Občine

Imamo kak dogovor o uporabi place=municipality v Sloveniji?
Nenavadno mi je, da naj bi bil tag le za node.

OSM wiki res omenja le node, ima pa v praksi ta tag še enkrat več relacij (4674) kot node-ov (2112):
https://taginfo.openstreetmap.org/tags/?key=place&value=municipality#overview