NVDB: Trafikkregulering på veg med forbud for gående og syklende

Jeg jobber med bedre informasjon om sykkelruting og sykkelinformasjon i OSM og OTP, sammen med blant annet Entur. I den sammenheng har jeg sett på steder der det er skiltet forbud for gående og syklende, utenfor motorveg, og at dette ikke er informasjon som ligger inne på selve veg-delen i verken NVDB eller OSM. Bringer denne nye informasjonen videre fra min kontakt med Statens vegvesen, etter først dialog og tips fra NKA. (Noe redigert oppsummering):

Håper da at ved neste import av vegdata inn i OSM da vil kunne dra nytte av denne oppdaterte informasjonen?

Hilsen, Trond S, Buskerudbyen

Om ein hentar inn tunnelar også og ser på sykkeforbud så finn ein mange som har “ja” her men ingen skilt.
Verste eksempel er vel E16 Voss-Dale som har mange tunnelar og manglar skilt fleire plassar.

Dette er dessverre et kjent problem, ja. Vet det er tatt opp som et problem blant annet av Syklistforeningen, og at det finnes alternative datakilder som dette: https://www.cycletourer.co.uk/maps/tunnelmap.shtml. Forresten, hadde det vært bra å få disse dataene inn i OSM?!

Ja, definitivt. Jeg skrev en del kode, ligger her: https://github.com/obtitus/osm_no_tunnels_bicycle, resultat her: https://obtitus.github.io/osm_no_tunnels_bicycle/

Jeg gjorde et stunt nå for å få ting til å kjøre under python3, men merk at cycletour datasettet er fra 10/07/2016.

Men jeg fikk aldri endelig tillatelse fra Jon som står bak cycletourer å bruke dataene og jeg ser i siste dump at rettighetene har blitt enda dårligere:

Hvis noe andre vil ta over dette (1) Se om vi får datasettet i en åpen lisens (2) gjøre forbedringer i scriptet, så er det bare flott.