą otagowania drzewa.
Tagi z dat wykonywanych kolejnych pomiarów powinny pozostać w historii to by się wyłapało złe pomiary oraz drzewo miałoby swoją metryczkę z historią

EDIT: Może by ustanowić jakiś skrót nazwy zamiast Pomnik przyrody, bo bywa, że wiele drzew stoi koło siebie np. w szpalerze czy alei i wtedy napisy włażą na siebie

Tak odnośnie kłótni o dokładności o 1m w bazie :slight_smile: Istnieje konieczność przyjrzenia się importom z bazy EEA. Podkład z GDOŚ pokazuje zupełnie inne granice dla sporej części rezerwatów. I tak jeśli rozumiem, że zasięg niektórych mógł po prostu zostać zwiększony czy zmieniony zależnie od potrzeba jak w tym przypadku http://imgur.com/O99YN97 stąd pewne rozjazdy tak drugi przykład jest dla mnie absolutnym nieporozumieniem które nigdy nie powinno tak wyglądać http://imgur.com/wR2JLbD

Rezerwaty znajdują się tu http://www.openstreetmap.org/#map=14/50.8302/18.2710

EDIT:
pytania za 100 punktów. Jaki protection class należy użyć dla dwóch poniższych przypadków

 • Rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej (skoro unikat w skali Europy być może należało by wpisać najwyższy poziom 1)?
 • Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szalera (taka trochę hybryda pomiędzy rezerwatem a parkiej krajobrazowym, ale chyba jednak 4 skoro rezerwat)?

Jeden jak i drugi obiekt są rezerwatami przyrody dlatego nie ma sensu tutaj różnicować poziomów.W obu przypadkach do rezerwatów przyrody przypisujemy poziom 4.

Aktualizacja danych dotyczących obszarów chronionych jak słusznie zauważył kolega wmyrda jest konieczna. Importy z bazy EEA (Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska) były według przeglądu historii edycji na osm wykonywane ponad trzy lata temu, do tego aktualizacja baz EEA też odbywa się z pewnym opóźnieniem w stosunku do baz krajowych. A przez ostatnie lata dużo zrobiono w zakresie aktualizacji i doprecyzowania danych o granicach obszarów chronionych. Te błędy i różnice pomiędzy danymi, które obecnie prezentuje GDOŚ, a danymi pochodzącymi z EEA wynikają właśnie z aktualizacji i poprawianiu błędnych danych, rzadko to dotyczyło faktycznego powiększenia lub zmniejszenia np. powierzchni rezerwatów. Obecnie również na EEA są aktualniejsze dane niż te które mamy na OSM:
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas-1
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/nationally-designated-areas-national-cdda-10#tab-gis-data
W mojej opinii najlepiej do aktualizacji danych OSM w tym zakresie obecnie skorzystać z bazy GDOŚ, która jest najbardziej aktualna i są to dane przestrzenne prowadzone przez urząd który odpowiada w ramach Dyrektywy INSPIRE za dane dot. granic obszarów chronionych w Polsce. Najlepiej skorzystać z danych dostępnych na ich stronie w formacie shapefile. Poniżej link do strony:
http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane
I teraz prośba do bardziej doświadczonych kolegów o importy w JOSM danych GDOŚ, ze względu na to że rozbieżności w danych na OSM, a danych dostępnych w GDOŚ są duże i dotyczą wszystkich obszarów chronionych, które są publikowane na OSM czyli rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i parki narodowe import i zamiana obecnych danych wydaje się niezbędna i konieczna. Ręczne i pojedyncze poprawianie tych danych byłoby bardzo pracochłonne.
Kolejnym tematem do omówienia według mnie jest pytanie czy dodawać inne obszary chronione do mapy OSM takie jak użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe czy obszary chronionego krajobrazu, co o tym sądzicie?

Jeden szanowny pan z GDOŚiu w sposób telefoniczny w dniu dzisiejszym uświadomił mnie o kilku faktach

 • udostępniają wszystkie informacje jakie tylko prawnie mogą i ich baza jest kompletna. Jedyny warunek to by informacje z terenu spływały do nich regularnie jak prawo zobowiązuje wszystkie jednostki terenowe by tak uczyniły zaraz po tym jak uchwałą podejmą decyzję ustanawiającą np. kolejne Pomniki Przyrody
 • baza pomników przyrody wcale nie oznacza, że są w niej ujęte wszystkie najokazalsze drzewa, gdyż stosowna decyzja rady gminy po prostu nie została dla szeregu z nich podjęta i są środowiska “tree hunterskie”, które się zajmują zbieraniem tego typu informacji by wyłuskać równie okazałe drzewa, które zasługiwały by na to miano lecz stosowna decyzja na szczeblu lokalnym nie została jeszcze podjęta. Szybkie wyszukiwanie doprowadziło mnie do strony http://www.rpdp.hostingasp.pl/ która zawiera wiele danych o takich przypadkach, dane o obwodzie etc jak by ktoś był skłonny je również w OSM uzupełniać
 • Dane z GDOŚ wykorzystałem w formie WMS, lecz udostępnione są również w postaci jak kolega Arnebius wcześniej zauważył pozwalającej na bezpośredni import do OSM. Liczę, że znajdzie się jakaś dusza, która te dane zaimportuje, gdyż jak widać po mapie http://osmapa.pl/w/przyroda/?lat=52.24125&lon=18.44604&zoom=7&ol=D są w tym przypadku cały czas duże braki
 • Zachęcają do korzystania z danych gdyż po to są dla OSM również

@Arnebius nie widzę powodu dla którego dane o użytkach ekologicznych czy podobnych miały by być nie wprowadzane. Kwestia odpowiedniego tagowania

Za pomocą overpass uruchomiłem kwerendę “leisure=nature_reserve and protect_class!=*” W rezultacie pokazało się kilka rezerwatów, które musiałem pominąć wcześniej dodając do nich protect_class=4 co już poprawiłem oraz niewielka ilość innych terenów oznaczonych jako leisure=nature_reserve z których na palcach można było policzyć te opisane jako użytki ekologiczne lub będące w ich miejscach. Niniejszym uważam spokojnie można by zaimportować bazę użytków z GDOŚ http://sdi.gdos.gov.pl/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=GDOS:UzytkiEkologiczne&SRSNAME=EPSG:2180&outputFormat=shape-zip&format_options=charset:windows-1250

Po lekturze http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Dprotected_area stwierdzam, że nie ma szans by ktokolwiek dał radę przeglądnąć wszystkie ~7500 obszarów i ustawić odpowiedni dla danego obszaru kod 6 czy 11-15 więc uważam najrozsądniej będzie przy imporcie dać protect_class=19. Myślałem również nad używiem protect_class=6, ale tak średnio mnie pasuje do definicji https://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCytek_ekologiczny przynajmniej dla większości obszarów

Propozycja oznaczenia:

 • gid=(zgodnie z danymi z importu)
 • kodinspire=(zgodnie z danymi z importu)
 • name=(zgodnie z danymi z importu)
 • protection_title=Environmental use
 • protection_title:pl=Użytek ekologiczny
 • protect_class=19
 • source=Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Prośba by importu dokonał bardziej doświadczony w importach użytkownik, gdyż sam jak bym nie próbował to pliku .shp nie zaimportuje do JOSM tak by poprawnie wyświetlały się w nim polski litery, a prawdopodobnie trzeba by przeprowadzić konwersję pomiędzy CP1250 a UTF8, gdyż jak mniemam dane w tym formacie będą bardziej pożądane w OSM.

Tak jak kolega wmyrda zauważył problem z pomnikami jest złożony i te dane które publikuje GDOŚ nie są doskonałe o czym też kilka postów wcześniej wspominałem, ale ważne jest że są i do tego ogólnodostępne.
Kolejny temat to tagi dla tzw. mniejszych form ochrony przyrody czyli użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych czy ktoś ma propozycje jakie tagi należałoby tutaj dodać szczególnie w odniesieniu do opisu tagu boundary=protected area.
Poza tym ponawiam prośbę o importy granic rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, a szczególnie parków narodowych poniżej podaję link do geoserwisu z granicami Białowieskiego Parku Narodowego na tym przykładzie widać jak duże błędy są na OSM w stosunku do granic obszarów chronionych:
Geoserwis

Co do rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy parków narodowych to w zasadzie importy zostały dokonane już dawno. Kwestia weryfikacji na ile te podkłady odpowiadają danym obecnym w OSM. Sporo rezerwatów pooprawiałem, choć jest tam nadal trochę do zrobienia. Wierzyć się nie chce, że ważniejsze obiekty jak parki narodowe miały by źle wyrysowane granice. Aż się przyglądnę.

Co do p_c=19 to zakładam, że skoro dłuższy czas nikt z inną propozycją nie wyszedł to zapewne należy uznać ją za rozsądną. Inne tagi z boundary=protected są raczej niepotrzebne może poza protected=yes

EDIT Przejrzałem podkład z parkami narodowymi i się załamałem. Podjąłem próbę ręcznej poprawy dla Bieszczadzkiego PN http://www.openstreetmap.org/changeset/39494999 , ale jak zobaczyłem że do jego pełnej poprawy należało by się pobawić jeszcze kilka dni, a kolejne parki wyglądają jeszcze gorzej to faktycznie warto by te granice zaimportować na nowo, gdyż szkoda czasu na takie bawienie się gdzie zresztą dużo dokładniejsze dane są dostępne.

Warto by ktoś doświadczony z granicami administracyjnymi się temu również przyglądnął gdyż jest sporo również niezgodności na granicy kraju, a tego wolałem nie ruszać.

No niestety dane są tragiczne co pokazuje m.in. mój link z poprzedniego postu w odniesieniu do Białowieskiego Parku Narodowego, reszta też jest w kiepskim stanie poprawiłem na swoim terenie Karkonoski PN i PN Gór Stołowych ale to była ręczna trochę bezsensowna robota na podkładzie WMS w JOSM, dlatego po raz kolejny ponawiam prośbę o importy co też poparł w powyższym poście kolega wmyrda.
Jeśli chodzi o zmianę kodowania plików shp z CP1250 na UTF 8 to służę pomocą można to zrobić np. w QGIS-ie, tylko potrzebuję osoby która się podejmie importu przez JOSM danych z GDOŚ.

Powodzenia życzę z ręcznymi poprawianiem. Przy Bieszczadzkim PN załadowałem do JOSM za pomocą overpass kwerendę dla boundary=national_park i jak już myślałem, że mam co nieco gotowe to wywaliło mnie kilkadziesiąt konfliktów, które musiałem poprawiać, gdyż okazało się że dana linia to sklejona jest z innymi obszarami i tak po prostu usunąć czy przesunąć węzłów się nie da, więc przy każdym konflikcie na wszelki wypadek wróciłem do poprzedniej wersji. Przy granicach rezerwatów na takie problemy napotykałem jedynie sporadycznie.

Wymyśliłem by rysować na nowo przepisując odpowiednie tagi i pozostawiając starą pustą relację gdyż tak było znacznie szybciej. Nie kasuję starej relacji całkiem by w razie czego było do czego wrócić. Może nie jest to najodpowiedniejsze podejście, ale lepiej nie umiem…

Poproszę o opracowanie tagu dla obwodu drzewa, bo wstrzymuję się z dodawaniem pomników przyrody choć mam sporo danych o wymiarach robionych osobiście jak i urzędowych.
Jak pisałem w Polsce obwód mierzy się na wysokości 130 cm, co jest w sprzeczności z zaleceniami wiki (100 cm).
Brak “polskiego” tagu dla circumference (pierśnica) musi doprowadzić do chaosu i nawet już dziś dane wprowadzone do OSM mogą być wadliwe, bo mało kto zauważy różnicę w metodach pomiaru.
Aby oddzielić dane jednoznaczne od niepewnych (zbyt ogólnych), należałoby używać np. 3 tagów
circumference=*
circumference:100=*
circumference:130=*

A może lepsze jest circumference_130=* ?

Istnieją drzewa wielopniowe i podaje się kilka obwodów dla jednego drzewa (pomnika).
Jaki tag drzewa dla formy np. 2-pniowej?
Należałoby ustalić, że np. do tagu ogólnego circumference=* podajemy obwód najgrubszego pnia.
Jak tagować poszczególne pnie np. circumference:130_1 (circumference_1:130)?
To samo dotyczy wysokości height_1 , height_2… Tag musi jasno łączyć nr pnia we wszystkich parametrach.
Jaki tag dla formy: żywe/obumarłe/korona z licznym posuszem czasem podawanym w %)
Podaje się czasem stan zdrowotny w skali ocen: bardzo dobry, dobry, …

Pomiar obwodu a szczególnie wysokości robiony bywa nieprecyzyjnie, interpolowany ze zdjęcia lub niezgodnie z zasadami opracowanymi przez przyrodników o czym na końcu.
Czy można poprzedzać tagi np. est_circumference, est_height ?
Czy tak samo źródło każdego tagu można poprzedzać source:circumference= ?
Czy są jakieś standardowe values dla source np urzędowe dane, pomiar osobisty?
Może by opracować wykaz polskich źródeł (bo ja do dziś nie wiem co to urban lub urban atlas itd) np. GDOS, WMS_GDOS, starostwo itd

Jaki tag dla wymiaru uśrednionego dla grupy np średni obwód drzewa w alei pomnikowej liczącej ponad 100 drzew(średnia wysokość)?
Jak podawać przedział wysokości (średnicy) np. aleja wysokość 15-25 m?
Pomnikowy dąb czy topola mają zwykle ponad 450 cm obwodu, podawanego z dokładnością do 1 cm, a to przy średnim wieku 280 lat oznacza przyrost roczny ponad 2 cm.Jeśli pomiar był robiony 10 lat temu to błąd będzie tak wielki że trudno będzie zidentyfikować właściwe drzewo w grupie drzew.
Przydałby się tag daty pomiaru np. circumference_2016 co jednak kłóciłoby się chyba z cirrcumference_1:130_2016 (nr pnia, wysokość pierśnicy, data pomiaru).
Problemów jest więcej jak wpis do rejestrów międzynarodowych, data posadzenia, wiek szacowany z grubości, ref w spisach wojewody, data uchwały, własność, access itd) jednak najważniejsze jest ustalenie szablonu dla tagu circumference_130, bo bez niego wprowadzamy nieprawdziwe dane.

Metoda pomiaru obwodu.
Szukamy na dole, w którym miejscu pnia grunt jest najwyżej.Pomijamy sztuczne kopce.Od tego punktu wyznaczmy pierśnicę 130 cm ponad nim. Tam mierzony pomiar obwodu może być trudny jeśli występują jakieś ułamane gałęzie. Wtedy na poziomie 130 cm układamy taśmę tak aby odnaleźć najmniejszy obwód

Może kiedyś kolega marimil zrobi wizualizację kompletności Pomników przyrody w oparciu o stany podawane na wiki https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_przyrody Dla dolnośląskiego mógłbym policzyć ile PP jest w każdej gminie (średnio 10).

Jak dla mnie to jak byś miał chęć przygotować odpowiednią propozycję na wiki to ode mnie masz poparcie jakikolwiek tag byś nie wymyślił i zastosował :wink: Raczej nie ma się co martwić, że te informacje pojawią się w nawigacjach i autonomiczne auta będą na tej podstawie próbować omijać auta w lesie :slight_smile:

Tak swoją drogą to pomniki przyrody to nie tylko drzewa, ale również wodospady, głazy narzutowe czy skałki. Najłatwiej je dodać robiąc import z bazy GDOŚ, gdyż dodatkowo zawiera ona takie informacje jak rodzaj pomnika czy jego nazwę jak jest obecna. Wziął bym się za to, ale nie che mnie się tworzyć nowego konta specjalnie pod importy :wink: A jak już import będzie zrobiony można bawić się w obwody drzew. Tak było by zdecydowanie najszybciej

Import pozycji 36.000 drzew można zrobić prosto, a gatunki i inne parametry można już robić ręcznie.
Im później się ktoś za import zabierze, tym więcej będzie dubli do usuwania.

Rozumiem, że jakiekolwiek tagi byśmy nie zaproponowali to da się je później łatwo skonwertować do tagów jakie zaproponuje wiki OSM.
Do usuwania dubli zapewne nadadzą się programy typu strażnik pozycji jakie koledzy używają do kontroli pozycji hydrantów, chyba pikietażu, lasów i stacji rowerowych.

Braki w renderze można by ominąć przez name np. Lipa pomnikowa z XIIV w. ale już były groźby usuwania pomników pod pozorem walki z tagowaniem pod render.

Do krótkiego importu nie potrzeba konta co widać po nazwach userów zajmujących się importami.
W końcu to 2000-4000 PP na województwo więc wystarczy 10 małych changesetów.
W OSM jest już chyba 470 000 PP więc jakiś render mógłby się tym zająć, a nawet automatem ocenić wybitność PP porównując gatunek z obwodem i wysokością w celu podbicia rekordzistów.

Nawigacje walczą o rynek np. wprowadzając budynki 3D, to może i atrakcje turystyczne nie będą pomijane gdy ktoś wykorzystuje auto do poznawania regionu (turystyki).
Mapy turystyczne w temacie PP przegrywają z wektorówką, bo ikona drzewa mająca 3 mm daje błąd w skali 1:50.000 150 m, co czyni nieraz bardzo trudne odszukanie drzewa w obszarze zadrzewionym.

Skoro istnieją różne gry GPS jak geocaching to w oparciu o mapę PP może się rozwinąć poszukiwanie drzew, które zaczęły już spełniać normy wpisania na listę PP w oparciu o te kryteria grubości https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_przyrody.
To takie odkrywanie obiektów geograficznych (choć bez prawa nadania nazwy), połączone z nauką rozpoznawania gatunków w czym mogłaby być pomocna jakaś apka do rozpoznawania liści jak ta http://kopalniawiedzy.pl/iPhone-iPad-Leafsnap-drzewo-roslina-lisc,13238

tak ku pamięci:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Marek_kleciak/Tree_table

Spędziłem trochę czasu z naukowcami od dendrologii (nauka o dendrach) na przygotowanie tego schematu. Od strony ich wymagań ten schemat jest spójny. Proponuję go używać.

Jak zwykle mam wątpliwości co do oznaczania wieku - zwłaszcza jeśli chodzi o młodsze drzewa. Lepiej tagować szacowany rok albo zakres lat (czyli zamiast 1-10 lat dać np. start_date=2005-2015), bo to się nie zmieni.