Ny Elveg-dump

Hei!

Jeg har kjørt og lastet opp en ny Elveg-dump på https://drive.google.com/drive/folders/0BwxPkSBawddGN0hUeUZtLUctUW8?usp=sharing. Dette er første dump med ny kommunestruktur. Det er én relevant endring fra hvordan ting har blitt gjort før: Fylkesveger har tidligere blitt importert som highway=secondary, selv om noen av dem skulle vært highway=primary, siden det etter min mening ikke fantes gode nok indikatorer i Elveg på at de var primary. Med ny nummerering av fylkesveger er alle fylkesveger med tre eller fære siffer i vegnummeret primary. Dumpen er kjørt med commit 0574134de69d430711a37d4c4f030587fd0b4ea0 fra https://github.com/gomyhr/elveg2osm.

Jeg har også lagt til tekst-filene fra Elveg i datapakkene jeg har lastet opp, slik at man kan mekke på elveg2osm.py og kjøre på nytt (syntaks elveg2osm , siste argument kan utelates hvis katalog slutter på kommunenummeret) uten å hente ekstra filer eller konvertere SOSI-fil til osm med sosi2osm (som bare kjører på linux).

Jeg ser at NKA nå har kommet så langt på nvdb2osm at det kanskje kan ta over rollen til elveg2osm, og at elveg2osm kan gå mot en rolig pensjonstilværelse. I så fall kan jeg etterhvert lære meg nvdb2osm godt nok til at jeg heller kan bidra til å forbedre denne enn å fortsette å flikke på elveg2osm.